EN
TH

เกาหลี SKI LOVER 5 วัน 3 คืน

สายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์

แผนการเดินทาง

 

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ K สายการบิน Asiana Airlines เจ้าหน้าที่คอยบริการท่าน

หมายเหตุ กระเป๋าสัมภาระทุกใบที่โหลดใต้ท้องเครื่อง จะต้องให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบาย รักษาความปลอดภัยของสายการบิน
วันที่สอง : สนามบินอินชอน - เกาะนามิ Winter Love Song - สกีรีสอร์ท
00.15
เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบิน Asiana Airlines เที่ยวบินที่ OZ 742 (หรือ OZ 744 02.00 - 09.20) เวลาท้องถิ่นเกาหลีใต้เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
07.50
เดินทางถึง สนามบินอินชอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถโค้ชพาท่านเดินทางสู่จังหวัดคังวอนโด

นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสู่ เกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อน ๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี  Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว  เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือมอเตอร์ไบค์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินบนทางเดินโรแมนติคกลางทิวสนที่สูงเสียดฟ้าผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด ปั้นหิมะเป็นสโนว์แมน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บริการด้วยเมนูเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน ดักคาลบี้
บ่าย
เดินทางสู่  สกีรีสอร์ท เกาหลีมีลานสกีอยู่หลายแห่งจนได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวในปี 2018

นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ให้ท่านได้สนุกอย่างสุดเหวี่ยง (ไม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกีทุกชนิดประมาณ 45,000 - 50,000 วอน และไม่รวมค่ากระเช้ากอนโดล่าขึ้นชมวิว ณ ยอดเขาประมาณ 15,000 วอน สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) สำหรับท่านที่จะเล่นสกีเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊กแก๊ตกันน้ำหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป หากท่านอายุมากกว่า  50 ปี ไม่แนะนำให้ท่านเล่นสกี
ค่ำ
บริการท่านด้วยเมนูหม้อไฟร้อน ชาบู ชาบู ชุดบำรุงสุขภาพ ประกอบด้วยเห็ดสดและผักหลากชนิดพร้อมด้วยเนื้อหมูสไลด์
 
เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Phoenix Ski Resort หรือเทียบเท่า
วันที่สาม : ไร่สตรอเบอร์รี่ - ทำกิมจิถ่ายรูปชุดฮันบก - เอเวอร์แลนด์ - Nanta Show
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ สวนกรีนเฮาส์ ผลไม้ปลอดสารพิษในฤดูหนาว เช่น สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดๆ ในบรรยากาศภายในไร่อย่างแท้จริง พร้อมเรียนรู้ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและหวานหอมชวนรับประทาน (ไม่สามารถนำออกมารับประทานภายนอกไร่ได้)
 
นำท่าน เรียนรู้วัฒนธรรมการ ทำกิมจิ เครื่องเคียงประจำโต๊ะสำหรับอาหารเกาหลี คู่กับข้าวสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดองมีคุณค่าทางอาหารสูง พร้อมให้ทุกท่านได้ แต่งชุดพื้นเมืองเกาหลี “ฮันบก” ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูหมูย่าง คาลบี้ 
บ่าย
นำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ พร้อมบัตรเครื่องเล่นแบบ Unlimited Pass สามารถเล่นเครื่องเล่นภายในได้ทุกอย่างและไม่จำกัดรอบ สนุกกับโซนต่างๆ Magic Land, European Adventure Global Fair, American Adventrue และ Equatorial Adventure ชมซาฟารีเวิล์ ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น T-Express, รถไฟเหาะ, หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ช่วงเทศกาลสโนว์เฟสติวัล ให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมบนลานสกี และสโนว์สเลด  
 
เดินทางเข้าสู่กรุงโซล ชมโชว์ NANTA SHOW สับ หั่น มัน ซ่า ฮา ตะหลิวปลิว การแสดงที่ไม่ใช้คำพูด ซึ่งผสมผสานดนตรีดั้งเดิมของเกาหลีอย่าง "Samulnori" เข้ากับความตลกและความเป็นละคร เป็นโชว์แรกของเอเชียที่สร้างความประทับใจให้แฟนละครหรือนำชม FANTASTICK SHOW และ WEDDING SHOW **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโชว์ต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบการแสดง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ เมนู บีบีมพับ ข้าวยำเกาหลีเพื่อสุขภาพพร้อมด้วยซุปร้อนๆ
 
