หน้าหลัก | การแสดง | SONGKRAN 11 (จำหน่ายบัตรที่สาขาพารากอนและชิดลมเท่านั้น)

SONGKRAN 11 (จำหน่ายบัตรที่สาขาพารากอนและชิดลมเท่านั้น)

สถานที่แสดง :

กรุณาดูรายละเอียดด้านล่าง

ประตูเปิด :

ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที

วันจำหน่ายบัตร :

ตั้งแต่  05 มกราคม 2560 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ราคาบัตร :

โปรดดูรายละเอียดราคาบัตรในแต่ละโปรแกรมการแสดง

URL :

สถานที่แสดง

ชื่อสถานที่ จังหวัด ประเทศ
U Sathorn Hotel กรุงเทพ ไทย
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 22) กรุงเทพ ไทย

รอบการแสดง

วันเเสดง เวลา สถานที่แสดง
วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 19.00 น. Bangkok Convention Center 22Fl @ Centara Grand Hotel , Centralworld
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 19.00 น. Bangkok Convention Center 22Fl @ Centara Grand Hotel , Centralworld
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 19.00 น. Bangkok Convention Center 22Fl @ Centara Grand Hotel , Centralworld
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 (Bear Pool Party) 13.00 - 19.00 น. U Sathorn Hotel
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 (Boy Pool Party) 13.00 - 19.00 น. U Sathorn Hotel

ผังการแสดง

รายละเอียด

Zone Early Bird สิทธิพิเศษ
5 Jan - 10 Feb 2017 11 Feb-5 Apr 2017
A All Access Pass VIP (คนไทย / ต่างชาติ) 9400 10400 ทางเข้าพิเศษ / ห้องน้ำเฉพาะลูกค้า VIP / Opening, Main & Ciosing ลูกค้าจะได้สิทธิ์เข้างาน Pool Paty Bear )
B All Access Pass VIP (คนไทย / ต่างชาติ) 9400 10400 ทางเข้าพิเศษ / ห้องน้ำเฉพาะลูกค้า VIP / Opening, Main & Ciosing ลูกค้าจะได้สิทธิ์เข้างาน Pool Paty Boy)
C All Access Pass Standard (เฉพาะต่างชาติ) 7800 8800 Opening, Main & Ciosing ลูกค้าจะได้สิทธิ์เข้างาน Pool Paty Bear
D All Access Pass Standard (เฉพาะต่างชาติ) 7800 8800 Opening, Main & Ciosing ลูกค้าจะได้สิทธิ์เข้างาน Pool Paty Boy
E All Access Pass Thai (คนไทย) 6100 7100 Opening, Main & Ciosing ลูกค้าจะได้สิทธิ์เข้างาน Pool Paty Bear
F All Access Pass Thai (คนไทย) 6100 7100 Opening, Main & Ciosing ลูกค้าจะได้สิทธิ์เข้างาน Pool Paty Boy
G Night Party Only VIP (คนไทย / ต่างชาติ) 7500 8100 Opening, Main & Ciosing ทางเข้าพิเศษ / ห้องน้ำเฉพาะลูกค้า VIP
H Night Party Only Standard (ต่างชาติ) 5900 6500 Opening, Main & Ciosing
I Night Party Only Thai (คนไทย) 4200 4800 Opening, Main & Ciosing
J Pool Party Boy (คนไทย / ต่างชาติ) 1900 2300 ไม่มีสิทธิพิเศษ
K Pool Party Boy (คนไทย / ต่างชาติ) 1900 2300 ไม่มีสิทธิพิเศษ

Tags :

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น