ต่อที่ 1 รับฟรีทันทีบัตรกำนัล มูลค่า 200 บาท สำหรับการซื้อบัตรครั้งต่อไป


เงื่อนไขเพิ่มเติม


 • เมื่อซื้อบัตรผ่านบัตร Mastercard ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ วัน

 • สำหรับการซื้อบัตรชมการแสดงภายใน 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น

 • สามารถรวมเซลล์สลิปได้ หากซื้อผ่านจุดจำหน่ายหลัก TTM ทั้ง 13 สาขาภายในวันเดียวกัน

 • จำกัดบัตรกำนัล 200 บาท/ วัน/ บัตรกำนัล

 • จำกัดเดือนละ 1,200 บัตรกำนัลเท่านั้น

 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการซื้อบัตรผ่านทาง www.thaiticketmajor.com และจุดจำหน่ายหลักทั้ง 13 สาขาเท่านั้น

 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือจนกว่าบัตรกำนัลจะหมด

 • ในการนำกลับมาใช้ต้องจ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด และมียอดการใช้จ่ายต้องตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป

 • ในการนำกลับมาใช้ สามารถใช้สูงสุดได้ 3 คูปองต่อครั้ง

 • บัตรกำนัลมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อบัตร

 • รับบัตรกำนัล และ ใช้บัตรกำนัลที่ 13 สาขาหลักเท่านั้น

ต่อที่ 2 ลุ้นเป็นผู้โชคดีไดัรับบัตรเข้าชมการแสดง ฟรี!


เงื่อนไขเพิ่มเติม


 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 3 ท่าน ทุกวันที่ 15 ของเดือนหรือหากวันที่ 15 ตรงกับวันหยุดราชการ จะประกาศผลในวันทำการถัดไป โดยประกาศทาง www.thaiticketmajor.com หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ TTM Call Center 02-2623456

 • ผู้โชคดีสามารถมารับรางวัล, กรอกแบบฟอร์ม และชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (หากผู้โชคดีทำการแจ้งรับรางวัลไปแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินจำนวนนี้ได้ในทุกกรณี) สามารถมารับรางวัลในเวลาทำการที่บจก.สำนักงานใหญ่เท่านั้น (อาคารมาลีนนท์ชั้น 27)

 • เอกสารที่ต้องใช้ในการรับรางวัลมีดังนี้

  • - บัตรประชาชนของเจ้าของบัตรมาสเตอร์การ์ด
   - บัตรมาสเตอร์การ์ด ที่ใช้ชำระเงิน
   - หากไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเองจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดี และผู้รับรางวัลแทน และสำเนาบัตรมาสเตอร์การ์ด ที่ทำการชำระเงินมาแสดงในการรับรางวัลด้วย
 • ผู้โชคดีสามารถเลือกบัตรเข้าชมงานแสดงได้สูงสุด 2 ใบ โดยมูลค่ารางวัลต่อที่นั่งไม่เกิน 5,000 บาท (ขึ้นอยู่กับที่นั่ง ที่ว่าง ณ เวลาดังกล่าว)

 • ต้องใช้สิทธิ์ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ประกาศผู้โชคดี หากเลยระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 • ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด ทุกช่องทาง มีสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • คำตัดสินของทางบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • ทางทางบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด มีสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