thaiticketmajor-logo
Follow us     บริการใหม่จาก ThaiTicketMajor ซื้อตั๋วรถทัวร์ ผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้ สะดวก รวดเร็ว จองตั๋วรถทัวร์
เพิ่มขนาดตัวอักษร | ลดขนาดตัวอักษร Language: thai-languages english-languages
LIVE SHOW CALENDAR
Untitled Document
September 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
VOTE YOUR FAVOURITE
กรุณาโหวตการแสดงที่คุณชื่นชอบ

   หน้าแรกเดินทาง&ท่องเที่ยว > เรือด่วนเจ้าพระยา-โปรแกรมล่องเรือไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคล
SocialTwist Tell-a-Friend


 
- - - ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคล - - - / ทุกวันอาทิตย์ + + +

ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคลกำหนดการเดินทาง
(ทุกวันอาทิตย์)
08.30 น.

• ออกเดินทางจากท่าเรือมหาราช
(ระหว่างท่าช้างและท่าพระจันทร์)

09.00 น.
• ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร
(BTSสถานีสะพานตากสิน)


- วัดบุคคโล เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติ ความเป็นมา อันสำคัญ เป็นที่เคารพ สักการะบูชาของสาธุชนทั่วไป อาทิ หลวงพ่อแพ พระพุทธประทานพร
-
ไหว้พระ พร้อมชมพระอุโบสถเรือสำเภา ณ วัดยานนาวา
- วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารพระอุโบสถเป็นแบบไทย หน้าบันเป็นลายดอก บุนนาค พระวิหารเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธ นาคน้อย ซึ่งนัยว่าอัญเชิญมาจากสุโขทัย
- วัดกัลยาณมิตร นมัสการสมเด็จพระพุทธรัตนไตรนายก (หลวงพ่อซำปอกง)
แวะท่ามหาราช เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
- วัดอรุณราชวราราม พร้อมนมัสการพระประธานวัดอรุณฯ
- วัดระฆังโฆสิตาราม นมัสการ “พระประธานยิ้มรับฟ้า” พร้อมให้อาหาร ปลาหน้าวัด
- เข้าคลองบางกอกน้อย ผ่านอู่เรือพระราชพิธี นมัสการหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อย ณ วัดอมรินทราราม
- วัดราชาธิวาสวิหาร ชื่อเดิม วัดสมอราย มีพระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพ กราบไหว้ของพุทธ ศาสนิกชน ๑๒ องค์ด้วยกัน อาทิ พระพุทธไสยาสน์ , พระสัมพุทธวัฒโนภาส , พระสัมพุทธพรรณี ประดิษฐานอยู่ในอาคารสถานที่ต่าง ๆ กันภายในวัด
- วัดเทวราชกุญชร พร้อมนมัสการพระพุทธเทวราชปฏิมากร
16.00 น.
ถึงท่าเรือมหาราช โดยสวัสดิภาพ
16.30 น.
ถึงท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ

:: เส้นทางสู่ท่าเรือ ::
รถประจำทาง
- ท่านนทบุรี (พิบูลสงคราม 3) : 32, 33, 63, 64, 65, 90, 97, 114, 175, 203, 506, 521, 545, 1053
- ท่าเรือสาทร (ตากสิน) : 1, 15, 17, 35, 75, 77, 115, 116, ปอ. 504, รถไฟฟ้า(สถานีสะพานตากสิน)
- รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (http://www.bmta.co.th)
รถไฟฟ้า
- ท่าเรือสาทร (ตากสิน) : ท่านสามารถ เดินทางต่อโดยรถไฟฟ้า ได้ที่ สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน
- รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : รถไฟฟ้าบีทีเอส (http://www.bts.co.th)
 
TICKET INFORMATION
รายการนำเที่ยว ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคล
>> ทุกวันอาทิตย์
ออกเดินทาง เวลา 8.30 น.
**กรุณาไปถึงที่ท่าเรือก่อนเดินทาง 30 นาที **
 
บัตรราคา
350 บาท สำหรับผู้ใหญ่
250 บาท สำหรับเด็ก
(ส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม.)
ผังที่นั่ง
หมายเหตุ :
* สำหรับการซื้อบัตรทุกช่องทาง
กรุณารับบัตรก่อนการเดินทาง
ได้ที่ จุดจำหน่าย ThaiTicketMajor ทุกสาขา

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม :
ค่าเดินทางตามรายการ, น้ำดื่ม, มัคคุเทศก์, ประกันอุบัติเหตุ, อาหารว่างเช้า
หมายเหตุ :
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กำหนดการ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า