EN
TH

KARIBU KENYA 8 วัน 5 คืน

อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี เทือกเขาคิลิมานจาโร ตามล่าหา BIG 5

แผนการเดินทาง

วันที่หนึ่ง : สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 สายการบินเอทิฮัด
             
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
วันที่สอง : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อาบูดาบี - ไนโรบี - อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี
02.10
ออกเดินทางโดย สายการบินเอธิฮัด เที่ยวบินที่ EY 407
05.40
เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี
08.55 ออกเดินทางโดย สายการบินเอธิฮัด เที่ยวบินที่ EY 641
13.00
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี

(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช.ม.)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ 

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม AMBOSELI SOPA LODGE หรือเทียบเท่า
วันที่สาม : อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี - ไนโรบี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า 

นำท่านท่องซาฟารี ชมสัตว์ใน อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี (Amboseli National Park) ตั้งอยู่ติดกับชายแดนประเทศแทนซาเนีย ชมภูมิทัศน์ที่งดงามด้วยฉากหลังที่เป็นภาพ ของเทือกเขาคิลิมานจาโร ซึ่งสูงที่สูดในทวีปแอฟริกาพร้อมทั้งมีหิมะปกคลุมอยู่บนยอดเขา มีอาณาบริเวณทั้งหมด 392 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ เป็นแหล่งที่อยู่ของ สัตว์ป่า นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นยีราฟ ช้างแอฟริกัน ลิงบาบูน สิงโต เสือชีตาห์ แรด ม้าลาย ไวด์เดอร์บีสท์ และสัตว์ป่ามากมาย ซึ่งท่านอาจจะได้พบกับเจ้าป่าทั้ง 5 หรือ “Big Five” แรด ควายป่า ช้างแอฟริกัน เสือดาว และสิงโต
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไนโรบี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.)
 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารมื้อพิเศษแบบบาร์บีคิวสไตส์แอฟริกัน โดยร้านที่เป็นหนึ่งใน 50 ภัตตาคารที่ได้รับการโหวตว่าอร่อยและดีที่สุดในโลก พลาดไม่ได้ลิ้มลองเนื้อจระเข้ เนื้อนกกระจอกเทศ
 
เข้าสู่ที่พัก SAROVA PANAFRIC HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ : อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - หมู่บ้านชนเผ่ามาไซ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า  เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์เชิงธรรมชาติของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) โดยขับรถผ่านเมืองไนโรบีสู่หูบเขารีฟ แวะถ่ายรูปชมวิวจุดเริ่มต้นเทือกเขารีฟที่ทอดตัวยาว 9600 ก.ม.
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ชม หมู่บ้านชนเผ่ามาไซ ชมวิถีชิวีตผู้คน, วัฒนธรรม และการเต้นกระโดดหรืออาดูมู คือการวัดทักษะของนักรบที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้า ซึ่งใครที่กระโดดได้สูงที่สุดก็จะได้รับการคัดเลือก 
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ
             
เข้าสู่ที่พัก SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า : มาไซมาร่า - ตามล่าหาบิ๊กไฟว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า

เดินทางสู่บริเวณทุ่งหญ้าสะวันน่าเพื่อ ตามล่าหาบิ๊กไฟว์ “เกมส์ล่าหา BIG 5” นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัย การท่องซาฟารีในแอฟริกาคงเป็นหนึ่งในความฝันสูงสุดของการเดินทาง แต่ปัจจุบันนี้มิได้มีเพียงแอฟริกาเท่านั้นที่มอบประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบซาฟารี เพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ในโลกที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่สถานที่ยอดนิยมของนักถ่ายทำสารคดีและผู้ที่สนใจทั่วโลก เพื่อพบกับ The Great Migrations  สัตว์ป่าชนิดต่างๆ นับล้านๆ ตัว อพยพมาจากแถบทุ่งหญ้าเซเรงเกติ ของประเทศแทนซาเนีย เข้ามาในเขตมาไซมาร่า โดยเฉพาะการอพยพข้ามแม่น้ำมารา The Big 5 หรือ 5 ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งแอฟริกานั่นหมายถึง สิงโต ช้างแอฟริกัน เสือดาว ควายป่า และแรด เหล่าสัตว์ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง สัตว์เหล่านี้ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับนักผจญภัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ 
            
