EN
TH

เที่ยวญี่ปุ่น ชมซากุระ เชียร์ช้างศึกไปบอลโลก

สายการบินเจแปน แอร์ไลน์

  1. เที่ยวญี่ปุ่น ชมซากุระ เชียร์ช้างศึกไปบอลโลก

  1. เที่ยวญี่ปุ่น ชมซากุระ เชียร์ช้างศึกไปบอลโลก

แผนการเดินทาง

27 มี.ค. 60 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาตินาริตะ - โตเกียว - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว พร้อมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น)
05.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณเคาน์เตอร์
 
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
08.10 น.
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 708

(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
16.25 น.
เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาตินาริตะ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” มหานครเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง โตเกียวตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่น ในโตเกียวยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบันอีกด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์เมนูชาบูชาบูเนื้อหมู และเนื้อวัว พร้อมด้วยน้ำจิ้มสูตรเฉพาะ พร้อมเสิร์ฟด้วยข้าวสวยญี่ปุ่นร้อน และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
28 มี.ค. 60 : โตเกียว - ศาลเจ้าเมย์จิ - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ - อิ่มอร่อยกับเมนูชื่อดังจังการะราเม็ง - เมืองไซตามะ - ชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย (2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA ASIAN QUALIFIERS) รอบ 12 ทีมสุดท้าย นัดที่ 3 ของสาย B ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่น พบ ทีมชาติไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเมย์จิ” ซึ่งเป็นศาลเจ้าอันเก่าแก่ของลัทธิชินโต ตั้งแต่สมัยเอโดะ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียว โดยทุก ๆ ปี จักรพรรดิของญี่ปุ่นต้องไปแสดงสารอวยพรให้แก่ประชาชนที่นี่

นำท่านสู่แหล่งที่วัยรุ่นนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง “ย่านวัยรุ่นฮาราจูกุ” แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือ แนวคอสเพลย์ ท่านยังสามารถหาซื้อได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ในวันอาทิตย์
เที่ยง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูสุดพิเศษและขึ้นชื่อประเภทเส้นจากเกาะใต้ของประเทศญี่ปุ่น เกาะคิวชู กับเมนู “จังการะราเม็ง”
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ สนามแข่งขันฟุตบอล SAITAMA STADIUM 2002 จังหวัดไซตามะ เพื่อนำท่านชมการดวลแข้งศึกลูกหนัง การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย (2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA ASIAN QUALIFIERS) รอบ 12 ทีมสุดท้าย นัดที่ 3 ของสาย B ระหว่าง ทีมชาติญี่ปุ่น พบ ทีมชาติไทย ภายหลังจบการแข่งขันนำท่านเดินทางกลับสู่โตเกียว นครหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
29 มี.ค. 60 : โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริม 1 วัน (ไม่มีรถโค้ช)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

เชิญท่านอิสระเดินทางไปยังย่านดังมากมายของโตเกียว  อาทิเช่น ชินจูกุ, ชิบูย่า, ฮาราจูกุ, อากิฮาบาร่า, โรปปงหงิ, กินซ่า และที่อื่น ๆ อีกมากมาย ไม่จำกัดเวลา ตื่นเต้นกับการนั่งรถไฟที่โตเกียวไม่ยากอย่างที่คิด หรือท่านสามารถช้อปปิ้งอย่างอิสระที่ “ย่านอิเคะบุคุโระ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียงมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซบุอิเคะบุคุโระ  ปาร์โก้ หรือโตคิว แฮนด์ เป็นต้น ร้านร้อยเยน ที่สินค้าส่วนใหญ่ภายในร้านล้วนมีราคา 100 เยน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%) ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง และสินค้าอื่น ๆ ให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึก หรือช้อปปิ้งย่านที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง และสินค้าอื่นๆ
ทัวร์เสริม
เลือกซื้อทัวร์เสริมหรือแพ็คเก็จอิสระ 1 วัน ตามรายละเอียด ดังนี้

***หากท่านมีความประสงค์จะซื้อทัวร์เสริมทุกโปรแกรม กรุณาสั่งซื้อล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง***

