สนุกครบทุกองศา! ทดลองใช้เว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โฉมใหม่ ได้แล้ววันนี้...

ทดลองใช้

Home | CONCERT | KCON 2018 THAILAND

KCON 2018 THAILAND

Venue :

Impact Arena, Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand

Gate Open :

Public Sale :

25 August 2018 , 10 am onward.

Ticket Price :

Concert Ticket
Single (1 show) P1 - Bt5,800 (Seated, Standing) /
P2 - Bt4,800 (Seated, Standing) / P3 - Bt3,800 /
P4 -Bt2,800 / P5 - Bt1,800
Combo (2 shows) P1 - Bt9,500 (Seated, Standing) /
P2 - Bt7,500 (Seated, Standing) / P3 - Bt5,500 /
P4 - Bt4,500 / P5 - Bt3,500

Meet & Greet Ticket
Bt1,000 per artist

Convention Ticket
Bt500 per day

URL :

Show Date

Date Time
Saturday September 29, 2018 07.30 PM 
Sunday September 30, 2018 07.30 PM

Seating Plan / Pricing

Detail

KCON 2018 THAILAND
 
Concert
Show Dates:   Saturday 29 – Sunday 30 September 2018
Show Time:    07.30 PM
Venue:            Impact Arena, Muang Thong Thani
Ticket Prices: 
Single (1 show) - Includes Convention Admission
P1 - Bt5,800 (Seated, Standing) / P2 - Bt4,800 (Seated, Standing) / P3 - Bt3,800 / P4 -Bt2,800 / P5 - Bt1,800
Combo (2 shows) - Includes Convention Admission
P1 - Bt9,500 (Seated, Standing) / P2 - Bt7,500 (Seated, Standing) / P3 - Bt5,500 / P4 - Bt4,500 / P5 - Bt3,500
Public sale:     Saturday 25 August 2018 from 10.00 AM
Remark: For standing tickets,
there is a number on each ticket identifying the order of each purchase.
On the show day patrons will be admitted to the venue according to this number on their ticket. 


[KCON 2018 THAILAND] Additional Concert Tickets Open
Thanks to your tremendous love and support, productions were adjusted to release more Concert tickets.Artist Line Up:
 
Meet & Greet
Show Dates:   Saturday 29 – Sunday 30 September 2018
Show Time:    To be announced
Venue:            Impact Exhibition Center (The Portal), Muang Thong Thani
Ticket Price:   Bt1,000 per artist
Public sale:    Saturday 25 August 2018 from 10.00 AM (P1 and P2 ticket purchasers only)

Artist Line Up:


How to buy:   
For KCON 2018 THAILAND concert ticket holders only
Single (1 show) Bt5,800 (Seated, Standing)/ Bt4,800 (Seated, Standing)
Combo (2 shows) Bt9,500 (Seated, Standing)/ Bt7,500 (Seated, Standing)
- Single ticket purchasers will receive 1 CODE per ticket / Combo ticket purchasers will receive 2 CODES per ticket which enable them to buy Meet & Greet tickets
- For customers who buy KCON 2018 THAILAND concert ticket at TTM outlets, the M&G CODE will be printed on their concert ticket.
- For customers who buy KCON 2018 THAILAND tickets via the website, the M&G CODE can be found on their TTM Member page under “Purchase History”. Please click at View buttom
- 1 M&G CODE can be used to buy maximum of 2 Meet & Greet sessions (2 different artists).
- 1 M&G CODE cannot be used to buy 2 Meet & Greet sessions with the same artist.
- M&G CODE is valid for Meet & Greet sessions on the same day as the valid KCON 2018 THAILAND concert ticket.
- M&G tickets will be issued with running numbers in order of purchase. Patrons will be moved through Meet & Greet sessions in order according to the running numbers.
- M&G tickets are not transferrable. All Meet & Greet patrons must be KCON 2018 THAILAND concert ticket holders.
Conditions:   
- Each Meet & Greet session will feature a different artist.
- Present your KCON 2018 THAILAND concert ticket and M&G ticket before the Meet & Greet session to receive special rewards.
Remark:        
P3, P4 and P5 ticket purchasers can buy Meet & Greet tickets on Saturday 1 September 2018 from 10.00 am. (Subject to availability.)
 
Convention
Show Dates:   Saturday 29 – Sunday 30 September 2018
Show Time:    10.00 AM - 06.00 PM
Venue:             Impact Exhibition Center (Hall 1), Muang Thong Thani
Ticket Price:   Bt500 per day
Public sale:    Saturday 1 September 2018 from 10.00 AM
Remark:        
KCON 2018 THAILAND concert ticket holders receive access to the Convention on the same date as their concert ticket only.
 
FAQ : https://goo.gl/rBnGhM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Payment methods:
 
Sales channels:

·     ThaiTicketMajor outlets/counters (13 branches) (Please note: Maleenont Tower outlet is closed on weekends)
>> www.thaiticketmajor.com/outlets.php
Major Cineplex and EGV movie theatres >> www.thaiticketmajor.com/outlets-theatre.php
Big C >> www.thaiticketmajor.com/outlets-big-c-1.php
Tesco Lotus >> http://www.thaiticketmajor.com/lotus-2014/tesco-lotus.php
Thailand Post Office >> www.thaiticketmajor.com/postoffice.php
Sala Chalermkrung >> www.thaiticketmajor.com/outlets-franchise.php
Payment can be made by:
1. Credit card or debit card (Subject to 3% fee)
2. Cash

·     Website: www.thaiticketmajor.com
(Use queue system on website)

Payment can be made by:
1. Credit card or debit card (Subject to 3% fee)
2. Payment App – K Pay Plus or LINE Pay (Subject to 3% fee)

·    CALL CENTER 02-262-3456
Payment can be made by:
1. Payment App – K Pay Plus or LINE Pay (Subject to 3% fee) 


Conditions: 
1. Ticket Price is exclusive of service fees and plastic ticket price (Bt40 per ticket).
 
2. Ticket Purchases are limited to 4 tickets per transaction.
 
3. Tickets remain the property of the Organizer and cannot be transferred or resold for commercial gain.  The resale of ticket(s) is prohibited. The Organizer reserves the right to cancel the ticket with no prior notice and with no refund or other compensation.
 
4. Valid tickets are on sale via ThaiTicketMajor sales channels as listed above only. Patrons are warned that tickets that the Organizer believes to be fraudulent or purchased from an unauthorized source will not be allowed admittance to the Event.
 
5. CHECK THIS LINK BEFORE COME TO KCON! : https://goo.gl/dVuzy8

***Under no circumstances will tickets be replaced, reissued, or refunded.
Please keep your ticket in a safe place***

For further information on Concert and Meet & Greet tickets as well as everything about KCON 2018 THAILAND, please visit the official website (http://www.mwave.me/kcon) and follow the KCON global Facebook page (www.facebook.com/kconglobal) and Twitter (www.twitter.com/kcon_global)

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น