EN
TH

Germany-Austria (Bavaria-Tyrol) 9 Days 6 Nights

Thai Airways

Itinerary

วันที่ 9 เม.ย. 61 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
21.00
คณะพร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
วันที่ 10 เม.ย. 61 : ประเทศเยอรมัน - สนามบินนานาชาติมิวนิค - สนามกีฬา Allianz Arena - BMW Welt - จัตุรัสมาเรียน - วิหารเฟราเอนเคียร์เชอร์ - มิวนิค
00.50
ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
07.05
เดินทางถึงประเทศเยอรมัน เมืองมิวนิค ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย
นำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงของราชอาณาจักรบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร  และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน

นำท่านเดินทางสู่ “สนามกีฬา Allianz Arena” เป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลบาเยิร์น มิวนิค ทีมยอดนิยมแห่งเยอร์มัน เจ้าของแชมป์ลีกสูงสุดประเทศ (บุนเดสลีกา) และแชมป์สโมสรยุโรป (UEFA Champions League) ฤดูกาล 2012-2013 ตัวสนามจุผู้ชมได้ประมาณ 80,000 คน สร้างด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยสุดของโลก โครงสร้างด้านนอกเป็นวัสดุประเภทเดียวกับยานอวกาศนาซ่า มีความเงามันสูง ทนต่อทุกสภาพอากาศ

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โลกแห่งยนตรกรรมของ “BMW Welt” ที่จัดแสดงอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 25,000 ตรม. ตั้งอยู่ติดกับอาคารสำนักงานใหญ่ของ BMW ท่านจะได้ชมรถยนต์ในเครือของ BMW ไม่ว่าจะเป็น BMW, Mini รวมทั้ง Rolls-Royce จะมีรถยนต์แทบทุกรุ่นจัดแสดงอยู่ โดยพื้นที่ใน BMW Welt จะถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ต่างๆ  ในการจัดแสดงรถยนต์ BMW โมเดลปัจจุบันทุกซีรีย์, โซนมอเตอร์ไซค์ BMW, โซน MINI Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition และท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกจากร้านค้าในโชว์รูม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารจีน
บ่าย
นำท่านสู่ “จัตุรัสมาเรียน” ศูนย์กลางของการผสมผสานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมกันได้อย่างลงตัวระหว่างยุคเก่าและยุคปัจจุบัน บริเวณโดยรอบจัตุรัสนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้างถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในเมืองมิวนิคที่โดดเด่น ท่านสามารถมองเห็นหอคอยอิฐคู่ของ “วิหารเฟราเอนเคียร์เชอร์” เป็นหอคอยโบสถ์พระแม่ที่มีรูปโดมคล้ายหัวหอมคู่เป็นหอสูงยอดสีเขียวผนังตัวอาคารของโบสถ์เป็นอิฐสีแดง โดมทั้ง 2 หลังนี้ สร้างในยุคของ Renaissance ทำให้มีรูปแบบที่แตกต่างจากอาคารอื่นๆ ในย่านนี้ จึงทำให้โดมคู่ของโบสถ์แห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ อิสระเดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยไส้กรอกเยอรมันอันเลื่องชื่อ
           
เดินทางเข้าสู่โรงแรม SHERATON ARABELLAPARK HOTEL MUNICH หรือเทียบเท่า
วันที่ 11 เม.ย. 61 : เมืองมิวนิค - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวาสไตน์(มีรถบริการขึ้นชมปราสาท) - นั่งรถม้า - เมืองโอบาร์อัมเมอร์เกา - เมืองการ์มิช-พาร์เทนเคียรเช่น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

เดินทางสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” (Hohenschwangau 118 km.) เมืองเล็กๆ ที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผ่านเส้นทางสายที่มีทิวทัศน์อันสุดแสนโรแมนติค นำคณะเดินทางสู่ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกลางป่าเขาไพรสนทำให้มีสีสันแปลกแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล ปราสาทสร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนผาหินขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ำพอลลัทปราสาทหลังนี้เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ภายหลังจากที่กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เชิญท่านเที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องโถงที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่างวอล์ทดิสนีย์ ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนี้ไปสร้างปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ มีรถม้าบริการลงจากปราสาท (คิวรถม้าเป็นไปตามสถานการณ์นักท่องเที่ยว)
 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง/เมนูปลา
บ่าย
นำท่าน “เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกา” (Oberammergau) ชื่อเมืองมาจากคำ 3 คำ Ober ก็คือ Upper ส่วน Ammer ก็คือ ชื่อแม่น้ำที่อยู่ตรงนั้น ส่วน Gau ก็คือ เขตแดน แปลง่ายๆ ก็คือ ดินแดนที่อยู่เหนือแม่น้ำอัมเมอร์ เมืองเป็นศูนย์กลางของศิลปะการวาดภาพบนผนังที่มีชื่อเสียงด้านการเพ้นท์กำแพงบ้านให้สวยงามในประเทศเยอรมัน ทำให้บ้านเรือนในเมืองนี้รวมถึงร้านค้าแทบทุกหลังมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ตลอดทางเดินจะมีร้านค้าส่วนใหญ่มีสินค้าจำพวกของที่ระลึกที่ใช้ฝีมือทำจากไม้ ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา บ้านนก ที่กั้นประตู รูปไม้กางเขน ส่วนที่อยู่ในตู้กระจกส่วนใหญ่จะเป็นพวกตุ๊กตาที่ราคาค่อนข้างสูง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมสินค้าผ่านกระจกอย่างจุใจ

เดินทางสู่ “เมืองการ์มิช-พาร์เทนเคียรเช่น (20 กม.)” เมืองเล็กๆ อยู่ทางตอนใต้ของมิวนิค ประเทศเยอรมนีกลางเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองพักอากาศแสนสวยสไตล์บาวาเรียท่ามกลางหุบเขา เมืองนี้เป็นจุดหมายปลายทางของผู้ชื่นชอบกีฬาฤดูหนาวก่อนขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยขาหมูเยอรมัน
           
เดินทางเข้าสู่โรงแรม MERCURE HOTEL GARMISCH PARTENKIRCHEN หรือเทียบเท่า  
วันที่ 12 เม.ย. 61 : การ์มิชพาร์เทนเคียรเช่น - ยอดเขาซุกสปิตเซ่(กระเช้าไฟฟ้า) - อินส์บรูค(ทีโรล) - ชมเมืองเก่า - หลังคาทองคำ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่าน “นั่งรถไฟ CogWheel และกระเช้าไฟฟ้า” ขึ้นสู่ “ยอดเขาซุกสปิตเซ่” ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนี ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบที่อยู่เบื้องล่าง จากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ชมวิวพาโนรามาเบื้องหน้าสวยงามเกินบรรยายเชิญท่านเพลิดเพลินเก็บภาพประทับใจเต็มอิ่มยอดเขาซุกสปิตเซ่ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ทั้งปี


เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกัน คือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที่อยู่ค้างเคียงกันอีก 3 ยอด คือแอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และวังค์ (Wank) ซึ่งล้วนเป็นสวรรค์ของนักเดินทางรวมถึงเป็นจุดหมายสำคัญของบรรดานักไต่เขาหรือนักเล่นสกีจากทั่วโลก 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ ”เมืองอินส์บรูค” (Innsbruck 61 km.) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล Tyrol เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ซึ่งคำว่า “อินส์บรูค” นั้นแปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอิน  มีลักษณะแคบๆ แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์


จากนั้นนำท่านชมหลังคาทองคำ “Golden Roof” เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า เริ่มสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 ใช้เป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล อาคารหลังคาทองคำ (Goldness Dachl) สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อนและมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี เป็นตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบรอคโคโคเข้าไปในศตวรรษที่ 18 ทำให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ้นจนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่มีเสน่ห์ของเมืองนี้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
           
เดินทางเข้าสู่โรงแรม INNSBRUCK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 13 เม.ย. 61 : อินส์บรูค - เบิร์ชเทสกาเด้น - ล่องเรือชมทะเลสาบโคนิกส์เซ่ -  เมืองฮัลล์ชตัทท์(มรดกโลก) - เมืองเซนต์วูล์ฟกัง  
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านชมเมือง “เบิร์ชเทสกาเด้น” (Berchtesgaden 201 km) ซึ่งอดีตเคยเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่นาซี เพื่อ ”ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า” ชมความงามของทะเลสาบโคนิกส์เซ่ (Konigsee Lake) เป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมันนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ที่กำเนิดจากการละลายของกลาเซียร์บนยอดเขาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งจนเกิดเป็นทะเลสาบที่สวยงาม ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพตลอดสองข้างทาง ล่องเรือจนถึงโบสถ์บาโธโลมิว อันเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ “เมืองฮัลล์ชตัทท์” (75 กม.) หมู่บ้านมรดกโลกอันงดงาม อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ พื้นที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาดดั่งขอบฟ้าจรดน้ำสะท้อนสีฟ้าเขียวมรกต กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเปอร์ออสเตรียและมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็น “ไข่มุกแห่งออสเตรีย” สำหรับความโดดเด่นของเมืองนั้น สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ก็คือความเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์ เหมาะอย่างยิ่งที่จะเดินทางมาพักผ่อนตากอากาศ และชมทัศนียภาพสวยๆ ของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน 

