สนุกครบทุกองศา! ทดลองใช้เว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โฉมใหม่ ได้แล้ววันนี้...

ทดลองใช้

Home | LIVESHOW | การแสดงโขน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์

การแสดงโขน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์

Venue :

Gate Open :

Approx. 30 minutes before show start.

Public Sale :

12 August 2018 , 10 am onward.

Ticket Price :

1,800 / 1,500 / 1,000 / 800 / 600 / 400 / 180 (Student) Baht

URL :

Show Date

Date Time
Saturday 3 November 2018   2.00 pm  7.30 pm 
Sunday 4 November 2018 10.00 am  2.00 pm   
Tuesday 6 November 2018   2.00 pm (student)  
Wednesday 7 November 2018   2.00 pm (student)  
Thursday 8 November 2018   2.00 pm (student)  
Friday 9 November 2018   2.00 pm (student)  
Saturday 10 November 2018   2.00 pm  7.30 pm 
Sunday 11 November 2018 10.00 am  2.00 pm   
Tuesday 13 November 2018   2.00 pm (student)  
Wednesday 14 November 2018   2.00 pm (student)  
Thursday 15 November 2018   2.00 pm (student)  
Friday 16 November 2018   2.00 pm (student) 7.30 pm ( cancel) 
Saturday 17 November 2018   2.00 pm  7.30 pm 
Sunday 18 November 2018 10.00 am  2.00 pm   
Tuesday 20 November 2018   2.00 pm (student)  
Wednesday 21 November 2018   2.00 pm (student)  
Thursday 22 November 2018   2.00 pm (student) 7.30 pm 
Friday 23 November 2018   2.00 pm (student) 7.30 pm 
Saturday 24 November 2018   2.00 pm  7.30 pm 
Sunday 25 November 2018 10.00 am  2.00 pm   
Thursday 29 November 2018   2.00 pm (student)(cancel) 7.30 pm 
Friday 30 November 2018   2.00 pm (student) 7.30 pm 
Saturday 1 December 2018   2.00 pm  7.30 pm 
Sunday 2 December 2018 10.00 am  2.00 pm   
Wednesday 5 December 2018 10.00 am  2.00 pm   

