หน้าหลัก | กีฬา | CHANG FA CUP 2017 (FINAL)

CHANG FA CUP 2017 (FINAL)

สถานที่แสดง :

ประตูเปิด :

ประตูเปิดก่อนการแข่งขัน 2 ชั่วโมง

วันจำหน่ายบัตร :

ตั้งแต่  14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ราคาบัตร :

150 (W) / 100 (E) / 80 (N/S) บาท

URL :

รอบการแสดง

วันแข่งขัน เวลา HOME VS AWAY วันจำหน่าย
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560  19.00 น. Chiang Rai United FC VS Bangkok United FC 14 พฤศจิกายน 2560

ผังการแสดง

คลิกเพื่อดูผังใหญ่
150 (W) / 100 (E) / 80 (N/S) บาท

รายละเอียด

หมายเหตุ
  • กรุณาเลือกทีมที่ต้องการเชียร์ตามผังที่กำหนด
  • จำกัด 1 คน/ 1 คิว ซื้อบัตรได้ไม่เกิน 4 ใบ
  • การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะมี convenience fee 3% ในทุกช่องทางการจำหน่าย
  • หากทำบัตรสูญหาย หรือ ไม่ได้นำบัตรไปชม ต้องซื้อบัตรใหม่ทุกกรณี
  • เด็กที่มีส่วนสูงเกิน 100 เซ็นติเมตร ต้องซื้อบัตรเข้าชม
  • ใช้บัตรกระดาษของไทยทิคเก็ตเมเจอร์เข้างานได้เลย
  • จุดจำหน่ายบัตรหน้าสนามในวันแข่งขันเปิดตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไป 
 

กองเชียร์  Chiang Rai United FC (Home)    
โซน W1  อัฒจรรย์ฝั่งมีหลังคา ราคาใบละ 150 บาท (เข้าประตู Gate 2 และ 3)
โซน E1  อัฒจรรย์ฝั่งไม่มีหลังคา ราคาใบละ 100 บาท (เข้าประตู Gate 10 และ 11)
โซน N   หลังโกล ราคาใบละ 80 บาท (เข้าประตู 5 และ 7)

กองเชียร์ Bangkok United FC (Away)    
โซน W2  อัฒจรรย์ฝั่งมีหลังคา ราคาใบละ 150 บาท (เข้าประตู Gate 20 และ 21)
โซน E2 อัฒจรรย์ฝั่งไม่มีหลังคา ราคาใบละ 100 บาท (เข้าประตู Gate 13 และ 14)
 โซน S หลังโกล ราคาใบละ 80 บาท (เข้าประตู 16 และ 17)

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น