สนุกครบทุกองศา! ทดลองใช้เว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โฉมใหม่ ได้แล้ววันนี้...

ทดลองใช้

หน้าหลัก | การแสดง | ละครเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา

ละครเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา

สถานที่แสดง :

ศาลาเฉลิมกรุง, กรุงเทพมหานคร, ไทย

ประตูเปิด :

ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที

วันจำหน่ายบัตร :

ตั้งแต่  25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ราคาบัตร :

1,000 / 700 บาท

URL :

รอบการแสดง

วันแสดง เวลา
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 14:00 น.

ผังการแสดง

คลิกเพื่อดูผังใหญ่
1,000 / 700 บาท
หมายเหตุ : บัตรนักศึกษา ราคา 300 บาท แถว M-P และชั้นบนทั้งหมด และติดต่อซื้อบัตรได้ที่ศาลาเฉลิมกรุงเท่านั้น  นักศึกษา 1 ท่าน ซื้อได้ 1 ใบ แสดงบัตรนักศึกษาในตอนซื้อ และตอนยื่นพร้อมบัตรเข้าประตูโรงละคร

รายละเอียด

เฉลิมฉลองครบรอบ ๘๕ ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จัดการแสดงละครพันทาง
เรื่อง “ราชาธิราช” ตอนสมิงพระรามอาสา
กลับมาย้อนอดีตให้ชมกันอีกครั้ง
จากฝีมือการกำกับการแสดงของ ผศ.กฤษณา (บัวสรวง) ภักดีเทวา ผู้รับบทบาทกามนี ปี ๒๔๙๕


ด้วยโอกาสอันดีครบรอบ ๘๕ ปี ศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพหลวงพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงมหรสพแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีความทันสมัยและใหญ่ที่สุดของเอเชียในยุคนั้น และพระราชทานนาม “ศาลาเฉลิมกรุง” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานคร ๑๕๐ ปี เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๔๗๖ ณ วันนี้ ๘๕ ปี ศาลาเฉลิมกรุงยังคงยืนหยัดอย่างสง่างาม ผ่านวันเวลาหลายยุคหลายสมัย ด้วยบทบาทอันหนักแน่นมั่นคง รองรับผู้คนด้วยความบันเทิงครบทุกรูปแบบ โดยยึดมั่นในการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและความทรงจำที่มีคุณค่าของปวงชนชาวไทย

เฉลิมฉลองเฉลิมกรุง ๘๕ ปี ... มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดการแสดงละครพันทาง เรื่อง “ราชาธิราช”ตอน สมิงพระรามอาสา ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงนำเสนอละครพันทาง เรื่อง “ราชาธิราช” วรรณคดีจากพงศาวดารที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและเคยเปิดการแสดงที่มีผู้ชมมากมายถึง ๑๑๐ รอบ ในปี ๒๔๙๕ นำกลับมาย้อนอดีตให้ชมกันอีกครั้ง...ด้วยฝีมือการกำกับการแสดงของ ผศ.กฤษณา (บัวสรวง) ภักดีเทวา ผู้รับบทบาทกามนี ในปี ๒๔๙๕

นอกจากเป็นละครที่ให้ข้อคิดครบทุกอรรถรส ความรัก ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญและความมีคุณธรรมประจำใจ การแสดงชุดนี้มีความสง่างามของ...กระบวนท่ารำ...กระบวนท่ารบ...ระหว่างทัพพม่าและทัพจีนที่หาชมยากยิ่ง ถ่ายทอดโดยนักแสดงชั้นนำมากฝีมือที่ได้รับการฝึกสอนและถ่ายทอดกระบวน ท่ารำจากผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการนาฏศิลป์ไทย ฝ่ายกองทัพพม่า นำแสดงโดย พระเจ้าอังวะ : อิสระ ขาวละเอียด / วีรกร ศุขศาสตร์ สมิงพระราม : ภูกิจ พาสุนันท์ / ภุมรินทร์ มณีวงษ์ พระมเหสี : ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์ / พัชรินทร์ จันทรัดทัต พระราชธิดา : ฑิตฐิตา ปลั่งพงษ์พันธ์ ฝ่ายกองทัพจีน นำแสดงโดย พระเจ้ากรุงจีน : พหลยุทธ กนิษฐบุตร กามนี : จักราวุธ คงฟู / ปณต ปานสมุทร์ โจเปียว : จตุพร ภักดี ร่วมด้วย นักแสดง ผู้บรรเลงและผู้ขับร้องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ละครพันทาง เรื่องราชาธิราช เดิมเป็นวรรณคดีกล่าวถึงการทำสงครามระหว่างพม่ากับมอญ ต้นฉบับเป็นภาษามอญ ด้วยเนื้อเรื่องมีความสนุกน่าสนใจ และให้ข้อคิดมากมายจึงได้มีนักปราชญ์ชาวไทยแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยตั้งแต่ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งสุดท้าย ภายหลังสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ ๑ ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯให้แปลและเรียบเรียงเป็นร้อยแก้วให้เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์อีกครั้งโดยเจ้าพระยา พระคลัง(หน) และนำมาแต่งเป็นบทสำหรับแสดงละครพันทางโดยหลวงพัฒนพงษ์ ภักดี(ทิม สุขยางค์) ตั้งแต่สมัยเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรงซึ่งนับว่าเป็นต้นฉบับสำหรับใช้แสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช จนถึงยุคที่กรมศิลปากรเปิดการแสดงละครพันทางเรื่อง ราชาธิราชตอนศึกกามนี ให้ประชาชนชมโดยมีครูละครที่เป็นตัวแสดงเอกจาก คณะละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง คณะละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์คณะละครวังสวนกุหลาบและคณะละครพระองค์เจ้าวชิรวงศ์ ร่วมกันฝึกซ้อม อาทิ ครูผัน โมรากุล ครูสะอาด แสงสว่าง ครูลมุล ยมะคุปต์ ครูเจริญจิต ภัทรเสวี เป็นต้น

