EN
TH

เคนย่า 7 วัน 4 คืน

สายการบินเอทิฮัด

แผนการเดินทาง

วันที่ 11 ก.ย. 61 : สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาเตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด
             
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
วันที่ 12 ก.ย. 61 : สุวรรณภูมิ - อาบูดาบี - ไนโรบี - ทะเลสาบอิเลเม้นท์ไตต้า
02.10
ออกเดินทางโดย สายการบินเอธิฮัด เที่ยวบินที่ EY 407
05.40
เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี
08.55 ออกเดินทางโดย สายการบินเอธิฮัด เที่ยวบินที่ EY 641
13.00
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

เดินทางสู่ ทะเลสาบอิเลเม้นท์ไตต้า Lake Elementaita (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
บ่าย ชม นกฟลามิงโก้สีชมพู ที่ทะเลสาบอิเลเม้นท์ไตต้า หรือทะเลสาบสีชมพู ตั้งอยู่ในเขตที่ราบสูง1,754 เมตร จากระดับน้ำทะเล และอยู่ในหุบเขาใจกลางประเทศเคนย่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีขนาดกว้าง และค่อนข้างตื้น เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เต็มไปด้วยแร่ธาตุ และสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ชมนกฟลามิงโก้สีชมพูจำนวนมหาศาล หากมองจากมุมสูงหรือไกลๆจะเห็นทะเลสาบเป็นสีชมพู นอกจากนั้นรอบชายฝั่งทะเลสาบยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิดต่างๆ อีกกว่า 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง และทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นมรดกโลกเชิงธรรมชาติอีกด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
               
เข้าสู่โรงแรมที่พัก SENTRIM ELEMENTAITA LODGE หรือเทียบเท่า
วันที่ 13 ก.ย. 61 : ทะเลสาบไนวาชา (ล่องเรือ) - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า มาไซมาร่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า

เดินทางสู่ ทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม)  ทะเลสาบนํ้าจืด ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,884 เมตร เป็น 1 ใน 2แห่ง ของทะเลสาบนํ้าจืดในเคนย่า มีพื้นที่ครอบคลุม 139 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่มีมากกว่า 400 ชนิด แต่ที่มีจํานวนมากที่สุดในทะเลสาบก็คงจะเป็นฝูงฮิปโปโปเตมัส (Hippopotamus) ที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1,000 ตัว มีนกชนิดต่างๆ มากกว่า 200 ชนิด

นําท่าน ล่องเรือในทะเลสาบ ชมฝูงฮิปโปที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบประมาณ 1 ชั่วโมง
           
จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์เชิงธรรมชาติของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
16.00
เดินทางสู่บริเวณทุ่งหญ้าสะวันน่า ตามล่าหาบิ๊กไฟว์ “เกมล่าหา BIG 5” นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัย การท่องซาฟารีในแอฟริกาคงเป็นหนึ่งในความฝันสูงสุดของการเดินทาง แต่ปัจจุบันนี้มิได้มีเพียงแอฟริกาเท่านั้น ที่มอบประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบซาฟารี เพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ในโลก ที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอันอุดมเมื่อเอ่ยถึง The Big 5 หรือ 5 ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งแอฟริกานั่น หมายถึง สิงโต ช้างแอฟริกัน เสือดาว ควายป่า และแรด เหล่าสัตว์ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง สัตว์เหล่านี้ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับนักผจญภัย
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ

เข้าสู่ที่พัก SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรือเทียบเท่า
วันที่ 14 ก.ย. 61 : มาไซมาร่า - ล่าหาบิ๊กไฟว์ - หมุ่บ้านชนเผ่ามาไซ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า

เดินทางสู่บริเวณทุ่งหญ้าสะวันน่าให้ ตามล่าหาบิ๊กไฟว์ “เกมล่าหา BIG 5” นำท่านเดินทางสู่สถานที่ยอดนิยมของนักถ่ายทำสารคดีและผู้ที่สนใจทั่วโลก เพื่อพบกับ The Great Migrations  สัตว์ป่าชนิดต่างๆ นับล้านๆ ตัว อพยพมาจากแถบทุ่งหญ้าเซเรงเกติ ของประเทศแทนซาเนีย เข้ามาในเขตมาไซ มาร่า โดยเฉพาะการอพยพข้ามแม่น้ำมารา The Big 5 หรือ 5 ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งแอฟริกานั่นหมายถึง สิงโต ช้างแอฟริกัน เสือดาว ควายป่า และแรด เหล่าสัตว์ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง สัตว์เหล่านี้ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับนักผจญภัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
บ่าย พิเศษ ชม หมู่บ้านชนเผ่ามาไซ ชมวิถีชิวีตผู้คน,วัฒนธรรมและการเต้นกระโดดหรืออาดูมู คือการวัดทักษะของนักรบที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้า ซึ่งใครที่กระโดดได้สูงที่สุด ก็จะได้รับการคัดเลือก
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ
             
