ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด

Home | SEMINAR | THE MISSING SECRET

THE MISSING SECRET

Seminar Venue :

Seminar Time :

Approx. 30 minutes before show start.

On Sale :

13 September 2017 , 10 am onward.

Seminar Price :

44,900 / 24,900 / 9,900 / 5,990 Baht
*1 ticket can get 2 days

URL :

Seminar Date

Date Time
Saturday December 2, 2017 10.00 am (register 8.00 am)
Sunday December 3, 2017 10.00 am (register 8.00 am)

Seminar Seating Plan

Click more
44,900 / 24,900 / 9,900 / 5,990 Baht
*1 ticket can get 2 days

Detail

THE MISSING SECRET
2-Days LIVE Seminar on the LAW of ATTRACTION Secrets December 2-3, 2017
THERE'S SOMETHING HERE FOR YOU IF YOU DESIRE TO TURN YOUR DREAMS INTO REALITY...
well, believe it: your thoughts hold the key to your success
Dr. Joe Vitale & Michael Bolduc LIVE in Bangkok This is the quickest, fastest, and smartest way possible to achieve success WITHOUT wasting 10+ years
 
ABOUT THE SPEAKERS
 
DR. JOE VITALE -
SPEAKER ON DAY 1
One of the teachers from the movie "THE SECRET"
Dr. Joe Vitale has a communication style that grabs you and sucks you in. His charismatic and hypnotic pull makes him a great communicator and marketer.
 
He was recently featured on the best-selling program, The Secret, teaching people how to have, do, or be anything they want and to achieve their goals in every single area of life.
 
In addition to The Secret, Dr. Vitale has been featured in a total of 15 movies so far. Some of them include: Try it on Everything, The Opus, Leap!, The Meta Secret and his latest film is titled The Abundance Factor.
 
Dr. Vitale discovered that there is a “missing secret” to success. He says many people do everything right but still don’t get great results.
Why not? He says there are counter-intentions you need to clear.
 
Joe’s marketing methods have made people millionaires. He’s been involved with every aspect of marketing, from traditional direct mail to publicity to infomercials. He is the president of Hypnotic Marketing, Inc. and is the world’s first hypnotic writer. He created a home-study course called Hypnotic Selling Secrets — and made $450,000 in 3 days selling it online.
 
MICHAEL BOLDUC -
SPEAKER ON DAY 2
World's #1 Coach to Set & Achieve Goals
Michael's goal is to help you achieve your goals faster and easier than you ever imagined.
 
Michael has privately coached 2,432 people with a 99% success rate.
 
Brian Tracy says, "Michael Bolduc is the world's #1 coach to set and achieve goals."
 
Michael is the creator of the Science of Achievement which is currently being used by over 1 million people to achieve goals.  He is the author the bestselling book "The Ultimate Success Formula."
 
Michael Bolduc is the founder and partner of more than 7 successful companies generating millions in sales every year.
 
Michael is an active philanthropist: He helps orphan children by providing toys, food, clothing and the connection of a caring person that is missing in these children's life.

https://successgurus.com/missing-secret-seminar16188854
www.successgurus.com/missingsecret

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น