HOME | CONCERT | ไหมไทย สิรินธร

ไหมไทย สิรินธร

- - - ไหมไทย สิรินธร / 28-29 มีนาคม 2558 / หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย + + +

คอนเสิร์ตไหมไทยสิรินธร
โดยดนู ฮันตระกูล และ ไหมไทยออร์เคสตรา
วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศิริราชมูลนิธิ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล ไหมไทยสิรินธร โดย ดนู ฮันตระกูล และวงไหมไทยออร์เคสตรา ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา นำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนโครงการฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ในฐานะองค์ประธานศิริราชมูลนิธิ ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีสูงเพื่อการรักษา ประจำงบปี 2557 – 2558
 
การแสดงดนตรีเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลครั้งนี้ วงไหมไทยออร์เคสตราได้ระดมสรรพกำลังจากบรรดานักร้องและนักดนตรีชั้นเอกมาร่วมแรงร่วมฝีมือกันเนืองแน่น รวมทั้งสิ้น 53 คน  ทั้งนี้ ด้วยการขับเคลื่อนโดยอาจารย์ดนู ฮันตระกูล ผู้เลือกสรรบทเพลงและเรียบเรียงขึ้นใหม่สำหรับการแสดงนัดนี้โดยเฉพาะ  อาจารย์ได้จัดทำสกอร์ทั้งหมดสำหรับวงออเคสตร้า 35 ชิ้น บรรเลงและแสดงร่วมกับนักร้องระดับห้าดาว ได้แก่ สุรสีห์ อิทธิกุล จิรพรรณ อังศวานนท์ กิตตินันท์ เดอะ วอยซ์ ชินสำราญ  ธีระนัยน์ ณ หนองคาย สิริพงศ์ แพทย์วงษ์   คณะประสานเสียงเดอะ เรโซแนนซ์ และ ขอแนะนำนักไวโอลินพรสวรรค์ ด.ญ.กสิณา อังศวานนท์
 
“ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”....
คือที่มาของชุดบทเพลงที่อาจารย์ได้เรียงร้อยขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อสื่อถึงผู้ชมด้วยเรื่องอันเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของผู้คนทั้งหลายบนแผ่นดินที่เรียกว่าราชอาณาจักรไทยนี้ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์นั้น ล้วนเป็นแสงประทีปนำทางการประกอบการงาน และการดำเนินชีวิตเพื่อให้บรรลุถึงซึ่งความสุข ความสำเร็จ และความร่มเย็น

คอนเสิร์ตไหมไทยสิรินธร ครั้งนี้ จะนำเสนอบทเพลงหลากหลาย เพื่อสื่อแสดงความตามพระบรมราโชวาทดังกล่าว เพียงแต่จะจำกัดไว้ในห้าเรื่องห้าหัวข้อ อันได้แก่ พระบารมีแผ่ไพศาล บัลลังก์แผ่นดิน ร่มฉัตร ร้อนได้พึ่งเย็น ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว คุณธรรมนำชีวิต ดื่มน้ำมิลืมต้นทาง รู้รักษ์ธรรมชาติ ป่าอยู่กับน้ำ ขลุ่ยผิว ชีวิตพอเพียง ค่ำคืนเดือนหงาย เสียงใบไผ่
 
ต่อท้ายด้วยบทเพลงอื่นๆ ที่มาร่วมสร้างความรื่นรมย์  ล้วนน่าฟัง ทั้งด้วยลีลาอารมณ์ของเพลง และด้วยฝีมือความสามารถอันเอกอุกของนักร้อง นักแสดง  บรรยากาศของสถานที่ แสงสีบนเวที ตลอดจนอารมณ์ของผู้ชมที่คาดหวังในรสดนตรีอันละเมียด จะหลอมรวมเป็นบรรยากาศความรู้สึกเยี่ยงเทศกาลสำคัญที่จะปลาบปลื้ม ด้วยความสุขและความประทับใจไปยาวนาน


Ticket Information

สถานที่แสดง

รอบการแสดง


วันที่
เวลา
วันสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 17.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558
17.00 น.

ประตูเปิด

ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที

วันจำหน่ายบัตร

ตั้งแต่  26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ช่องทางการจัดจำหน่าย

บัตรราคา

2,000 บาท
1,500 บาท
1,000 บาท
800 บาท
500 บาท

ผังที่นั่ง

หมายเหตุ


TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น