หน้าหลัก | กีฬา | TOYOTA LEAGUE CUP 2017 (FINAL)

TOYOTA LEAGUE CUP 2017 (FINAL)

สถานที่แสดง :

ประตูเปิด :

ประตูเปิดก่อนการแข่งขัน 2 ชั่วโมง

วันจำหน่ายบัตร :

ตั้งแต่  14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ราคาบัตร :

150 (W) /100 (E) / 80 (N/S) บาท

URL :

รอบการแสดง

วันแข่งขัน เวลา HOME VS AWAY วันจำหน่าย
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560  19.00 น. SCG MUANGTHONG UNITED VS Chiang Rai United FC 14 พฤศจิกายน 2560

ผังการแสดง

คลิกเพื่อดูผังใหญ่
150 (W) /100 (E) / 80 (N/S) บาท

รายละเอียด

หมายเหตุ
  • กรุณาเลือกทีมที่ต้องการเชียร์ตามผังที่กำหนด
  • จำกัด 1 คน/ 1 คิว ซื้อบัตรได้ไม่เกิน 4 ใบ
  • การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะมี convenience fee 3% ในทุกช่องทางการจำหน่าย
  • หากทำบัตรสูญหาย หรือ ไม่ได้นำบัตรไปชม ต้องซื้อบัตรใหม่ทุกกรณี
  • เด็กที่มีส่วนสูงเกิน 100 เซ็นติเมตร ต้องซื้อบัตรเข้าชม
  • ใช้บัตรกระดาษของไทยทิคเก็ตเมเจอร์เข้างานได้เลย
  • จุดจำหน่ายบัตรหน้าสนามในวันแข่งขันเปิดตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไป 
 


กองเชียร์  SCG Muangthong United   (Home)
โซน W1  อัฒจรรย์ฝั่งมีหลังคา ราคาใบละ 150 บาท (เข้าประตู Gate 2 และ 3)
โซน E1  อัฒจรรย์ฝั่งไม่มีหลังคา ราคาใบละ 100 บาท (เข้าประตู Gate 10 และ 11)
โซน N   หลังโกล ราคาใบละ 80 บาท (เข้าประตู 5 และ 7)

กองเชียร์ Chiang Rai United FC (Away)
โซน W2  อัฒจรรย์ฝั่งมีหลังคา ราคาใบละ 150 บาท (เข้าประตู Gate 20 และ 21)
โซน E2 อัฒจรรย์ฝั่งไม่มีหลังคา ราคาใบละ 100 บาท (เข้าประตู Gate 13 และ 14)
โซน S หลังโกล ราคาใบละ 80 บาท (เข้าประตู 16 และ 17)

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น