ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด

หน้าแรก | ข่าว | ข่าวท่องเที่ยว | กระทรวงวัฒนธรรม ดัน วัดสุทัศน์ฯ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

  

กระทรวงวัฒนธรรม ดัน วัดสุทัศน์ฯ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีมติเห็นชอบเตรียมนำวัดสุทัศนเทพวราราม ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกมาเปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำข้อมูลและเอกสารของวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร รวมไปถึง เสาชิงช้า เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายในปลายปีนี้ ซึ่งได้มีการประสานงานกับกรมศิลปากร เพื่อนำความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ไปใช้ประกอบการเสนอ ต่อไป

ทั้งนี้การนำเสนอวัดสุทัศน์ฯ เป็นมรดกโลก เนื่องจากวัดแห่งนี้มีการวางแผนผังเป็นระบบตามประเพณีนิยมในพระพุทธศาสนา และมีการผสมผสานระหว่างพระพุทธศาสนกับศาสนาพราหมณ์ได้อย่างกลมกลืน อีกทั้งเป็นแหล่งที่ยังคงรูปแบบเอาไว้ ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดๆ ก็ตาม

อนึ่ง ประเทศไทยมีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วถึง 5 แห่งด้วยกัน ทั้งแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ประกอบไปด้วย
1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร
2. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
5. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, นครนายก และปราจีนบุรี


ภาพจาก
dhammathai.org
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่มา :จำนวนผู้อ่าน 5,288 คน
Tags : กระทรวงวัฒนธรรม | วัดสุทัศน์ | วัดสุทัศนเทพวราราม | มรดกโลก | Thailand | ไทย | เสาชิงช้า | กรมศิลปากร | ประเพณี | พระพุทธศาสนา | พุทธ | พราหมณ์ | ศาสนา | วัฒนธรรม | ธรรมชาติ | อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย | ศรีสัชนาลัย | กำแพงเพชร | อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา | แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง | อุดรธานี | เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง | อุทัยธานี | อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | นครราชสีมา | นครนายก | ปราจีนบุรี