 
จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองเซนต์วูล์ฟกัง” (35 กม.) นำท่านเดินชมเมืองเซนต์วูล์ฟกัง (St. Wolfgang) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาชาร์ฟเบิร์ก (Schafberg) ริมทะเลสาบวูลฟ์กัง (Wolfgangsee) ชมบ้านเรือนริมทะเลสาบแสนโรแมนติคและเยี่ยมชมโบสถ์โกธิคนักบุญวูล์ฟกังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีร้านขายของน่ารักๆ รอบเมือง สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวนอกจากนี้เซนต์วูล์ฟกังยังมีสกีรีสอร์ทที่เป็นที่นิยมอย่างมากของนักสกีในช่วงฤดูหนาว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
                        
เดินทางเข้าสู่โรงแรม FURIAN HOTEL ST.WOLFGANG หรือเทียบเท่า
(เมืองเซนต์วูล์ฟกังเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็ก มีจำนวนโรงแรมห้องพักไม่มาก กรณีโรงแรมมีไม่เพียงพอจะจัดโรงแรมที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน)
วันที่ 14 เม.ย. 61 : เมืองเซนต์วูล์ฟกัง - เมืองซาลซ์บวร์ก - มิราเบลล์การ์เด้น - ป้อมโฮเฮนซาลซ์บวร์ก - บ้านหมายเลข 9 โมสาร์ทเฮ้าส์ - เวียนนา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
           
เดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” (Salzburg 50 km.) เมืองมรดกโลกแสนน่ารักตั้งอยู่ในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ มีวิวธรรมชาติของเทือกเขา หิมะ ทุ่งหญ้าตามเนินเขารวมไปถึงแม่น้ำซาลสอัคซ์ (Salzach) ที่ไหลผ่านกลางเมือง คำว่าซาลส์ (Salz) ในภาษาเยอรมันแปลว่าเกลือ ซาลส์บวร์กแปลตามตัวได้ว่าปราสาทเกลือ เกลือในสมัยก่อนเป็นสิ่งที่หายาก ดังนั้นชาวพื้นเมืองจึงมีความเชื่อกันว่าหากใครมีเกลือจึงเปรียบเสมือนมีทองคำ ดังนั้นเมืองนี้จึงร่ำรวยมั่งคั่งมาตั้งแต่อดีต ที่นี่เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรกจนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาร็อคและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

จากนั้นชม “สวนมิราเบลล์” เป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดในซาลส์บวร์กในสวนประกอบไปด้วยรูปปั้นและน้ำพุแบบบาร็อค อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ถ่ายทำภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง “The sound of music” มีพระราชวังมิราเบลล์ตั้งอยู่ (Schloss Mirabell) ปัจจุบันเป็นสำนักงานส่วนราชการ ทางด้านหน้าของพระราชวังก็จะพบกับน้ำพุปีกาซุส ชมสวนรูปปั้นคนแคระ สวนพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นฉากประกอบหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้

นำท่านเดินเข้าบริเวณ “ถนนเกไทรเดร้” (Getreidegasse) ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้ง มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายและมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย  ได้แก่ พิพิธภัณฑ์โมสาร์ท ร้านขาย Chocolate โมสาร์ทคูเกิล์น บ้านเรือนที่ตั้งอยู่เรียงรายบนถนนสายนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือ มีลานบ้านที่มีหลังคาอันสวยงาม ป้ายเหล็กเป็นงานทำด้วยมือและกรอบหน้าต่างเป็นภาพปูนปั้นแกะสลัก

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าบ้านหมายเลข 9 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ คีตกวีที่มีชื่อเสียงของโลก วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท ที่เพิ่งฉลอง ครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006 จากนั้นนำท่านเดินสู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางใจกลางเมือง หากกวาดสายตาไปรอบๆ เมือง คงไม่มีสิ่งปลูกสร้างชิ้นไหนในซาลซ์บวร์ก ที่เด่นสะดุดตาได้เท่ากับ “ป้อมปราการโฮเฮนซาลซ์บวร์ก” (Hohensalzburg Fortress) ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา Festungsburg สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ความสำคัญของป้อมแห่งนี้หากจะมองในสายตาของนักปกครอง แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และเคยเป็นที่พำนักของผู้ปกครองเมืองในสมัยหนึ่งด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย เดินทางสู่ “กรุงเวียนนา (315 กม.)” เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นครหลวงแห่งเสียงดนตรี อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่สุดในโลกในปี 2014 มีการวางผังเมืองอย่างดี ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงาม มีสวนสาธารณะ ศิลปะ ความบันเทิง ครบ เวียนนาเป็นเมืองศิลปะแบบคลาสสิค บ้านเรือนสะอาดน่าอยู่น่าชมที่ซึ่งศิลปะผสมผสานอย่างลงตัวกับความทันสมัย จึงเป็นดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก

