EN
TH

ตั๋วเครื่องบินมาเก๊าพร้อมโรงแรม 5 ดาวในเครือเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

สายการบินแอร์มาเก๊า

  1. ตั๋วเครื่องบินมาเก๊าพร้อมโรงแรม 5 ดาวในเครือเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

  2. ตั๋วเครื่องบินมาเก๊าพร้อมโรงแรม 5 ดาวในเครือเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

  3. ตั๋วเครื่องบินมาเก๊าพร้อมโรงแรม 5 ดาวในเครือเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

  4. ตั๋วเครื่องบินมาเก๊าพร้อมโรงแรม 5 ดาวในเครือเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

  5. ตั๋วเครื่องบินมาเก๊าพร้อมโรงแรม 5 ดาวในเครือเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

  1. ตั๋วเครื่องบินมาเก๊าพร้อมโรงแรม 5 ดาวในเครือเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

  2. ตั๋วเครื่องบินมาเก๊าพร้อมโรงแรม 5 ดาวในเครือเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

  3. ตั๋วเครื่องบินมาเก๊าพร้อมโรงแรม 5 ดาวในเครือเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

  4. ตั๋วเครื่องบินมาเก๊าพร้อมโรงแรม 5 ดาวในเครือเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

  5. ตั๋วเครื่องบินมาเก๊าพร้อมโรงแรม 5 ดาวในเครือเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

แผนการเดินทาง

เงื่อนไข

โรงแรมระดับ 5 ดาวในเครือเวเนเชี่ยน จำนวน 2 คืน

1.
โรงแรม Holiday Inn Cotai Central
2.
โรงแรม Sheraton Grand Cotai
3.
โรงแรม Parisian
4.
โรงแรม Conrad
5.
โรงแรม Venetian Resort
 
 
 
****  สามารถเลือกโรงแรมได้ และสำหรับพัก 2 ท่าน ต่อห้อง
 
 

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า
ไป
:
สุวรรณภูมิ - มาเก๊า

 
NX 879
NX 885
NX 881
เวลา :
02.55 น. - 06.30 น.
11.35 น. - 01.40 น.
21.50 น. - 01.40 น.
กลับ
:
มาเก๊า - สุวรรณภูมิ

 
NX 886
NX 882
NX 880
เวลา :
08.15 น. - 10.05 น.
19.00 น. - 21.00 น.
22.50 น. - 00.40 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ตั๋วเครื่องบิน สายการบินแอร์มาเก๊า ชั้นประหยัด เส้นทางไปกลับ สุวรรณภูมิ-มาเก๊า
-
ที่พัก 2 คืน
-
รถรับส่ง Shuttle Bus ของแต่ละโรงแรม

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
Weekend Surcharge

หมายเหตุ
-
เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2560
-
ราคานี้ใช้เดินทาง วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี เท่านั้น
-
ราคานี้สำหรับเดินทางไปกลับพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่าน
-
ห้องพักสำหรับพัก 2 ท่านต่อห้องตั๋วเครื่องบินสามารถใช้เดินทางได้ทุกวัน และทุกเที่ยวบิน ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่าง
-
โรงแรมสามารถเข้าพักได้ทุกวัน ขึ้นอยู่กับห้องว่าง
-
กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน โทร 02 926 3852 หรือ 090 658 3326
-
หากได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้

ราคา

-
ปิดการขาย