ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด

Home | CONCERT | SHOCK-FIVE 101 C IN CONCERT

SHOCK-FIVE 101 C IN CONCERT

Venue :

Impact Arena, Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand

Gate Open :

Approx. 30 minutes before show start.

Public Sale :

15 September 2017 , 10 am onward.

Ticket Price :

3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 Baht

URL :

Show Date

Date Time
Saturday November 25, 2017 7.00 pm

Seating Plan / Pricing

Click more
3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 Baht
Promotion
  • Early SHOCK สำหรับบุคคลทั่วไป ลด 10% ทุกที่นั่ง 
    ตั้งแต่วันที่ 15-30 ก.ย. 2560  เฉพาะจุดจำหน่าย TTM 14 สาขาหลัก / โรงภาพยนตร์เมเจอร์ / อีจีวี /  จุดจำหน่ายเทสโก้โลตัส  และเว็บไซต์ เท่านั้น
  • Early STUDENT สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ลด 15% ทุกที่นั่ง
    ตั้งแต่วันที่ 15-30 ก.ย. 2560 เฉพาะจุดจำหน่าย TTM 14 สาขาหลัก / โรงภาพยนตร์เมเจอร์ / อีจีวี และ จุดจำหน่ายเทสโก้โลตัส เท่านั้น

Detail

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น