สนุกครบทุกองศา! ทดลองใช้เว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โฉมใหม่ ได้แล้ววันนี้...

ทดลองใช้

Promotion and Discount NEW WAY OF LOVE

PROMOTION:
NO. ส่วนลด รายการ ระยะเวลา หมายเหตุ
1 ส่วนลด 10% ลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา แจ้ง CODE: AZAY120119 12 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62 ซื้อผ่าน COUNTER / ONLINE
2 ส่วนลด 10% ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และเดบิตกรุงศรี 12 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62 ซื้อผ่าน COUNTER เท่านั้น
3 ส่วนลด 10% แสดงรูปใบเสร็จ หรือรูปกรมธรรม์ ของบริษัท ศรีอยุธยาเจนเนอรัล ประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จากัด (มหาชน) 12 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62 ซื้อผ่าน COUNTER เท่านั้น
4 ส่วนลด 10% แสดงบัตร RUGBY INTERNATIONAL SCHOOL 12 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62 ซื้อผ่าน COUNTER เท่านั้น
5 ส่วนลด 10% แสดงใบทะเบียนสมรส (พ.ย. 2018 - ม.ค. 2019 เท่านั้น) 12 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62 ซื้อผ่าน COUNTER เท่านั้น
6 ส่วนลด 10% ซื้อบัตรกลุ่มเพื่อน 4 ใบขึ นไป 12 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62 ซื้อผ่าน COUNTER เท่านั้น
7 ส่วนลด 5% ซื้อบัตรเป็นคู่ 2 ใบ 12 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62 ซื้อผ่าน COUNTER เท่านั้น
8 ส่วนลด 5% เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 12 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62 ซื้อผ่าน COUNTER เท่านั้น

จำนวนผู้อ่าน 1,756 คน
Tags : NEW WAY OF LOVE

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น