เข้าสู่ที่พัก SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรือเทียบเท่า
วันที่ 15 ก.ย. 61 : มาไซมาร่า - ไนโรบี - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า - เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม
Optional ทัวร์เสริม นั่งบอลลูนสัมผัสกับการท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเช้าตรู่ สูดอากาศอันแสนสดชื่นบนบอลลูน ท่ามกลางท้องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่ไพศาลของป่ามาไซมาร่า แบบ 360 องศา ชมความงดงามของทุ่งหญ้าสะวันน่าที่มีฝูงสัตว์จากมุมสูง ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช.ม ท่านจะได้ใบประกาศนียบัตรกัปตันของท่านพร้อมดื่มแชมเปญร่วมกัน ซึ่งเป็นการนั่งบอลลูนที่ติดอันดับของโลกที่ไม่ควรพลาด ค่าบอลลูน 450USD/ท่าน
 
นำท่านเดินทางกลับสู่ไนโรบี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อิสระชมวิวทั้ง 2 ข้างทาง
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร CARNIVORE ร้านหนึ่งที่มีชื่อที่สุดของเคนย่าเรื่องเนื้อย่าง

เสิร์ฟเนื้อสัตว์ป่า อาหารมื้อพิเศษแบบบาร์บีคิวสไตส์แอฟริกัน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 50 ภัตตาคารที่ได้รับการโหวตว่า อร่อย และดีที่สุดในโลก ให้ท่านได้ลิ้มลองเนื้อจระเข้ เนื้อนกกระจอกเทศ ที่พลาดไม่ได้
บ่าย
นำท่านสู่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ (GIRAFFE CENTER) เป็นศูนย์อนุรักษ์ยีราฟพันธุ์รอทไชล (Rothschild Giraffe) ซึ่งเป็นยีราฟที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพยีราฟ และสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการให้อาหารโดยการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดตามอัธยาศัย นำท่านผ่านชมตัวเมืองไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า เป็นเมืองที่ทันสมัย งดงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยผังเมืองที่ดีที่สุดในอัฟริกาตะวันออก

นำท่านช้อปปิ้ง ณ ร้านขายสิ้นค้าพื้นเมือง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารไทย
            
เข้าสู่ที่พัก THE SAROVA STANLEY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 16 ก.ย. 61 : ไนโรบี - พิพิธภัณฑ์หญิงเหล็ก - สนามบินนานาชาติไนโรบี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า

ชม พิพิธภัณฑ์หญิงเหล็ก คาเรน บลิคเซ่น ชาวเดนมาร์ก ผู้มาลงทุนทำไร่กาแฟที่นี่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และสร้างตำนานรักอมตะ จนฮอลลีวู้ด นำไปสร้างภาพยนตร์เรื่อง “OUT OF AFRICA”

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติไนโรบี
14.00 ออกเดินทางโดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 642
20.20 เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี
23.30 ออกเดินทางโดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 406
วันที่ 17 ก.ย. 61 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
09.10 เดินถึง สนามบินนานชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด

ไป
:
กรุงเทพฯ - อาบูดาบี
ไนโรบี - จอร์เจีย
EY 407
EY 641
เวลา :
02.10 น. - 05.40 น.
08.55 น. - 13.00 น.
กลับ
:
ไนโรบี - อาบูดาบี 
อาบูดาบี - กรุงเทพฯ
EY 642
EY 406
เวลา :
14.10 น. - 20.20 น.
23.30 น. - 09.10 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินเอทิฮัด (EY) ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ พร้อมภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
โรงแรมที่พัก 4 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
-
อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ น้ำดื่มระหว่างวัน วันละ 2 ขวด/ท่าน
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
-
รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามเส้นทางระบุในรายการ พร้อมมักคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ
-
หัวหน้าทัวร์ไทยดูแลคณะตลอดทริปในกรณีเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
-
วีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะประเทศเคนย่า
-
ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ อาหารที่สั่งเพิ่ม ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
-
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด 20 กก./1ใบ/ท่าน ทั้งระหว่างประเทศ และในประเทศ
-
ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองประมาณ 700 บาท ต่อเข็ม ฉีดก่อนเดินทาง อย่างน้อย 10 วัน
- สินน้ำใจมักคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ประมาณ ประมาณ 5-10  ดอลลาร์สหรัฐ/ ท่าน/วัน
- สินน้ำใจคนยกกระกระเป๋า 1-2 เหรียญสหรัฐต่อคน (กรุณาเตรียมแบงค์ย่อยล่วงหน้าสำหรับทิป)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 10,000 บาท ต่อที่นั่ง ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
-
ส่วนที่เหลือชำระก่อน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2561

เงื่อนไขการยกเลิก
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 31 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนค่ามัดจำทั้งหมด
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
-
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง กรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน หรือผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ได้ครบ 15 ท่าน ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด โดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัย ธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
-
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย หากท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-
หากสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในทัวร์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
-
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

ราคา

-
ปิดการขาย