นำท่านเข้าพัก Intercity Seoul Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่สี่ : ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - N Tower คล้องกุญแจคู่รัก-หมู่บ้านพื้นเมืองบุกชอน - เมียงดง - บุฟเฟต์ซีฟู้ด
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ช้อปปิ้งที่ ศูนย์สมุนไพร Raisin Tree หรือ Red Pine ซึ่งเป็นสมุนไพรที่คนเกาหลีใช้เป็นตัวช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกาย
 
ช้อปปิ้ง ศูนย์รวมเครื่องสำอางเกาหลี ที่ Midam Cosmetic อาทิ Dr.MJ, Baroness, Izanox, Nature Republic, The face shop, Amorepacific, Sulwhasoo ฯลฯ
 
พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพร โสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ชมบรรยายสรรพคุณผลิตภัณฑ์รากโสมอบน้ำผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัดแคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับของขวัญของฝากสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการเมนูบำรุงสุขภาพตำหรับชาววัง ไก่ตุ๋นโสม
บ่าย
นำท่านสู่ N Tower ย้อนรอยละครดัง Witch You Hee และ Kim Sam Soon ณ เขานัมซาน - ภูเขาใจกลางเมืองหลวง สูง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและชมวิวกรุงโซล ให้คู่รักได้คล้องกุญแจคู่รักเพื่อความรักนิรันดร์  
 
พาท่านชมหมู่บ้านพื้นเมืองเก่าแก่ที่มีคนอาศัยอยู่จริงท่ามกลางความเจริญของเมืองหลวง บุกชอนฮันอก ชมบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยอาณาจักรโชซอนอายุกว่า 600 ปี
 
ช้อปปิ้งสยามสแควร์เกาหลี แหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยสุดๆ ณ เมียงดง หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด สินค้าแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี ร้านเสริมสวย เครื่องสำอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนู บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมด้วยซีฟู้ดและขาปูอลาสก้า พร้อมด้วยขนมหวานและเครื่องดื่มหลากชนิดให้ท่านได้เลือกรับประทานอย่างเต็มอิ่ม
 
นำท่านเข้าพัก Intercity Seoul Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ห้า : ดิวตี้ฟรี - จัตุรัสควางฮวามุน - คลองชองเกชอน - อเมทิส - Trick Eye+Ice Museum - ละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ
 เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ Dongwha DUTY FREE พบสินค้าชั้นนำมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอางชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระเป๋าแบนด์หรู นาฬิกาเรือนงามหลากหลายยี่ห้อที่มีให้เลือกอย่างจุใจ หรือถ่ายรูป จัตุรัสควางฮวามุน ใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ มีรูปปั้นนายพลยี่ซุนซิน ผู้นำทัพเรือปราบกองทัพญี่ปุ่นได้อย่างราบคาบ และรูปปั้นกษัตริย์เชจงมหาราช ผู้คิดค้นประดิษฐ์ตัวหนังสือเกาหลี (ฮันกึล) ด้านหน้าท่านมีนาฬิกาน้ำ นาฬิกาแดดและลูกโลกจำลองในสมัยโบราณให้ชม ด้านหลังกษัตริย์เซจง คือ พระราชวังเคียงบ็อก มีฉากหลังคือภูเขามังกรที่โอบล้อมพระราชวังเคียงบ็อก หรือถ่ายรูปบริเวณ คลองชองเกชอน คลองที่มีมาแต่โบราณ ยาว 11 กม. ที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม จัดการระบบน้ำใหม่ให้ใสสะอาดเป็นแหล่งพักผ่อนกลางเมือง สร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นทำให้อุณหภูมิลดลงถึง 2-5 องศา ในช่วงหน้าฝนก็ใช้เป็นทางระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
เดินทางสู่ โรงงานอเมทิส หรือพลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะทำให้มีโชคลาภ และสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับชีวิต
 
