EN
TH

ฟุกุโอกะ ซากะ เฮ้าส์เทนบอซ 6 วัน 4 คืน

สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

แผนการเดินทาง

 

วันที่ 12 เม.ย. 61 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
17.30
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
21.00
ออกเดินทางโดย สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 981
วันที่ 13 เม.ย. 61 : สนามบินชางฮี - สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ - เมืองเก่าโอคาวาชิยามะ - อุเรชิโนะ
 00.25
ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ
01.20
ออกเดินทางโดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 656
08.35 ถึง สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
           
นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปีค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อความสำเร็จการศึกษา รูปปั้นวัวหน้าศาลเจ้า เชื่อกันว่าถ้าลูบตามส่วนต่างๆ จะมีสุขภาพดีที่บริเวณนั้นๆ และหากเดินอธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ ที่สำคัญอีกแห่ง คือ ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์ ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าจะมีน้ำเต้าแขวนอยู่ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ำเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสักการะ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (YUTOKU INARI SHRINE) เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูล NABESHIMA ผู้ปกครองเมืองซากะในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองจาก ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคาซะมะอินาริ ในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง ด้านหน้าศาลเจ้ามีสะพานสีแดงตัดกับแม่น้ำสายเล็กๆ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนต่างพากันไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ ความปลอดภัย และความรัก
 
นำท่านสู่ เมืองเก่าโอคาวาชิยามะ เมืองเครื่องปั้นดินเผาแบบคาระซึ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ผลิตเครื่องเซรามิคหรือเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงมาแต่ครั้งโบราณกว่า 700 ปีก่อน ด้วยลวดลายสวยงามสมกับเป็นศิลปะชั้นเยี่ยม และมีใช้เฉพาะในหมู่ชนชั้นปกครอง หรือซามูไรเท่านั้น ด้วยศิลปะแบบ "อิโระนาเบะชิมะ" เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เริ่มจากการเขียนลวดลายบนเครื่องดินเผาสีขาว และเขียนภาพทับอย่างประณีตโดยใช้สีแดงเหลืองและเขียวเป็นหลัก หลังจากที่เผาแล้วและจะนำไปเผาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เทคนิคขั้นสูงของเครื่องปั้นดินเผา "นาเบะชิมาโซซึเกะ"และ "นาเบะชิมาเซจิ" ซึ่งมีวิธีการย้อมเครื่องดินเผาสีขาวให้เป็นสีน้ำเงินเข้มรั่วไหลไปภายนอก เป็นที่ทราบกันว่าบริเวณโดยรอบของโอคาวาชิยามะเป็นแหล่งกำเนิดเตาเผาอันลึกลับหลังจากสมัยเมจิ เทคนิคของเครื่องปั้นดินเผายังคงถูกสืบทอดต่อกันมา และถูกรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน อิสระให้ท่านเดินชมเมืองเก่า
 
เดินทางเข้าสู่ที่พัก อุเรชิโนะYUKAI RESORT URESHINOKAN หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของรีสอร์ท

***เชิญแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี***
วันที่ 14 เม.ย. 61 : อุเรชิโนะ - เฮ้าส์ เทน บอซ - ซาเซโบะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
           
นำท่านสู่ เฮ้าส์ เทน บอซ เต็มอิ่ม กับวันพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศฮอลแลนด์แบบเต็มรูปแบบใน หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่นที่รวบรวมสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวดัชท์ สนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์, โรงภาพยนตร์แบบซีมูเลชั่น3มิติ สวนสนุกแบบตะวันตกอย่าง HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ – ฟ้าฝ่าทำได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง, FUTURE CAST THEATER / GRAND ODYSSEY ร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่ท่านร่วมเป็นดารานำแสดงด้วย รับรองว่าต้องประทับใจไปอีกนานอย่างแน่นอน เครื่องเล่นไฮเทคนานาชนิด พร้อมบันทึกภาพความประทับใจกับทัศนียภาพสวยงามเหล่ามวลไม้ดอกที่บานสะพรั่งอวดสีสันตลอดทั้งปี อาทิ ทุ่งดอกทิวลิป, เบญจมาศ, กุหลาบ, กังหันลมขนาดยักษ์ อาคารก่อด้วยอิฐที่มีสง่างามเรียงรายสลับสีเป็นทิวแถวตามอัธยาศัย

อิสระให้ท่านสนุกที่ เฮ้าส์ เทน บอซ แบบเต็มอิ่มจุใจทั้งตามอัธยาศัย

**อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**

เดินทางเข้าสู่ที่พัก ซาเซโบะ HOTEL NIKKO HUIS TEN BOSH หรือเทียบเท่า
วันที่ 15 เม.ย. 61 : ซาเซโบะ - ตลาดเช้าโยบุโกะ - ปราสาทคาระซึ - พิพิธภัณฑ์ฮิกิยามะ - ภูเขาคางามิยามะ - ฟุคุโอกะ ทาวเวอร์ - ฟุกุโอกะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ตลาดเช้าโยบุโกะ ตลาดสดขายอาหารทะเลนานาชนิด ขึ้นชื่อในเรื่องปลาหมึกซึ่งมีอยู่ 4-5 ประเภท เนื้อปลาหมึกจะใสมากจน ลองชิมซาชิมิปลาหมึกท่านจะรู้สึกถึงเนื้อที่เหนียวนุ่มและความหวานที่กระจายไปทั่วปาก อิสระให้ท่านได้เดินชมตลาดตามอัธยาศัยหรือแวะทานอาหารทะเลสดๆ
 
