หน้าแรก | ข่าว | โปรโมชั่น | Promotion and discount สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัลโปรโมชั่น

  

Promotion and discount สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล


ลูกค้า S&P
-   แสดงบัตรสมาชิก S&P Joy Card รับส่วนลด  ดังนี้

ส่วนลด  5%  สำหรับการแสดงรอบ 13.30  น
ส่วนลด 10% สำหรับการแสดงรอบ 19.30 น. 

- 1 บัตรสมาชิก  สามารถซื้อบัตรได้สูงสุด 4 ใบ
-  สามารถใช้ส่วนลดได้กับบัตรทุกราคา ยกเว้น  500 บาท
-  สามารถใช้ส่วนลดได้ทุกรอบการแสดง ยกเว้นรอบกาล่า
- สามารถซื้อบัตรได้ที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์เท่านั้น    
- โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะจบการแสดง  หรือครบจำนวน 1,000   ใบ

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Club 21 member
-  สมาชิก Club 21 รับส่วนลด 10% เพียงแสดงบัตรสมาชิก Club 21 (บัตรพลาสติก หรือ Digital Card)
- 1 บัตรสมาชิก  สามารถซื้อบัตรได้สูงสุด 4 ใบ
-  สามารถใช้ส่วนลดได้กับบัตรทุกราคา ยกเว้น  500 บาท
-  สามารถใช้ส่วนลดได้ทุกรอบการแสดง ยกเว้นรอบกาล่า
-  สามารถซื้อบัตรได้ที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์เท่านั้น   
-  โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 2560

 
----------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนผู้อ่าน 24,077 คน
Tags : สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล | สี่แผ่นดิน | ละครเวที

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น