หน้าหลัก | คอนเสิร์ต | เพลงไทยไพเราะที่สุดในโลก ครั้งที่ 6 'เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม' #2

เพลงไทยไพเราะที่สุดในโลก ครั้งที่ 6 'เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม' #2

สถานที่แสดง :

ประตูเปิด :

ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที

วันจำหน่ายบัตร :

ตั้งแต่  28 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ราคาบัตร :

1,500 / 1,200 / 1,000 / 500 บาท

URL :

รอบการแสดง

วันแสดง เวลา
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 13.00 น.

ผังการแสดง

คลิกเพื่อดูผังใหญ่
1,500 / 1,200 / 1,000 / 500 บาท

รายละเอียดว. วัชญาน์ ขอเชิญท่านชม
คอนเสิร์ตการกุศล เพลงไทยไพเราะที่สุดในโลก ครั้งที่ 6
“เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม” # 2
ณ หอประชุมใหญ่ ทีโอที อาคาร 9 ชั้น 2 แจ้งวัฒนะ
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
พบศิลปินแห่งชาติและนักร้องยอดนิยมร่วมสมัย
สุเทพ วงศ์กำแหง (ศิลปินแห่งชาติ)
สมศรี ม่วงศรเขียว
รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
อุมาพร บัวพึ่ง
ศรีสุดา เริงใจ
พรหมเทพ เทพรัตน์
ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม
วงโฮป
วงผู้หญิง
ย่าลิน มาลินดา เฮอร์แมน
อ้อม หัสพงษ์ วงษ์ศรีวิลาศ
นพฤทธิ์-ชัชวลี
นัดดา วิยกาญจน์
เจินเจิน บุญสูงเนิน
เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์
อิ๋ว พิมพ์โพยม เรืองโรจน์
ดวงดาว ทินโรจน์
เอ็ม เชี่ยวชาญ สมบัติเทพ
อรดี วิชเวช
พัชรพร จิรจิตร
อี๊ด วาทินี
มาริษา มลจังหรีด
ทัชชภร นิลประกอบกุล
กลุ่มเชิ้ตขาว สาวยีนส์
 
นักร้องกิตติมศักดิ์
โสภา จันทร์ฉายทอง
บุรณี ไตรอุโฆษ
ด้วยรักและผูกพันกรุณาพร
วิภาส รวิภาส
อมรา อรรถจินดา
สมชาย สุทธิประวัติ
 
พิธีกร
วารุณี / สาวดี
 
บรรเลงโดย
วงดนตรี เนวี่แบนด์ซีเนียร์
บัตรราคา 1,500 / 1,200 / 1,000 / 500 บาท
รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ ครูเพลงและสาธารณกุศล

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น