ชม Trick Eye Museum หรือ “พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ” เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทำให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่ เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสาม มิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพ ให้มีมิติเหมือนจริง และพิเศษ ตื่นตาไปกับโลกแห่งน้ำแข็ง “Ice Museum” ภายในมีกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสไลเดอร์น้ำแข็ง นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสต์ท่าคู่กับนกเพนกวิ้นขั้วโลก สำรวจบ้านน้ำแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ำแข็ง และผลงานศิลปะที่ทำจากน้ำแข็งหลายหลากที่รวมอยู่ในที่เดียว จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าวัยรุ่นย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า กิฟท์ช้อป ของที่ระลึก ฯลฯ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่ผัสซอสและวุ้นเส้นเกาหลีน้ำขลุกขลิก ต้นตำหรับเมืองอันดง
บ่าย
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองละลายเงินวอนที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง อาทิ สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้นและยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน
18.20
ออกเดินทางโดย สายการบิน Asiana Airlines เที่ยวบินที่ OZ 741 หรือ OZ 743 20.20 - 00.10 + 1
22.10
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป
:
กรุงเทพฯ - อินชอน
OZ 742
เวลา :
23.40 น. - 06.50 น.
กลับ
:
อินชอน - กรุงเทพฯ
OZ 741
เวลา :
18.20 น. - 22.10 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ ไปกลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - อินชอน สายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์
-
ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน
-
ที่พักโรงแรม 3 คืน ตามที่ระบุในรายการ
-
อาหารตามที่ระบุในรายการ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และรถโค้ชปรับอากาศ ตามรายการที่ระบุ
-
มักคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
-
อุปกรณ์ตกปลาน้ำแข็ง และสไลเดอร์น้ำแข็ง
-
สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้นน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
-
ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
-
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
-
สินน้ำใจมักคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 25,000 วอน สินน้ำใจหัวหน้าทัวร์ไทย 200 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
-
อุปกรณ์การเล่นสกี, ค่าเช่าชุดสกี, สกีลิฟท์ และกอนโดล่า
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเกาหลีสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว
-
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
สำรองที่นั่งพร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท (เทศกาลปีใหม่ ท่านละ 20,000 บาท)
-
ส่วนที่เหลือ ชำระก่อน 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
-
ยกเลิก 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
-
ยกเลิก 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 70 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
-
ยกเลิก 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางในกรณีมีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่าน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
กรณีสายการบินยกเลิกหรือเที่ยวบินล่าช้า กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
ราคา

1 - 5 ธ.ค. 60
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 33,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 28,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 28,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 26,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 27,900 บาท
14 - 18 ธ.ค. 60
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 33,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 28,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 28,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 26,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 27,900 บาท
21 - 25 ธ.ค. 60
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 35,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 29,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 29,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 27,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 28,900 บาท
27 - 31 ธ.ค. 60
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 41,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 34,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 34,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 32,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 33,900 บาท
28 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 46,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 38,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 38,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 36,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 37,900 บาท
29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 46,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 38,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 38,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 36,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 37,900 บาท
4 - 8 ม.ค. 61
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 33,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 28,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 28,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 26,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 27,900 บาท
11 - 15 ม.ค. 61
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 33,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 28,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 28,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 26,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 27,900 บาท
18 - 22 ม.ค. 61
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 33,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 28,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 28,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 26,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 27,900 บาท
25 - 29 ม.ค. 61
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 33,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 28,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 28,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 26,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 27,900 บาท
1 - 5 ก.พ. 61
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 33,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 28,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 28,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 26,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 27,900 บาท
8 - 12 ก.พ. 61
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 33,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 28,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 28,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 26,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 27,900 บาท
15 - 19 ก.พ. 61
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 35,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 29,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 29,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 27,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 28,900 บาท
22 - 26 ก.พ. 61
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 33,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 28,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 28,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 26,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 27,900 บาท
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 61
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 33,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 28,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 28,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 26,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 27,900 บาท

-
ปิดการขาย