ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด

New service from ThaiTicketMajor, eazy way to buy or make the reservation for bus service via website. reserve now!!

 
Log in
Email / Username (Old Member Only)
Password
* Please confirm by slide button to the right
| Forget Password

Thailand Ticket Center
Become the leader in providing ticketing services
for all events in Thailand.

ThaiTicketMajor : Thailand Ticket Center

- Online Realtime Service, the online ticketing service in order to make customers' life easier
- Let's get trendy with events' scoops and reviews from ThaiTicketMajor
- Privilege and exclusive campaign for our special customers
Announce
   ThaiTicketMajor has changed the system, customers have to use only E-mail for log in.
For old members
1. Log in with existing username and password
2. Edit/Update your profile
3. Click "submit" button and ThaiTicketMajor will send E-mail for you to confirm your updated data
4. Check your E-mail (inbox or junk) and click to activate new username and password
5. After finishing update profile, customers have to use only E-mail for log in