นำท่านสู่ ปราสาทคาระซึ สร้างในปีค.ศ 1608 ช่วงตอนต้นยุคสมัยเอะโดะ โดยไดเมียวรุ่นแรก ใช้เวลาสร้างนานถึง 7 ปี เนื่องจากตัวปราสาทหันหน้าสู่ทะเลในขณะที่มีป่าสนเรียงรายอยู่ทั้งทางฝั่งตะวันออกและตะวันตก ทำให้ปราสาทถูกมองเห็นเหมือนกับว่าเป็นนกกระเรียนที่กำลังบิน จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "ปราสาทไมซึรุ" เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีชื่อเสียงของจังหวัดในเรื่องความงามของดอกซากุระและดอกฟูจิที่บานในแต่ละฤดู
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ฮิกิยามะ ตั้งอยู่ถัดจากศาลเจ้าคาราสึ เป็นสถานที่สำหรับสถานที่จัดแสดงขบวนรถแห่ทั้ง 14 คัน ที่ใช้ในงานเทศกาลคาราสึคุนจิ ซึ่งเป็นเทศกาลใหญ่และสำคัญของศาลเจ้าคาราสึ โดยมีขบวนรถแห่ขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นในช่วงฤดู   ใบไม้ร่วงของทุกปี อิสระให้ท่านได้ชมความงดงามของเหล่าขบวนรถแห่รูปแบบต่างๆ
 
นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาคางามิยามะ ที่มีความสูง 284 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เส้นทางสู่ยอดเขามีระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นเมืองคาราสึได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งมองเห็น ป่าสนนิชิโนมัตสึบาระ, อ่าวคาราสึและในวันฟ้าโปร่งก็จะสามารถมองได้ไกลถึงเกาะอิคิในจังหวัดนางาซากิ
 
นำท่านสู่ ฟุกุโอกะ ทาวเวอร์ หอคอยสูง 234 เมตรตั้งอยู่ริมชายทะเลฝั่งญี่ปุ่น เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฟุกุโอกะ หอคอยเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นบนแผ่นดินที่เกิดจากการถมทะเล โดยใช้แผ่นกระจกจำนวน 8,000 แผ่น จัดตกแต่งเป็นรูปสามเหลี่ยม มองดูเหมือนยอดแหลมตระหง่าน สามารถชมทิวทัศน์เมืองฟุคุโอกะจากจุดสูงจากพื้นดิน 123 เมตร ซึ่งจะเห็นทัศนียภาพของเมืองฟุคุโอกะ และวิวทเลญี่ปุ่นด้านะทิศเหนือ  อีกทั้งยังสามารถชื่นชมกับหาดทรายเทียมซึ่งเกิด จากการถมทะเลได้อย่างแนบเนียน นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งไฟประดับประดา เล่นแสงสีภายนอกอาคารตามฤดูกาล
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เดินทางเข้าสู่ที่พัก ฟุกุโอกะ ณ  HOTEL MONTEREY LA SOEUR FUKUOKA หรือเทียบเท่า
วันที่ 16 เม.ย. 61 : ฟุกุโอกะ - สวนผลไม้ - ล่องเรือพายยานากาว่า - ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน - ฟุกุโอกะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ สวนผลไม้ เพลิดเพลินไปกับการเลือกชิมสตรอเบอรี่สดๆ จากไร่ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตรอเบอร์รี่มีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวาน และสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้อีกด้วย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองยานากาว่า นำท่าน ล่องเรือพาย  ชมเมืองยานากาว่าตามแม่น้ำ ล่องชมเมืองผ่านปราสาทเก่ายานากาว่า สองริมฝั่งยังมีอาคารโกดังสินค้าที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันสงบของเมืองและความร่มรื่นของแมกสองข้างทาง
 
เดินทางสู่ ฟุกุโอกะ นำท่านสู่ ย่านเท็นจิน ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึโคชิ และร้านค้าใต้ดิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของกับแบรนด์เนมมากมาย, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปดิจิตอล, นาฬิกา, เครื่องเล่นเกมส์, กระเป๋า, รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่น และเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

**อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**

เดินทางเข้าสู่ที่พัก ฟุกุโอกะ HOTEL MONTEREY LA SOEUR FUKUOKA หรือเทียบเท่า
วันที่ 17 เม.ย. 61 : ฟุกุโอกะ - สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ
10.00 ออกเดินทางสู่โดย สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 655
15.25 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชางฮี (สิงคโปร์) รอเปลี่ยนเครื่อง
17.30 ออกเดินทางโดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 982
19.00 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

ไป
:
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางฮี (สิงคโปร์)
สนามบินชางฮี (สิงคโปร์) - สนามบินฟุกุโอกะ
SQ 981
SQ 656
เวลา :
21.00 น. - 00.25 น.
01.20 น. - 08.35 น.
กลับ
:
สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินชางฮี (สิงคโปร์) 
สนามบินชางฮี (สิงคโปร์) - สนามบินสุวรรณภูมิ
SQ 655
SQ 982
เวลา :
10.00 น. - 15.25 น.
17.30 น. - 19.00 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด แบบหมู่คณะ ไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ 
-
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
-
โรมแรมที่พัก 4 คืน
-
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนีมเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์นำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท และกรณีรักษาพยาบาล วงเงิน 5 แสนบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
-
สินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 เยน/คน/ทริป

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท เพื่อสำรองที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2561

เงื่อนไขการยกเลิก
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ
-
การเดินทางแต่ละครั้งต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ราคา

-
ปิดการขาย