ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด

Home | CONCERT | 2017 CNBLUE LIVE [BETWEEN US] IN BANGKOK

2017 CNBLUE LIVE [BETWEEN US] IN BANGKOK

Venue :

Impact Arena, Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand

Gate Open :

Approx. 30 minutes before show start.

Public Sale :

08 July 2017 , 10 am onward.

Ticket Price :

6,000 / 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,000 / 2,000 Baht
*Ticket prices do not include plastic card 20 Baht

URL :

Show Date

Date Time
Sunday August 13, 2017 6.00 pm

Seating Plan / Pricing

Announcement: Detail for purchasing VIP PACKAGE ticket of “2017 CNBLUE LIVE [BETWEEN US] IN BANGKOK”

Thai Boice who already purchased ticket of “2017 CNBLUE LIVE [BETWEEN US] IN BANGKOK” and would like to purchase VIP PACKAGE that limited 200 ticket holders can follow details as below.

1. Attend to Soundcheck all seats on 13th August 2017 [Time of Soundcheck will announce later]
2. Get free 2 Official Goods Limited Edition
- [BETWEEN US] LIGHT STICK
- [BETWEEN US] SLOGAN
3. VIP PACKAGE sale on 22nd July 2017 10.00 AM. at Online Reservation Website www.thaiticketmajor.com and 15 branches of Thai Ticket Major Outlet. [Purchase location details are available at http://www.thaiticketmajor.com/outlets.php]
*For more details about Soundcheck event and how to get MD Official will be announced later
**1 Ticket per 1 VIP PACKAGE

How to purchase VIP Package ticket at 15 branches
1. Present temporary tickets / received code from e-mail that 1 person can purchase 1 ticket only.
(If you purchased many tickets and would like to purchase more than 1 VIP Package, you have to bring amount of people same as number that you would like to purchase tickets)
(Limit ticket purchase at 4 tickets per 1 queue)
2. After purchased ticket, you will receive paper card to present with concert ticket when you register at venue

How to purchase VIP Package on website
1. After purchased concert ticket, you will receive an e-mail that have individual code per ticket.
Subject: Code purchase VIP Package : 2017 CNBLUE LIVE [BETWEEN US] IN BANGKOK
2. After log-in and press “buy now”, page will ask you to add code showing on temporary tickets / received code from e-mail to verify before pass to purchasing page.
3. Limit 1 time log-in can use 1 code and purchase 1 VIP Package only
4. The ticket buyers may choose self-pick up or send via EMS. You will receive paper card to present with concert ticket when you register at venue

Example: Code that show on temporary tickets
(Set number in *pink one will sort in order and show numbers of purchased tickets)
For example, this ticket has 3 set of code number 98317000010 / 98317000011 / 98317000012)

For more information, please visit www.facebook.com/iMeThailand
Any inquiry for information about ticket purchasing at Thaiticket Major Call Center 02-262-3456.

Detail

Official Sale Date: Saturday 8th July 2017, 10.00 A.M. onward.
Ticket sale: Thai Ticket Major Counter at all branches, www.thaiticketmajor.com or Call Center +662-262-3456
Special Offers for all ticket prices can purchase VIP PACKAGE limited to 200 tickets holders to get benefit as follow.
1. Attend to Soundcheck on 13th August 2017 [For time of Soundcheck will announce later]
2. Get free 2 Official Goods Limited Edition
- [BETWEEN US] LIGHT STICK
- [BETWEEN US] SLOGAN
VIP PACKAGE sale on 22nd July 2017 at www.thaiticketmajor.com and 15 branches of Thai Ticket Major Outlet.
[Purchase location details is available at http://www.thaiticketmajor.com/outlets.php]
*For more details about Soundcheck event and how to get MD Official will be announced later
**1 Tickets per 1 VIP PACKAGE
 
Remark:
1. Official Sale Tickets open from 10:00 A.M. onwards 8th July 2017 at all channels. (15 branches of Thai Ticket Major, Major Cineplex and EGV movie theatre, Thailand Post, TTM Call Center 02-262-3456 and Website www.thaiticketmajor.com)
*Purchase location details is available at http://www.thaiticketmajor.com/outlets.php
**Please kindly check office hours for Thailand Post again. 
2. Payment may be made in Cash for Thai Ticket Major Outlets, Cash Payment or Account Transfer for website and call center, and via Credit Card. However, there will be 3% service charge for Credit Card Payment at all Sales Channels.
3. For tickets reserved via www.thaiticketmajor.com and TTM Call Center 02-262-3456, the buyers, who choose to pay via Cash Payment, must complete the payment within 2 hours after the ticket reservations.
4. For Standing tickets, entrance to the venue are running by queue number. You can check your queuing number in your ticket. In case of losing ticket, The Organizer reserves the right to refuse issuing a new ticket in any circumstances*
5. The audiences who purchased tickets during Saturday 8th July - Sunday 23rd July 2017 will receive temporary paper ticket or confirmation e-mail which can be exchange to Paper Ticket that identify the seat number for using to enter the concert together with Plastic Ticket as a souvenir at the nearest Thaiticketmajor.com Outlets between 10.00 AM.-20.00 PM start from Thursday 27th July 2017 at least 10 days before the show date (Including of tickets received by Postal Service in Thailand will be sent from Monday 24th July 2017).
Or self-pick up at the ticket office at the venue on show date at least 1 hour prior to show time.
6. Ticket Price does not include service fees and plastic ticket price at 40 Baht per Ticket.
7. Limit Ticket Purchase at 4 tickets per 1 purchase.

*Official Posters are provided for every seat at every price and every zone self-pick up will be at Thai Ticket Major Counter in front of Hall since 11.00 A.M. Onward.
**Be careful of thieves, disguised in various ways, such as getting tickets, give only code of ticket, Buy or sell ticket on another system, Impersonating employees, this may come across fake or ghost cards have been cheated. Include bring the tickets to sell or distribute for advertising or publicity without the permission of the Company that considered the legality.
 
For more information, please visit www.facebook.com/iMeThailand
And inquire any information about purchase ticket at Thai Ticket Major call. 0 2262 3456

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น