EN
TH

Macao Zhuhai 3 Days 2 Nights

Air Macau

  1. Macao Zhuhai 3 Days 2 Nights

  1. Macao Zhuhai 3 Days 2 Nights

Itinerary

วันแรก : กรุงเทพฯ - มาเก๊า - จูไห่ - ช้อปปิ้ง Gong Bei Plaza
09.00
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน Air Macau (NX) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
11.35
ออกเดินทางโดย สายการบิน Air Macau เที่ยวบินที่ NX 885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.35
ถึง สนามบินนานาชาติมาเก๊า

นำท่านเดินทางสู่ จูไห่ อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ สินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก

(อิสระอาหารค่ำ ไม่รวมในรายการ)

นำท่านเข้าที่พัก Golden Palm Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง : จูไห่ - วัดผู่โถว - ร้านบัวหิมะ - หวี่หนี่ - โรงงานหยก - ถนนคู่รัก - ผ้าไหม - พระราชวังหยวนหมิง ชมโชว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านสู่ วัดผู่โถ่ว วัดที่เพิ่งบูรณะใหม่สวยงามและอลังการ เป็นวัดที่คนจูไห่นิยมมาสวดมนต์ขอให้กิจการงานก้าวหน้า มีเทพเจ้าหลายองค์ให้ท่านกราบไหว้ขอพร เช่น นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม เพื่อเป็นสิริมงคล

นำท่าน แวะชมร้านยา ที่เลื่องชื่อที่สุดจะเป็นผลิตภัณฑ์ บัวหิมะ สามารถรักษาแผลที่โดนน้ำร้อนลวก และแผลผุผองได้เป็นอย่างดี 

ชมสินค้ามีชื่อของจีน หยกจีน สินค้ามีชื่อเสียงของเมืองจีน ให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยก 

ชม ถนนคู่รัก Lover's Road ถนนเลียบชายหาด
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย
ชมความสวยงามของเมืองจูไห่แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
ชม ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน ที่มีความแตกต่างกับไหมเมืองไทยและคุณสมบัติทนทานแม้เส้นไหมจะมีความละเอียดมากก็ตาม เลือกซื้อเลือกชมเสื้อผ้า ผ้าพันคอ และผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากไหม

ชม พระราชวังหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนังเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยวสิ่งที่ทำให้ สวนหยวนหมิง หยวน มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแต่งสวนที่เป็นศิลปแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน "สวนหยวนหมิง" ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว

ชมโชว์ การแสดงประกอบแสงสีเสียงที่อลังการมาก ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ ซึ่งใช้นักแสดงกว่าร้อยชีวิต
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ อาหารทะเล + เป่าฮื้อ+ไวน์แดง

ท่านเข้าสู่ที่พัก Golden Palm  Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม : วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ชิมไวน์ที่พิพิธภัณฑ์ไวน์ - พิพิธภัณฑ์กรังด์ปรีซ์ - โบสถ์เซ็นต์พอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
08.00 นำท่านเดินทางสู่มาเก๊า นมัสการ วัดอาม่า วัดที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในมาเก๊า ภายในวัดประกอบด้วยศาลา 4 ชั้น มีทางแห่งสายลม (Winding Paths) และประตูพระจันทร์ ลัทธิเต๋า และ เจ้าแม่กวนอิม บริเวณทางเข้ามีก้อนหินใหญ่ที่สลักรูปเรือสำเภา

ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน ลักษณะขององค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นรูปปั้นสีทองมีใบหน้าละม้ายคล้ายชาวตะวันตกประดิษฐานบนดอกบัว ภายในฐานรูปปั้น จะเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งแสดงประวัติความเป็นมา

ชม พิพิธภัณฑ์ไวน์ (Wine Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในเอเชียที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับไวน์ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตไวน์ รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมไวน์ชนิดต่างๆ จากโปรตุเกสและจีนจำนวนมากถึง 1,115 ชนิด (ไวน์ 756 ชนิดที่วางขายตามท้องตลาดและอีก 359 ชนิดเป็นไวน์สะสมโดยมี Porto 1815 เป็นไวน์เก่าแก่ที่สุด

ชม พิพิธภัณฑ์กรังปรีซ์ (Grand Prix Museum) ที่จัดแสดงรถแข่งคันงามที่เคยเข้าร่วมในการแข่งขัน โดยเฉพาะรถของนักแข่งระดับตำนานอย่าง Ayrton Senna นอกจากนั้นยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับการแข่งขันกรังด์สปรีซ์และคอลเล็กชั่นถ้วยรางวัล รูปภาพ และโปสเตอร์ให้ชม
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย
ชม ประตูโบสถ์เซ็นต์พอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์พอล ก่อตั้งในปี 1594 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์พอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออก และตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก

อิสระช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ ทำเลทองทางธุรกิจของมาเก๊ารวบรวมสินค้าคุณภาพ และร้านค้าต่างๆ มากมาย และยังมีสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊า แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมือง

นำท่านสู่ เดอะ เวเนเชี่ยน ชมความงามของโรงแรมระดับ 6 ดาว ที่สวยเลิศหรูอลังการ ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตัวโรงแรมตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบรอค มีร้านค้ากว่า 350 ร้าน ทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือกซื้อ และสปาสุดหรูให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารนานาชาติกว่า 100 ร้าน และลองเสี่ยงโชคกับคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย หรือสนุกกับการเล่นสล็อตตามอัธยาศัย

ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.00
ออกเดินทางโดย สายการบิน Air Macau เที่ยวบินที่ NX 882 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
21.00
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

Conditions

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า

ไป
:
กรุงเทพฯ - สนามบินมาเก๊า
NX 885
เวลา :
11.35 น. - 15.35 น.
กลับ
:
สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ
NX 882
เวลา :
19.00 น. - 21.00 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง
-
อาหารทุกมื้อ ยานพาหนะ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักระดับ 4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
-
น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่านละ 20 กิโลกรัม
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
-
ค่าทิปไกค์ท้องถิ่น/ คนขับรถ/ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 120 หยวน
-
VAT 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ
-
เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
-
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว
-
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
-
ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
-
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

Prices

Close sale.