ละครพันทาง เรื่อง “ราชาธิราช” ตอนสมิงพระรามอาสา เป็นการถ่ายทอดกระบวนท่ารำไม้บู๊ของกามนี ซึ่งมีความสง่างามของกระบวนท่ารำ โดยครูละครทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูงิ้วหลวงวังหน้าใน กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ สมัยรัชกาลที่ ๕ ต่อมา ครูผัน โมรากุล ได้รับการถ่ายทอดจากหม่อมครูเครือ เครือสุวรรณ ผู้เป็นมารดา ซึ่งเป็นผู้รับบทบาทกามนีในคณะละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง และสืบทอดสู่การแสดงของกรมศิลปากร โดยผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดบทบาทกามนีจาก ครูผัน โมรากุล ในครั้งนั้นคือ ชูวงศ์ ดุริยประณีต และ กฤษณา ภักดีเทวา (ละม่อม บัวสรวง) ด้วยเจตนารมย์และความตั้งใจของผู้กำกับการแสดงที่เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดท่ารำมา ต้องการให้มีผู้สืบทอดท่ารำอย่างถูกต้องตามจารีตแบบแผน ในโอกาสเฉลิมฉลองเฉลิมกรุง ๘๕ ปี มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จึงร่วมสานต่อเจตนารมย์ของผู้กำกับและผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยและนักแสดง จัดการแสดงละครครั้งนี้ขึ้น เพื่อเก็บบันทึกภาพท่ารำครบทุกกระบวนท่า นำเข้า “ศูนย์รักษ์ศิลป์” ซึ่งตั้งอยู่ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ไทยสืบต่อไป

ละครพันทาง เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสาที่นำมาจัดแสดงในโอกาสพิเศษครั้งนี้ ดำเนินเรื่องเริ่มจาก พระเจ้ากรุงต้าฉิงแห่งประเทศจีน ยกทัพมาล้อมกรุงอังวะ ต้องการให้พระเจ้ามณเฑียรทอง ออกไปถวายบังคม และขอให้ส่งทหารออกมาขี่ม้ารำทวนต่อสู้กันตัวต่อตัวกับกามนีทหารเอกของเมืองจีน ถ้าฝ่ายกรุงรัตนบุระอังวะแพ้ ต้องยกเมืองให้ฝ่ายจีน แต่ถ้าฝ่ายจีนแพ้จะยกทัพกลับทันที พระเจ้ากรุงอังวะประกาศหาผู้ที่จะอาสาออกไปรบกับ กามนี หากสามารถรบชนะกามนีทหารเอกของเมืองจีน จะแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชและแบ่งสมบัติให้กึ่งหนึ่ง เมื่อสมิงพระรามที่ติดคุกอยู่ในเมืองอังวะทราบข่าวก็คิดตรึกตรองว่า หากจีนชนะศึกครั้งนี้ จีนคงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีของตนต่อไปแน่ จึงรับอาสาออกรบและได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนี้

เต็มอิ่มกับอรรถรสของละครพันทางเรื่องยิ่งใหญ่ที่หาชมยากยิ่ง ชมเรื่องราวความพิเศษของ “ราชาธิราช”ตอน สมิงพระรามอาสา ในวันเสาร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง บัตรราคา ๗๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท / นักเรียนและนักศึกษา ราคา ๓๐๐ บาท จำหน่ายบัตรที่ ศาลาเฉลิมกรุงโทร. ๐-๒๒๒๕-๘๗๕๗-๘, ๐-๒๖๒๓-๘๑๔๘-๙ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖ www.thaiticketmajor.com

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น