ช้อป ชิม ชิล กับไทยทิคเกตเมเจอร์ Airasia แจกทุกเดือนตลอดปี 2561 picture 1 picture 2 picture 3 picture 4 picture 5 picture 6 picture 7

กิจกรรมห้ามพลาด!! ประจำเดือนกรกฎาคมนี้

"สมุทรสงคราม เสน่ห์ไทย เมืองสายน้ำ สามเวลา"

พิเศษสุด! ลุ้นฟรี! ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางในประเทศ (จํานวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง) เพียงแค่...

กติกาการร่วมสนุก

 1. คุณมีวิธีใดบ้างในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
 2. @ ชื่อคนที่คุณอยากพาไปด้วย

ตั้งแต่วันนี้ถึง 13 ก.ค. 61 (เวลา 12.00 น.) ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 13 ก.ค. 61
*ผู้ที่ตอบถูกและทําถูกต้องตามเงื่อนไขที่กรรมการกําหนด มีสิทธิ์รับรางวัล*


 • ระยะเวลาเล่นกิจกรรม : 9 - 13 ก.ค. 61 (รวม 5 วัน)
 • ประกาศผล : 13 ก.ค. 61

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องติดต่อมาทาง Inbox ภายใน 3 วันหลังจากทําการประกาศผล หากไม่ติดต่อกลับมาภายในเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบถ้วนและชัดเจนเพื่อง่ายต่อการติดต่อในการรับของรางวัล หรือการจัดส่งของรางวัล หากพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่ตรงตามความจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลหรือการจัดส่งรางวัล
 3. หากไม่ทําการติดต่อหรือไม่ส่งเอกสารมาภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัล
 4. จํากัดสิทธิ์รางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น (ตลอดระยะเวลากิจกรรม 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561)
 5. ของรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ผู้โชคดีจะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเองที่ บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด 3199 อาคาร มาลีนนท์ทาวน์เวอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2262-3456 ต่อ 1841
 6. พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 8. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. สำหรับรางวัลตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ) เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

รายชื่อผู้โชคดี

 • เดือน มกราคม คุณ Noona Lakkhana
 • เดือน กุมภาพันธ์ คุณ Prattana Donghae
 • เดือน มีนาคม คุณ สวัสดิ์ บุญเหลือ
 • เดือน เมษายน คุณ Toh Lgeta
 • เดือน พฤษภาคม คุณ Patthong Chairat
 • เดือน มิถุนายน คุณ Anmie Sujitra
แชร์หน้านี้