EN
TH

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง 3 วัน 2 คืน

สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์

แผนการเดินทาง

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - สะพานชิงหม่า - เลดี้ไนท์มาร์เก็ต
11.00
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
14.05
ออกเดินทางโดย สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 384 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)
18.05
เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นฮ่องกง เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ฮ่องกง อาณาจักรช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่ไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นไหนก็เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า และร้านค้ามากมาย ซึ่งสินค้าที่ขายก็มีแทบทุกชนิดทั้งของใช้, ของตกแต่งบ้าน,​ เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์, เสื้อผ้า, กระเป๋า, ของฝาก รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ

นำท่านข้าม สะพานชิงหม่า ยาวเป็นอันดับ 9 ของโลก เชื่อมระหว่าง เกาะลันเตากับฝั่งเกาลูน เป็นสะพาน 2 ชั้น ชั้นบนมีเลนสำหรับรถวิ่ง 6 เลน และชั้นล่างสำหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลา กลางคืนจะเปิดไฟสว่างไสว

เดินทางสู่ เลดี้ไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงเป็นจุดหมายที่ต้องไปเยือน สำหรับคนรักแฟชั่น พบสินค้านานาชนิด อาทิ กระเป๋า, ของเล่น, เครื่องประดับ, เครื่องสำอาง, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค และของแต่งบ้าน เป็นต้น

(อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่เสียเวลาในการช้อปปิ้ง)

เดินทางเข้าสู่ โรงแรม PANDA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง : ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
 
เดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็อยากมาสัมผัสโลกแห่งจินตนาการ ที่เต็มไปด้วย        ตัวการ์ตูนชื่อดังมากมาย สนุกเต็มที่ในดิสนีย์แลนด์ กับผองเพื่อนตัวการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์

Main Street USA : สไตล์คันทรี มีร้านขายของที่ระลึก, รถไฟวนรอบสวนสนุก
Tomorrow Land : สุดล้ำกับจินตนาการโลกแห่งอนาคต มีเครื่องเล่นแนวตื่นเต้นเร้าใจ
Fantasy Land : เติมเต็มทุกจินตนาการในดินแดนเทพนิยาย ทั้งปราสาทและเครื่องเล่นน่ารักสำหรับคุณหนูๆ
Adventure Land : เน้นความตื่นเต้นผจญภัยไปในดินแดนลึกลับ เหมือนกำลังเข้าสู่ป่าอเมซอน
Toy Story Land, Grizzly Gulch : โซนเล็กๆ เน้นถ่ายรูปและเครื่องเล่นเบาๆ
IRON MAN EXPERIENCE : เครื่องเล่นธีมมาร์เวลชิ้นแรกสุดที่จะมาสร้างความโดดเด่น หยิบ Stark Vision Glasses ขึ้นสวมใส่แล้วเตรียมตัวรับการปล่อยเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว การขึ้นบินแต่ละครั้งของ Expo Edition Iron Wing จะได้รับพลังงานจาก Arc Reactor (เตาปฏิกรณ์อาร์ค) จากตัวของยานเอง และมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตาร์ค อินดัสตรี้ ได้แก่ ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปัญญาประดิษฐ์และกระจกที่ประสานตัวเองได้ เมื่อพร้อม สำหรับการร่อนขึ้นแล้ว ท่านจะได้ท่องฟากฟ้าอันน่าตื่นเต้นเร้าใจของเมือง เพื่อชมมุมมองแปลกใหม่ล่าสุด และสูงที่สุด ที่เกิดขึ้นบนขอบท้องฟ้าของฮ่องกง นั่นคือ Stark Tower เพียงแค่อยากเตือนว่ามีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดร้า อยู่ในย่านนี้ จงเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้..!!

(อาหารเช้า, กลางวันและเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม PANDA HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันที่สาม : วัดเชอกุง - วัดหวังต้าเซียน - หมู่บ้านชาวประมง - กระเช้านองปิง - วัดโป่หลิน - ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ)

ไหว้พระ 3 วัดดัง - วัดเชอกุง - วัดหวังต้าเซียน - วัดโป่หลิน

เดินทางสู่ วัดเชอกุง วัดแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่ง ผู้มีชื่อเสียงทั้งด้านการรบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 300 ปีก่อน ต่อมาราว ปี ค.ศ. 1993 ได้สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นแทนของเดิม และนำรูปปั้นท่านนายพลที่มีความสูงถึง 10 เมตร เข้าไปตั้งในอารามด้านในพร้อมด้วยรูปปั้น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึ่งอยู่บริเวณทางเดินด้านนอกซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่ากังหันลมจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้าย และโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัว นำพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตามความเชื่อของชาว ฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ
 
ชม โรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ที่รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง ได้เชิญซินแสชื่อดังจัดวางตำแหน่งของเครื่องประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึ่งเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย โดยจำลองแบบมาจาก แชกงเหมี่ยว กังหันใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา
 
เดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน หรือ เทพเจ้าแห่งสุขภาพดี คนที่มามักขอให้สุขภาพดีหรือหายป่วย ตำนานเล่าว่ารูปปั้นองค์เทพเจ้าหว่องไท่ซิน ถูกนำมาจากมณฑลกวางซีต้นศตวรรษที่ 20 โดยเหลียงได้นำมาประดิษฐานอยู่ที่ร้านขายยาสมุนไพรของเขา เมื่อชาวบ้านมาซื้อยาก็ได้กราบไหว้ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และทำให้เกิดเสียงร่ำลือต่อกันว่าเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์จริงสามารถช่วยรักษาโรคภัยให้หายได้ ทว่าวันหนึ่งร้านขายยาได้เกิดไฟไหม้ เหลียงจึงหยุดกิจการขายยาก่อนได้รับบัญชาจาก หว่องไทซิน (ในฝัน) ให้ไปสร้างวัดแห่งใหม่ห่างจากท่าเรือเป็นระยะทางกว่า 3,600 ก้าว ใกล้กับหมู่บ้านชุกหยวนทางขวาของท่าเรือเกาลูน เขาจึงจัดการสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นและได้ตั้งชื่อว่า วัดหว่องไท่ซิน
 
ชมสินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ณ ร้านหยก ให้ท่านเลือกชมตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงหลี่หยุ่นหมุ่น ของฮ่องกงที่ขึ้นชื่อในด้านของอาหารทะเลสดๆ โดยชาวฮ่องกงเชื่อว่าการรับประทานอาหารทะเลให้อร่อยนั้น วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารจะต้องยังมีชีวิตอยู่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มลอง : กุ้งมังกร อบเนย,​ หอยเป๋าฮื้อ, หอยเชลล์, ปลานึ่งซีอิ๊ว, ปลาหมึกทอดเกลือ ฯลฯ
บ่าย
 นำท่าน นั่งกระเช้านองปิง ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ทั้งอ่าวตุงชุงและสนามบินนานาชาติฮ่องกง

พบกับ หมู่บ้านนองปิง ที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ แทรกตัวด้วยร้านน้ำชา, ร้านอาหาร, ร้านขายของ ที่ระลึก, หอพุทธประวัติ เป็นต้น ** หากกระเช้านองปิง 360 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นำคณะขึ้นไหว้พระโดยใช้รถแทน **

วัดโป่หลิน สร้างในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้น ทำให้มีพระภิกษุเดินทางมาจำวัดกันเป็นจำนวนมาก นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม, พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ สักการะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (สูง 34 เมตร) สร้างจากทองสัมฤทธิ์ 202 แผ่น (หนัก 250 ตัน) แม้การขึ้นไปนมัสการองค์พระจะต้องฝ่าด่านบันได 268 ขั้น ด้านบนท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์แบบ 360 องศา ชมประติมากรรมเหล่านางฟ้าที่กำลังถวายเครื่องบูชาเบื้องหน้าพระพักตร นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปหยกขาวจากศรีลังกาที่ตั้งอยู่ภายในห้องใต้ฐานพระ

อิสระช้อปปิ้ง ณ ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกงเต็มไปด้วยร้านแบรนด์ชั้นนำกว่า 80 ร้านค้า เช่น Esprit Outlet, Guess Outlet, Mango Outlet, Coach Factory, Crocs Outlet, Adidas Factory Outlet, K-Swiss Outlet, New Balance Outlet, Nike Factory Outlet, Puma Outlet ฯลฯ ที่พร้อมนำสินค้ามาลดราคา 30 - 70% กันตลอดทั้งปี

(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการช้อปปิ้ง)
18.30
เดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
21.50
ออกเดินทางโดย สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)
23.45
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไป
:
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
EK 384
เวลา :
14.05 น. - 18.05 น.
กลับ
:
ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
EK 385
เวลา :
21.05 น. - 23.45 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารชั้นประหยัด สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯ - ฮ่องกง รวมภาษีสนามบิน
-
ที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
-
อาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทางท่านละ ไม่เกิน 30 กิโลกรัม
-
มักคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
-
ประกันภัยอุบัติเหตุแบบหมู่คณะ วงเงิน 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา) / 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีวิต) เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
-
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-
สินน้ำใจมักคุเทศก์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ (โดยประมาณ 100 HKD/ท่าน)
-
ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม)
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
มัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
-
ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
-
ยกเลิก ภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
-
ยกเลิก ภายใน 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

หมายเหตุ
-
คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 8 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบินและไกด์ท้องถิ่นพูดไทยได้คอยบริการ)
-
คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย)
-
การท่องเที่ยวฮ่องกงนั้น จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ ร้านหยก ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านไม่เข้าร้านดังกล่าว จะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 500 HKD ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
-
ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่นของสายการบิน ต้องทำการจองพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง และเมื่อที่นั่งคอนเฟิร์ม ต้องทำการจ่ายเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที และเมื่อออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได้
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

ราคา

-
ปิดการขาย