สนุกครบทุกองศา! ทดลองใช้เว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โฉมใหม่ ได้แล้ววันนี้...

ทดลองใช้

หน้าหลัก | คอนเสิร์ต | รื่นรมย์ใต้ร่มจามจุรี

รื่นรมย์ใต้ร่มจามจุรี

สถานที่แสดง :

ประตูเปิด :

ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที

วันจำหน่ายบัตร :

ตั้งแต่  06 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ราคาบัตร :

2,000 / 1,800 / 1,500 / 1,200 / 1,000 / 800 / 500 บาท

URL :

รอบการแสดง

วันแสดง เวลา
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 13.30-18.00 น.

ผังการแสดง

คลิกเพื่อดูผังใหญ่
2,000 / 1,800 / 1,500 / 1,200 / 1,000 / 800 / 500 บาท

รายละเอียด

รื่นรมย์ใต้ร่มจามจุรี
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 18.00 น.
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบกับศิลปินแห่งชาติ
สุเทพ วงศ์กำแหง, รวงทอง ทองลั่นธม, รศ.ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ และนักร้องคุณภาพร่วมสมัย
จิตติมา เจือใจ, โฉมฉาย อรุณฉาน, วิระ บำรุงศรี, สุชาติ ชวางกูร, รุ่งโรจน์ สาลิเทพ ฯลฯ และนักร้องกิตติมศักดิ์... ไพฑูรย์ แก้วทอง อดีต รมว กระทรวงแรงงาน, ยรรยง คุโรวาท อดีต ผอ ขสมก, เบญจา ภูมิรัตน, พลโท ไพฑูรย์ ทวิชาประสิทธิ์, พลตรี จุฬา รัตตะพงษ์, ว่าที่ร้อยตรี โกศล ชินะพงศ์ไพศาล, ศ.ดร. ธราพงษ์ วิฑิตศานติ์, ดร. ประภาส ฤกษ์พิบูลย์, ชุติมา กิจประยูร, จิโรจน์ โชติพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด, กิตติศักดิ์ ตรีพุทธรัตน์, ทันตแพทย์หญิง สิรพัชร์ ตรีธรรมพินิจ
ให้เกียรติเป็นพิธีกรโดย ม.ล.ปราลี ประสมทรัพย์, วาทิต ประสมทรัพย์, โฉมฉาย อรุณฉาน, สุรินทร สุนทรสนาน
รายได้เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศล
บรรเลงด้วยวง CU Band และวงดนตรีเกษมศรี (วงผสม)
นำบัตรไปรับหนังสือที่ระลึกหน้างาน ฟรี!!

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น