สนุกครบทุกองศา! ทดลองใช้เว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โฉมใหม่ ได้แล้ววันนี้...

ทดลองใช้

Home | LIVESHOW | Royal Khon Performance: Episode of Prommas

Royal Khon Performance: Episode of Prommas

Venue :

Gate Open :

Approx. 30 minutes before show start.

Public Sale :

01 August 2015 , 10 am onward.

Ticket Price :

Public Round 1,500 / 1,000 / 800 / 600 Baht
Student Round 100 Baht

URL :

Show Date

Date Time Note
Saturday 7 November 2015 2.00 PM. Public Round
7.30 PM. Public Round
Sunday 8 November 2015 10.00 AM. Public Round
2.00 PM. Public Round
Tuesday 10 November 2015 2.00 PM. Student Round
Wednesday 11 November 2015 10.00 AM. Student Round
2.00 PM. Student Round
Thursday 12 November 2015 10.00 AM. Student Round
2.00 PM. Student Round
Friday 13 November 2015 2.00 PM. Student Round
7.30 PM. Public Round
Saturday 14 November 2015 2.00 PM. Public Round
7.30 PM. Public Round
Sunday 15 November 2015 10.00 AM. Public Round
2.00 PM. Public Round
Wednesday 18 November 2015 10.00 AM. Student Round
2.00 PM. Student Round
Thursday 19 November 2015 10.00 AM. Student Round
2.00 PM. Student Round
Friday 20 November 2015 2.00 PM. Student Round
7.30 PM. Public Round
Saturday 21 November 2015 2.00 PM. Public Round
7.30 PM. Public Round
Sunday 22 November 2015 10.00 AM. Public Round
2.00 PM. Public Round
Wednesday 24 November 2015 2.00 PM. Student Round
7.30 PM. Public Round
Wednesday 25 November 2015 10.00 AM. Student Round
2.00 PM. Student Round
Thursday 26 November 2015 10.00 AM. Student Round
2.00 PM. Student Round
Friday 27 November 2015 2.00 PM. Student Round
7.30 PM. Public Round
Saturday 28 November 2015 2.00 PM. Public Round
7.30 PM. Public Round
Sunday 29 November 2015 10.00 AM. Public Round
2.00 PM. Public Round
Tuesday 1 December 2015 2.00 PM. Student Round
7.30 PM. Public Round
Wednesday 2 December 2015 10.00 AM. Student Round
2.00 PM. Student Round
Thursday 3 December 2015 10.00 AM. Student Round
2.00 PM. Student Round
Friday 4 December 2015 2.00 PM. Student Round
7.30 PM. Public Round
Saturday 5 December 2015 2.00 PM. Public Round
7.30 PM. Public Round
Sunday 6 December 2015 10.00 AM. Public Round
2.00 PM. Public Round

Seating Plan / Pricing

Click more
Public Round 1,500 / 1,000 / 800 / 600 Baht
Student Round 100 Baht
เงื่อนไขการจำหน่ายบัตร
 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ห้ามเข้าชม
 • บัตร 1 ใบ ต่อ 1 คนเท่านั้น
 • ราคาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ต้องไม่เกินปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 • ตรวจบัตรนักเรียนก่อนเข้าหอประชุม หากอายุเกินปรับตามจริง
 • ที่นั่ง Wheelchair โปรดแจ้งพนักงานก่อนซื้อบัตร (เฉลี่ยรอบละ 10 คน)
 • สำหรับผู้ที่มาไม่ตรงเวลา จะอนุญาตให้เข้าชมหลังจากการแสดงเริ่มไปแล้วประมาณ 15 นาที เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ชมท่านอื่นๆ

ในบริเวญหอประชุมใหญ่ มีข้อห้ามดังนี้:
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม
 • ห้ามถ่ายรูป
 • ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
 • ห้ามสูบบุหรี่
 • ห้ามส่งเสียงดัง

สำหรับ การซื้อบัตรรอบนักเรียน ทางผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีบัตรนักเรียนนักศึกษาไม่เกินปริญญาตรีเท่า นั้น หากท่านซื้อบัตรเป็นกลุ่มโรงเรียน อนุญาตให้ซื้อบัตรครู 1 ท่าน ต่อการพานักเรียนมา 10 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
ท่านใดที่ไม่ใช่นักเรียนนัก ศึกษาในกรณีนี้ ทางผู้จัดจะเรียกเก็บค่าบัตรเพิ่มเติมตามราคาจริง (ราคารอบประชาชน) ของที่นั่งบนบัตรของท่าน