เข้าสู่ที่พัก SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรือเทียบเท่า
วันที่หก : ไนวาชา - มาไซมาร่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า
เลือกซื้อเพิ่ม นั่งบอลลูนสัมผัสการท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเช้าตรู่ สูดอากาศอันแสนสดชื่นท่ามกลางท้องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่ไพศาลของป่ามาไซมาร่าแบบ 360 องศา ชมความงดงามของทุ่งหญ้าสะวันนาที่มีฝูงสัตว์จากมุมสูง ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช.ม. ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมดื่มแชมเปญร่วมกัน ซึ่งเป็นการนั่งบอลลูนที่ติดอันดับของโลกที่ไม่ควรพลาด (ค่าบอลลูน 450 USD/ท่าน)
บ่าย เดินทางสู่ ทะเลสาบนากูรู ตั้งอยู่ในเขตที่ราบสูง1,754 เมตรจากระดับน้ำทะเล และอยู่หุบเขาใจกลางประเทศเคนย่า ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำเค็ม ที่มีขนาดกว้างและค่อนข้างตื้น เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เต็มไปด้วยแร่ธาตุและสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ของโปรดปรานโดยเฉพาะนกฟลามิงโก้สีชมพู นอกจากนั้นรอบชายฝั่งทะเลสาบยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิดต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ ถือเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
 
เข้าสู่ที่พัก SAROVA WOODLANDS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด : นากูรู - สนามบินนานาชาติไนโรบี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติไนโรบี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
14.00 ออกเดินทางโดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 642
20.20 เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี
23.30 ออกเดินทางโดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 406
วันที่แปด : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
09.10 เดินถึง สนามบินนานชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด

ไป
:
กรุงเทพฯ - อาบูดาบี
ไนโรบี - จอร์เจีย
EY 407
EY 641
เวลา :
02.10 น. - 05.40 น.
08.55 น. - 13.00 น.
กลับ
:
ไนโรบี - อาบูดาบี 
อาบูดาบี - กรุงเทพฯ
EY 642
EY 406
เวลา :
14.10 น. - 20.20 น.
23.30 น. - 09.10 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินเอทิฮัด (EY) ชั้นประหยัดพร้อมภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
โรงแรมที่พัก 5 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
-
อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ พร้อมน้ำดื่มระหว่างมื้อ
- น้ำดื่มระหว่างวัน วันละ 2 ขวดต่อท่าน
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
-
รถโค้ชปรับอากาศ (รถตู้ 1 คัน / 5 ท่าน) นำเที่ยวตามเส้นทางระบุในรายการ พร้อมมักคุเทศก์ท้องถิ่น
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะประเทศเคนย่า
-
ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ อาหารที่สั่งเพิ่ม ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
-
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด 20 กก./1ใบ/ท่าน ทั้งระหว่างประเทศ และในประเทศ
-
วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ฉีดก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
- สินน้ำใจมักคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ประมาณ 5-10 USD/ ท่าน/วัน (5 วัน)
- สินน้ำใจคนยกกระกระเป๋า 1-2 เหรียญสหรัฐต่อคน (กรุณาเตรียมแบงค์เล็กสำหรับทิป)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 10,000 บาท ต่อที่นั่ง ภายใน 5 วัน หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
-
ส่วนที่เหลือชำระก่อน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
-
ระยะเวลาจำหน่าย : รอบที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม - 17 มิถุนายน 2562 รอบที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม - 15 กรกฎาคม 2562

เงื่อนไขการยกเลิก
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 31 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนค่ามัดจำทั้งหมด
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
-
กรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้เดินทางจริง เพื่อให้คณะสามารถเดินทางได้ หรือขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- กรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นจากสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในทัวร์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
- กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศของผู้เดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนค่าทัวร์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
-
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย กรณีท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนเป็นอื่นใดในทุกกรณี
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปฏิเสธรับผิดชอบใดๆ กรณีเกิดความเสียหายสูญหายในทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เดินทาง 

ราคา

6 - 13 ก.ค. 62
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 79,400 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 69,900 บาท
3 - 10 ส.ค. 62
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 79,400 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 69,900 บาท

-
ปิดการขาย