เดินทางสู่โรงแรม COURTYARD MARRIOTT HOTEL  VIENNA MESSE หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม
วันที่ 15 เม.ย. 61 : กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ (มรดกโลก) - พระราชวังฮอฟบวร์ค - ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟ่น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านชม “พระราชวังเชินบรุนน์” (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปส์บูร์ก เริ่มมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ต่อมาได้มีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้อง 1,441 ห้อง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความงามของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจัดทำสวนดอกไม้สวยมากมายใช้เป็นสวนพักผ่อนเดินเล่นที่ออกแบบได้อย่างลงตัว ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า “พระราชวังฮอฟบวร์ค” (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย พระราชวังสร้างในศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเติมขยายส่วนเรื่อยมา พระราชวังแห่งนี้เป็นเสมือนหนึ่งศูนย์รวมอำนาจการปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปและประวัติศาสตร์ออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของราชวงศ์ฮับส์บูร์กซึ่งปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี สมาชิกพระราชวงศ์มักจะพำนักที่พระราชวังแห่งนี้ในฤดูหนาว และพำนักที่พระราชวังเชินบรุนน์ในฤดูร้อน  
อิสระช้อปปิ้ง “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านการค้าตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีห้างสรรพสินค้าและสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Hermes ฯลฯ และยังเป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์สตีเฟ่น ซึ่งเป็นวิหารคู่บ้านคู่เมืองของกรุงเวียนนา
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการอาหารพื้นเมือง พร้อมไวน์หรือเบียร์หรือซอฟท์ดริ้งท์ (ท่านละ 1 แก้ว)
         
เดินทางเข้าสู่โรงแรม COURTYARD MARRIOTT HOTEL  VIENNA MESSE หรือเทียบเท่า
วันที่ 16 เม.ย. 61 : กรุงเวียนนา - สนามบินนานาชาติเวียนนา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเวียนนา เพื่อทำการเช็คอินและให้ท่านมีเวลาดำเนินการทำ Tax Refund
14.30 เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 937
วันที่ 17 เม.ย. 61 : ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
05.30
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

Conditions

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
กรุงเทพฯ - เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน
TG 924
เวลา :
00.50 น. - 07.05 น. 
กลับ
:
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย - กรุงเทพฯ
TG 937
เวลา :
14.30 น. - 05.30 น. 

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ) โดยสายการบินไทย
-
ค่าธรรมเนียมเชื้อแพลิง และภาษีสนามบิน ตามเงื่อนไขแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
-
ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบิน กระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่งมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบินนั้นๆ
-
ห้องพักโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่กำหนด
-
มัคคุเทศก์ และรถโค้ชปรับอากาศ ตามรายการพร้อมพนักงานขับชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ชม./วัน)
-
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท
-
ทิปคนขับรถในยุโรป และมัคคุเทศก์ (หากลูกค้าประทับใจในบริการสามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานได้)
-
น้ำแร่วันละ 1 ขวด
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (เฉพาะเส้นทางตามแต่ละรายการ)
-
พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมที่พัก (1 ท่านต่อ 1 ใบ)
-
ของสมนาคุณ : กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลาก, สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และ Universal Adapter ท่านละ 1 ชุด

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็นต้น
-
ค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้า-ออกเมืองจากประเทศอื่น (ถ้ามี)

การชำระเงิน
-
มัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด

การยกเลิก
-
กรณีแจ้งยกเลิกมากกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมด
-
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 46 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ หักเงินมัดจำ 50% ไม่ว่าจากกรณีใด
-
กรณียกเลิกการจอง 31-45 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด
-
กรณียกเลิกการจอง 21-30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
-
กรณียกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด

เงื่อนไข และรายละเอียดการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
-
บริษัทฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อนๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
-
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
-
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
-
การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
-
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้นๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ)
-
กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
-
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
-
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 12 มกราคม - 8 มีนาคม 2561Prices

Close sale.