Seating Plan / Pricing

Click more
1,800 / 1,500 / 1,000 / 800 / 600 / 400 / 180 (Student) Baht

Detail

เนื้อเรื่องย่อ
พิเภก เป็นพระอนุชาของทศกัณฐ์พระเจ้ากรุงลงกา มีความสามารถในวิชาโหราศาสตร์ สามารถทำนายเหตุการณ์ได้แม่นยำ ทั้งนี้ด้วยเหตุที่เป็นพระเวสสุญาณเทพบุตรจุติมากำเนิดตามพระประสงค์ของพระอิศวร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการบำราบปราบมาร เมื่อทศกัณฐ์ได้ลักพานางสีดา มเหสีของพระรามมาไว้ที่อุทยานท้ายกรุงลงกา ตามคำยุยงของนางสำมนักขา พระรามได้พลวานรทั้งเมืองขีดขินและเมืองชมพูกรีฑาทัพมาตั้งมั่น ณ เขาคันธกาลา ฟากข้ามกรุงลงกา วันหนึ่งทศกัณฐ์นิมิตฝันว่ามีแร้งขาวบินมา แต่ทิศตะวันออก พบแร้งดำต่อสู้กัน แร้งดำพ่ายแพ้ ร่างตกลงมากลายเป็นพวกยักษ์ อีกฝันหนึ่งว่าตนเองถือกะลาใส่น้ำมันมีสายชนวนพาด แล้วมีหญิงรูปร่างอัปลักษณ์ถือไฟเข้ามาจี้จุดจนไฟลุกลามไหม้มือตน ทศกัณฐ์จึงให้พิเภกทำนายฝัน พิเภกทำนายว่าเป็นลางร้ายของฝ่ายยักษ์ที่จะเกิดศึกสงคราม ทศกัณฐ์ได้ไต่ถามถึงวิธีแก้ไข พิเภกทูลว่าควรส่งนางสีดากลับคืนไป ทศกัณฐ์โกรธพิเภกที่ให้คืนส่งนางสีดาแล้วเข้าทำร้ายกุมภกรรณ อินทรชิตทูลขอโทษให้งดโทษประหาร ทศกัณฐ์ให้ริบราชบาตร ขับไล่เสียให้พ้นกรุงลงกา ด้วยเหตุที่เป็นพระราชดำรัสของท้าวลัสเตียน พระบิดาที่เห็นว่าพิเภกด้อยฤทธิ์ ถ้าหากมีโทษถึงประหาร ขอให้งดเพียงขับไล่พิเภกถูกขับออกจากเมือง ส่วนนางตรีชฎาผู้เป็นชายาให้ไปเป็นข้ารับใช้นางสีดา พิเภกกลับไปตำหนักล่ำลาตรีชฎาและเบญกายบุตรี แล้วถอดมงกุฏเครื่องยศให้นำไปคืนทศกัณฐ์ มโหธรเสนาบดีกรุงลงกานำพิเภกลงสำเภาไปปล่อยขึ้นฝั่งนอกเกาะลงกา พิเภกเดินทางไปจนพบกับนิลเอกทหารพระราม และได้เข้าไปสวามิภักดิ์ต่อพระราม ได้กราบทูลถึงสาเหตุที่ถูกขับไล่ และถวายสัตย์ปฏิญาณ พระรามจึงประทานยศศักดิ์ให้เป็นราชา พิเภกเป็นที่ปรึกษาในการทำศึกระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์โดยความซื่อสัตย์จงรักภักดี และถือสัจจะว่าจะทูลความเมื่อพระรามตรัสถามเท่านั้น การทำสงครามยืดเยื้อจนฝ่ายยักษ์ล้มตายมากมาย หลังจากทศกัณฐ์เชิญท้าวมาลีวราชผู้เป็นบรมอัยกามาพิพากษาว่าความ โดยหวังว่าท้าวมาลีวราชจะเข้าข้างฝ่ายตน แต่ท้าวมาลีวราชก็ยึดมั่นในความเที่ยงธรรม เชิญเทพเทวดาทุกฝ่าย รวมทั้งฝ่ายพระรามและนางสีดามาเบิกความ จนผลปรากฏชี้ชัดว่าทศกัณฐ์เป็นฝ่ายผิด จึงพิพากษาให้ทศกัณฐ์ส่งคืนนางสีดาให้กับพระราม แต่ทศกัณฐ์ไม่ปฏิบัติตาม ท้าวมาลีวราชจึงสาปทศกัณฐ์ให้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ทศกัณฐ์โกรธเหล่าเทวดาที่มาเป็นพยาน จึงไปประกอบพิธีเผารูปเทวดาและชุบหอกกบิลพัทที่หาดทรายกรด พระอิศวรใช้ให้เทพบุตรพาลีไปทำลายพิธีได้ ทศกัณฐ์เสียพิธีจึงกลับเข้ากรุงลงกา นางมณโฑมเหสีทูลว่า สาเหตุครั้งนี้เพราะพิเภกบอกกลศึก ควรสังหารพิเภกเสีย ทศกัณฐ์เห็นจริงจึงยกทัพออกรบ และหาช่องทางสังหารพิเภก ฝ่ายพระรามก็รู้ความ จึงให้พระลักษณ์คอยป้องกัน ทศกัณฐ์ยกกองทัพมาถึงสนามรบ ออกอุบายให้พิเภกเข้ามาหาโดยเสแสร้งยกเหตุผลต่างๆ เมื่อได้ท่วงทีจึงพุ่งหอกกบิลพัทหวังให้ถูกพิเภก แต่พระลักษณ์เข้ามาป้องกัน พระลักษณ์ต้องหอกกบิลพัทสลบลง ฝ่ายยักษ์มีชัยจึงยกกลับกรุงลงกา พระรามเสียพระทัยตรัสถามพิเภกถึงวิธีแก้ไข พิเภกทูลถึงสรรพยาแก้ไขต่างๆ ประกอบด้วยต้นสังกรณีตรีชวาที่อยู่ที่เขาสัญชีพสัญญี มูลโคอศุภราชอยู่ที่เขาอินทกาล แม่หินบดอยู่ที่เมืองบาดาล และที่สำคัญที่สุดคือลูกหินบด ทศกัณฐ์นำไปใช้เป็นเขนยหนุนนอนอยู่ที่กรุงลงกา หนุมานรับอาสาไปนำสรรพยาและแม่หินบด และจึงเหาะเข้าไปในปราสาทกรุงลงการ่ายเวทย์สะกดให้หลับหมด ครั้นเหาะไปถึงที่บรรทมทัศกัณฐ์กับมณโฑ หนุมานจึงแก้แค้นให้ได้รับความอับอายด้วยการผูกผมทั้งสองแล้วสาปซ้ำ เขียนวิธีแก้ไขถ้าจะให้ผมหลุดจากกันให้นางมณโฑต่อยเศียรทศกัณฐ์สามทีซึ่งถือว่าเป็นอัปมงคลในการที่หญิงจะถูกต้องศรีษะชาย จากนั้นนำลูกหินบดกลับมาถวายพระรามพร้อมสรรพยาและอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยแก้ไขให้พระลักษณ์ฟื้นกลับมาได้ กองทัพพระรามจึงคืนกลับพลับพลาด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขสำหรับการซื้อบัตร รอบนักเรียน-นักศึกษา

 • ราคาสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ต้องไม่เกินปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 • ตรวจบัตรนักเรียน-นักศึกษาก่อนเข้าชม หากพบว่าอายุเกินจากที่กำหนดไว้ จะต้องเสียค่าเข้าชมการแสดงอัตราเดียวกันกับการแสดงในรอบประชาชน
 • สงวนสิทธิ์การแสดงในรอบนักเรียน-นักศึกษาไว้ให้เฉพาะนักเรียน-นักศึกษาเท่านั้น
 • บัตรประจำตัวนักเรียน-นักศึกษา 1 ใบ ใช้ซื้อบัตรชมการแสดงได้ 1 ใบเท่านั้น สามารถซื้อบัตรได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
 • คณะครูและอาจารย์ผู้คุมนักเรียน ขออนุญาตแสดงบัตรให้เจ้าหน้าที่หน้าประตูก่อนเข้าชมการแสดงทุกครั้ง
 • นักแสดงที่แสดงในรอบนักเรียน จะเป็นนักแสดงคนละชุดกับที่แสดงในรอบประชาชน
 • Group Sale นักเรียน จำนวน 10 คนขึ้นไป ต่อ ครู 1 คน


เงื่อนไขการเข้าชม

 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ห้ามเข้าชมการแสดง หากต้องการพาเด็กที่อายุมากกว่า 5 ปีเข้าชม กรุณาซื้อบัตรสำหรับเด็ก
 • บัตร 1 ใบ : ผู้เข้าชม 1 ท่าน
 • ที่นั่ง Wheelchair โปรดแจ้งพนักงานก่อนซื้อบัตร (เฉลี่ยรอบละ 10 คน)
 • สำหรับผู้ที่มาไม่ตรงเวลา จะอนุญาตให้เข้าชมหลังจากการแสดงเริ่มไปแล้วประมาณ 15 นาที เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ชมท่านอื่นๆ

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น