สุนทราภรณ์ ถวายความจงรักภักดี

คอนเสิร์ต

สุนทราภรณ์ ถวายความจงรักภักดี

ราคาบัตร

5,000 / 3,000 / 2,000

แชร์

สุนทราภรณ์ ถวายความจงรักภักดี

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

รายละเอียด

ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ สุนทราภรณ์ถวายความจงรักภักดี โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ พร้อมศิลปินสุนทราภรณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนอานันทมหิดล

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 081-285-142