หน้าแรก | ข่าว | โปรโมชั่น | Promotion and Discount STILL ON MY MIND THE MUSICALโปรโมชั่น

  

Promotion and Discount STILL ON MY MIND THE MUSICAL

ดูพร้อมหน้าในราคาพิเศษ !!!   มา 4 จ่าย 3
- สำหรับครอบครัวที่มา 4 ท่าน  จ่ายเพียง 3 ท่าน 
- โปรโมชั่น เริ่มวันที่ 11-31 ตุลาคม 2561 
- ใช้ได้กับบัตรทุกราคา ยกเว้น 500 บาท 
- ใช้ได้เฉพาะการแสดงรอบ  19.30 น. เท่านั้น  และ ยกเว้นรอบกาล่า 24 ตุลาคม 2561
- ซื้อบัตรได้ที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์และฝ่ายขายเมืองไทยรัชดาลัย เท่านั้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนลดสำหรับนักเรียนและนักศึกษา
-   ผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาไม่เกินปริญญาตรีและอายุไม่เกิน 22 ปี แสดงบัตรนักเรียนหรือนักศึกษา รับส่วนลด 30% 
- บัตรนักเรียนหรือนักศึกษา 1 บัตร สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดได้ 1 ที่นั่ง
-  ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรชมละครเวที คู่กับบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา ในวันที่มาชมการแสดง  หากบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษาสูญหาย สามารถใช้ใบแจ้งความเพื่อยืนยันตนได้
-  สามารถใช้ส่วนลดได้กับบัตรทุกราคา ยกเว้น 500 บาท
-   สามารถใช้ส่วนลดได้เฉพาะรอบการแสดงวันพุธ และศุกร์  เท่านั้น   ยกเว้นรอบกาล่า 24  ตุลาคม 2561
-  สามารถใช้โปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนจบการแสดง
-  สามารถซื้อบัตรได้ที่ฝ่ายขายเมืองไทยรัชดาลัยและไทยทิคเก็ตเมเจอร์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จำนวนผู้อ่าน 5,513 คน
Tags : Still On My Mind The Musical

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น