ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด

Home | LIVESHOW | NANTA SHOW 2017

NANTA SHOW 2017

Venue :

Gate Open :

Approx. 30 minutes before show start.

Public Sale :

30 December 2016 , 10 am onward.

Ticket Price :

1300 Baht

URL :

Show Date

Date Time
21 June 2017 8.00 pm
22 June 2017 8.00 pm
23 June 2017 8.00 pm
24 June 2017 5.30 pm / 8.00 pm
25 June 2017 8.00 pm
26 June 2017 8.00 pm
27 June 2017 8.00 pm
28 June 2017 8.00 pm
29 June 2017 8.00 pm
30 June 2017 8.00 pm
   
1 July 2017 5.30 pm / 8.00 pm
2 July 2017 8.00 pm
4 July 2017 8.00 pm
5 July 2017 8.00 pm
6 July 2017 8.00 pm
7 July 2017 8.00 pm
8 July 2017 5.30 pm / 8.00 pm
9 July 2017 8.00 pm
10 July 2017 8.00 pm
11 July 2017 8.00 pm
12 July 2017 8.00 pm
13 July 2017 8.00 pm
14 July 2017 8.00 pm
15 July 2017 5.30 pm / 8.00 pm
16 July 2017 8.00 pm
17 July 2017 8.00 pm
18 July 2017 8.00 pm
19 July 2017 8.00 pm
20 July 2017 8.00 pm
21 July 2017 8.00 pm
22 July 2017 5.30 pm / 8.00 pm
23 July 2017 8.00 pm
24 July 2017 8.00 pm
25 July 2017 8.00 pm
26 July 2017 8.00 pm
27 July 2017 8.00 pm
28 July 2017 8.00 pm
29 July 2017 5.30 pm / 8.00 pm
30 July 2017 8.00 pm
31 July 2017 8.00 pm
   
1 August 2017 8.00 pm
2 August 2017 8.00 pm
3 August 2017 8.00 pm
4 August 2017 8.00 pm
5 August 2017 5.30 pm / 8.00 pm
6 August 2017 8.00 pm
8 August 2017 8.00 pm
9 August 2017 8.00 pm
10 August 2017 8.00 pm
11 August 2017 8.00 pm
12 August 2017 5.30 pm / 8.00 pm
13 August 2017 8.00 pm
14 August 2017 8.00 pm
15 August 2017 8.00 pm
16 August 2017 8.00 pm
17 August 2017 8.00 pm
18 August 2017 8.00 pm
19 August 2017 5.30 pm / 8.00 pm
20 August 2017 8.00 pm
21 August 2017 8.00 pm
22 August 2017 8.00 pm
23 August 2017 8.00 pm
24 August 2017 8.00 pm
25 August 2017 8.00 pm
26 August 2017 5.30 pm / 8.00 pm
27 August 2017 8.00 pm
28 August 2017 8.00 pm
29 August 2017 8.00 pm
30 August 2017 8.00 pm
31 August 2017 8.00 pm
   
1 September 2017 8.00 pm
2 September 2017 5.30 pm / 8.00 pm
3 September 2017 8.00 pm
5 September 2017 8.00 pm
6 September 2017 8.00 pm
7 September 2017 8.00 pm
8 September 2017 8.00 pm
9 September 2017 5.30 pm / 8.00 pm
10 September 2017 8.00 pm
11 September 2017 8.00 pm
12 September 2017 8.00 pm
13 September 2017 8.00 pm
14 September 2017 8.00 pm
15 September 2017 8.00 pm
16 September 2017 5.30 pm / 8.00 pm
17 September 2017 8.00 pm
18 September 2017 8.00 pm
19 September 2017 8.00 pm
20 September 2017 8.00 pm
21 September 2017 8.00 pm
22 September 2017 8.00 pm
23 September 2017 5.30 pm / 8.00 pm
24 September 2017 8.00 pm
25 September 2017 8.00 pm
26 September 2017 8.00 pm
27 September 2017 8.00 pm
28 September 2017 8.00 pm
29 September 2017 8.00 pm
30 September 2017 5.30 pm / 8.00 pm
   
1 October 2017 8.00 pm
3 October 2017 8.00 pm
4 October 2017 8.00 pm
5 October 2017 8.00 pm
6 October 2017 8.00 pm
7 October 2017 5.30 pm / 8.00 pm
8 October 2017 8.00 pm
9 October 2017 8.00 pm
10 October 2017 8.00 pm
11 October 2017 8.00 pm
12 October 2017 8.00 pm
13 October 2017 8.00 pm
14 October 2017 5.30 pm / 8.00 pm
15 October 2017 8.00 pm
16 October 2017 8.00 pm
17 October 2017 8.00 pm
18 October 2017 8.00 pm
19 October 2017 8.00 pm
20 October 2017 8.00 pm
21 October 2017 5.30 pm / 8.00 pm
22 October 2017 8.00 pm
23 October 2017 8.00 pm
24 October 2017 8.00 pm
25 October 2017 8.00 pm
26 October 2017 8.00 pm
27 October 2017 8.00 pm
28 October 2017 5.30 pm / 8.00 pm
29 October 2017 8.00 pm
30 October 2017 8.00 pm
31 October 2017 8.00 pm

Seating Plan / Pricing

Click more
1300 Baht
-
Reserve your seat at least 1 day before the show
-
Please come at least 30 minutes before the show
-
For more information, call 02-641-4407-10
   


พิเศษราคา : 555 บาท ทุกที่นั่ง Royal (ปกติ 1,300 บาท) และภาพถ่ายที่ระลึกร่วมกับนักแสดง (มูลค่า 100 บาท)
ระยะเวลา : กรกฎาคม – ตุลาคม 2560
รายละเอียดรอบการแสดงและอื่นๆ
  1. ทุกวันรอบ 20.00 น. พิเศษวันเสาร์ รอบ 17.30 น. และ 20.00 น.
  2. หยุดวันจันทร์แรกของเดือน
  3. บริการรถรับส่งฟรีจากสถานีเพชรบุรี (ทางออกที่ 1) รบกวนสำรองที่นั่งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า
a. รอบ 17.30 น. รับจากสถานีเพชรบุรี (ทางออกที่ 1) เวลา 16.30 น.
b. รอบ 20.00 น. รับจากสถานีเพชรบุรี (ทางออกที่ 1) เวลา 19.30 น.

Detail

 

Let’s be a part of the humorous experience and excited with the famous show from Korean Broadway ‘cookin’ NANTA Show’ is a combination of international communication through music combined with Korean traditional music and modern up beat into the very unique tradition. All audiences can get into the show even speaking in different languages. NANTA is named as the most significant traditional show from Korea. Do not miss, you don’t have to go to Korea, just be a part of the 1 and a half hour show.

Abstract

Head Chef; Precise the weak, Sexy Guy; The gentleman and Hot Sauce; The lively and powerful lady chef. 3 characters start their chef job as of usual; begin with washing vegetable, cutting meat, firing, suddenly, their manager come up to order 10 menus for the wedding ceremony in only 1 hour. Besides, he also leave his nephew to handle this job too. The kitchen is now going wild and crazy, everybody gets too busy to finish 10 menus before 18.00 hrs. Can they do it on time???

https://www.facebook.com/bangkoknanta/

Map


Free Shuttle Service at MRT Phetchaburi Station
Pick Up Time : 19:30 Hrs

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น