ทัวร์เสริมและแพ็คเก็จเสริมทุกประเภท ดำเนินงานจัดการโดยบริษัททัวร์ท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น กำหนดวันทำการเป็นไปตามปฏิทินงานของบริษัทนั้นๆ มัคคุเทศก์และทีมงานใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นเป็นหลักไม่มีมัคคุเทศก์ภาษาไทย เราเป็นตัวแทนขายเท่านั้น โปรดสอบถามพนักงานเพิ่มเติม

1. ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค บัตรราคา 2,400 บาท(ผู้ใหญ่) และ 1,600 บาท (เด็กอายุระหว่าง 04-11 ปี) นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่สัมผัสการนั่งรถไฟท้องถิ่นโดยมัคคุเทศก์อธิบายวิธีการซื้อตั๋วรถไฟ (ไม่รวมในค่าบริการ) และบริการส่งถึงหน้าสวนสนุก หากท่านประสงค์แยกไปโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค ท่านต้องนั่งรถไฟโมโนเรล เพื่อไปดิสนีย์ซีพาร์คด้วยตัวท่านเอง (ค่ารถไฟชำระตามจริงได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถไฟได้ด้วยตัวท่านเอง)

2. ทัวร์เสริมนิกโก้ 1 วัน (รวมอาหารกลางวัน) เพิ่มท่านละ 5,600 บาท (ผู้ใหญ่) และ 2,800 บาท (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี) 09.00 - 20.00 น.

3. ทัวร์เสริมคามาคุระ 1 วัน (รวมอาหารกลางวัน) เพิ่มท่านละ 4,000 บาท (ผู้ใหญ่) และ 2,000 บาท (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี) 09.00 - 18.00 น.
30 มี.ค. 60 : โตเกียว - นาริตะ - เก็บผลไม้สดจากสวนสตรอเบอร์รี่ - อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ สนามบินนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง “นาริตะ” เพื่อนำท่านสู่ “สวนผลไม้” ร่วมสนุกกับประสบการณ์ใหม่กับการเก็บผลไม้สดจากสวน “สตรอเบอร์รี่” ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดจากต้น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล) และอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่ ด้วยวิธีการปลูกที่พิถีพิถัน และตั้งใจดูแลด้วยวิธีธรรมชาติ และไม่มีการใช้สารเคมีจึงได้ผลใหญ่สีแดงสดทั่วทั้งลูกและกรอบหวานหอม รับประกันความอร่อยอย่างแน่นอน
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (รับเงินคืนท่านละ 1,500 เยน)
บ่าย
นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ “อิออนช้อปปิ้งมอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ และของฝากได้อย่างจุใจ นอกจากนั้นยังมีโซนจัสโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ
14.30
นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ นาริตะ
18.05
เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707
23.00
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์

ไป
:
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาตินาริตะ
JL 708
เวลา :
08.10 น. - 16.25 น.
กลับ
:
สนามบินนานาชาตินาริตะ - กรุงเทพฯ
JL 707
เวลา :
18.05 น. - 23.00 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารชั้นประหยัดโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุ และค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
-
ที่พัก, อาหาร และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
น้ำแร่ท่านละ 1 ขวด/ วัน (ประเทศญี่ปุ่น)
-
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ จำนวน 2 ใบ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของสายการบินฯ)
-
ประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น)


หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางหากมีจำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-
กรณีสายการบินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ หรือภาษีเชื้อเพลิงเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของสายการบิน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
-
ราคาทัวร์ต่างประเทศรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่รวมราคาบัตรโดยสาร)

ราคา

ผู้ใหญ่พักท่านเดียว / ห้อง 52,400 บาท
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน / ห้อง 93,800 บาท
ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน / ห้อง 140,700 บาท
เด็กอายุ 2-11 ปี 1 ท่าน (มีเตียงเสริม) + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน / ห้อง 136,100 บาท
เด็กอายุ 2-11 ปี 1 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน / ห้อง 127,100 บาท

-
ปิดการขาย