.:: แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล จำนวน 51 รอบการแสดง / 51 Rounds::.

วันแสดง / Date

เวลาแสดง / Time performance

14.00 น.

19.30 น.

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552
Wednesday May 20, 2009

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552
Thursday May 21, 2009

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552
Friday May 21, 2009

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2552
Saturday May 23, 2009

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552
Sunday May 24, 2009

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552
Wednesday May 27, 2009

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2552
Thursday May 28, 2009

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552
Friday May 29, 2009

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552
Saturday May 30, 2009

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2552
Sunday May 31, 2009

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552
Wednesday June 3, 2009

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2552
Thursday June 4, 2009

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2552
Friday June 5, 2009

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552
Saturday June 6, 2009

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2552
Sunday June 7, 2009

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552
Thursday June 11, 2009

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552
Friday June 12, 2009

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2552
Saturday June 13, 2009

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2552
Sunday June 14, 2009

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552
Thursday June 18, 2009

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2552
Friday June 19, 2009

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552
Saturday June 20, 2009

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2552
Sunday June 21, 2009

(Additional rounds)
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552
Thursday June 25, 2009
(Additional rounds)
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552
Friday June 26, 2009
(Additional rounds)
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552
Saturday June 27, 2009
(Additional rounds)
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2552
Sunday June 28, 2009
(Additional rounds)
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552
Thursday July 16, 2009
(Additional rounds)
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2552
Friday July 17, 2009

(Additional rounds)
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552
Saturday July 18, 2009

(Additional rounds)
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2552
Sunday July 19, 2009

(Additional rounds)
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552
Thursday July 23, 2009

(Additional rounds)
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552
Friday July 24, 2009

(Additional rounds)
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2552
Saturday July 25, 2009

(Additional rounds)
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2552
Sunday July 26, 2009
(บรรยายภาษาอังกฤษ) ในรอบวันพุธ, พฤหัสบดี และอาทิตย์ รอบ 19:30 น.
(English Sub-Title)
Wednesday, Thursday and Sunday 19:30 round.