ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด

Home | LIVESHOW | ONG BAK LIVE

ONG BAK LIVE

Venue :

Ultra Arena, 6fl. Show DC Rama9, Bangkok, Thailand

Gate Open :

Approx. 30 minutes before show start.

Public Sale :

28 January 2017 , 10 am onward.

Ticket Price :

2,500(VIP) / 2,000 / 1,500 Baht

URL :

Show Date

Date Time
Every Tuesday - Sunday
Start 10 February 2017 onward
  8.00 pm

Seating Plan / Pricing

Click more
2,500(VIP) / 2,000 / 1,500 Baht
** Children 4 years of age or higher than 90 cm. in height will have a ticket with normal price.
** Children under 4 years of age or less than 90 cm. in height see the show free of charge, sharing the seat with an adult.
** Ticket is not fixed seat but fixed zone. (Please select zone when buy ticket)

DetailFrom the international success of the Thai movie Ong Bak’, now it is the time for Ong Bak Live’
The most exciting live show features superior martial arts and presents to the audience in the most realistic actions, Real Fight and Real Pain. With the cutting edge production, remarkable stage scenes, and special techniques, the showdown live will take your breath away. 
Ong Bak Live is presented by Vinij Lertratanachai, Executive Director, the man who creates phenomenon in every project. The show is directed by Prachya Pinkaew, the Director of ‘Ong Bak’ the movie. Besides the role of the Director, Prachya is the Honorary Advisor of the show. The stage design and performances are supervised by Takonkiat Viravan and Scenario Team, Thailand’s top stage-play production crew. The stunt performers are from PANNA STUNT, the country’s best stunt team.
Tags :