Detail

การแสดงโขนพระราชทาน
ชุด ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ
 
อินทร ชิต เป็นโอรสของทศกัณฐ์ และมณโฑ แห่งกรุงลงกา แต่เดิมมีชื่อว่า รณพักตร์ ได้ศึกษาศิลปศาสตร์ กับ พระฤษีโคบุตร ได้เรียนมนต์ ชื่อ มหากาลอัคคี สำหรับบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม แล้วไปนั่งภาวนาอยู่ท่าเดียวครบ ๗ ปี พระเป็นเจ้าทั้งสามเสด็จลงมาพร้อมกันทั้งสามองค์ พระอิศวรประทานศรพรหมาศ และบอกเวทแปลงตัวเป็นพระอินทร์ พระพรหมประทานศรนาคบาศ และให้พรว่าเมื่อจะตายให้ตายบนอากาศ ถ้าหัวขาดจากตัวตกถึงพื้นดินให้กลายเป็นไฟบรรลัยกัลป์ ต่อเมื่อได้พานทิพย์ของพระพรหมมารองรับจึงไม่เกิดไฟไหม้ พระนารายณ์ประทานศรวิษณุปาณัม ต่อมาทศกัณฐ์ใช้ให้ไปปราบพระอินทร์เพื่อให้อ่อนน้อม เมื่อชนะพระอินทร์  ทศกัณฐ์จึงให้ชื่อใหม่ว่า อินทรชิต

เมื่อศึกติดลงกา กุมภกรรณออกรบจนตายแล้ว ได้เป็นจอมทัพออกทำสงครามหลายครั้ง ครั้งแรกรบกับพระลักษมณ์ไม่แพ้ชนะกัน ครั้งที่สอง ทำพิธีชุบศรนาคบาศ ถูกชามพูวราชทำลายพิธี ออกรบกับพระลักษมณ์แผลงศรเป็นนาคมัดพระลักษมณ์กับพลวานรสลบ พิเภกแนะวิธีแก้ไข ครั้งที่สามนี้ไปทำพิธีชุบศรพรหมาศ ทศกัณฐ์ใช้ให้พระนัดดามังกรกัณฐ์ โอรสพญาขรออกรบขัดตาทัพ พระราม พระลักษมณ์กรีฑาพลออกรบทั้งสองพระองค์  มังกรกัณฐ์เป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์เดชฉกาจกล้า ในการรบครั้งนี้แผลงศรมาถูกพระรามถึงเกราะทรงขาด พระรามจึงแผลงศรไปทำลายศรมังกรกัณฐ์ มังกรกัณฐ์เห็นพระรามเป็นสี่กรรู้ว่า คือ พระนารายณ์อวตาร จึงเนรมิตกายมากมายขึ้นไปแอบซ่อนบนกลีบเมฆ  พระรามเสี่ยงศรขึ้นไปทำลายมังกรกัณฐ์สิ้นชีวิต สองสารัณกองคอยเหตุกลับมาทูลทศกัณฐ์ให้ทราบข่าว ทศกัณฐ์ใช้ให้เสนากาลสูรเร่งไปทูลข่าวตายของมังกรกัณฐ์ ขณะอินทรชิตทำพิธีชุบศรอยู่  อินทรชิตเสียพิธีเพราะข่าวอัปมงคลครั้งนี้ จึงแปลงกายเป็นพระอินทร์พร้อมไพร่พลบริวาร  แปลงเป็นขบวนเสด็จของเหล่าเทพบุตรนางฟ้า อินทรชิตแปลงประทับบนช้างเอราวัณ เสด็จมาถึงสนามรบ พระลักษมณ์มัวเพลิดเพลินคิดว่าเป็นเทวสันนิบาต อินทรชิตแปลงจึงแผลงศรพรหมาศล้มสลบลงหมดทั้งกองทัพ เหลืออยู่เพียงหนุมาน หนุมานชิงโดดขึ้นไปหักคอช้าง ถูกตีด้วยคันศรสลบลง เมื่อพระรามทราบข่าวจึงเสด็จมายังสนามรบ แต่วนเวียนด้วยเป็นเดือนมืดข้างแรม ในที่สุดเมื่อมาถึงสนามรบ พบพระลักษมณ์สลบอยู่ หนุมานซึ่งถูกตีตกลงมาพร้อมหัวช้างเอราวัณ เมื่อพระพายพัดมาต้อง จึงค่อยฟื้นขึ้น ทูลเหตุการณ์ให้ทรงทราบ พระรามตรัสถามพิเภกถึงวิธีแก้ไข พิเภกทูลให้ไปชะลอเขาอาวุธซึ่งมีสรรพยาสำหรับแก้ไข แต่มีกำหนดให้ได้มาก่อนพระอาทิตย์ขึ้น มิฉะนั้นพระลักษมณ์และพลวานรจะสิ้นชีวิต  พระรามใช้ให้หนุมานไปดำเนินการครั้งนี้ หนุมานแผลงฤทธิ์ไปชะลอเขาอาวุธแล้วเคาะสรรพยาให้หล่นลงมา แก้ฤทธิ์ศรพรหมาศได้ พระลักษมณ์และพลวานรพ้นจากภยันตราย พอดีกับเป็นช่วงเวลาเช้า พระราม พระลักษมณ์ และพลวานรจึงกรีฑาทัพเสด็จกลับไปยังพลับพลาชัย

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น