EN
TH

เดินทางชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก MANCHESTER UNITED VS ARSENAL

สายการบินไทย

แผนการเดินทาง

วันที่ 26 เม.ย. 61 : กรุงเทพฯ 
21.00
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเช็คอินสัมภาระ
วันที่ 27 เม.ย. 61 : กรุงลอนดอน - แมนเชสเตอร์ - ทัวร์สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้ง Mega Store
00.15
ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
06.20
เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่เมือง แมนเชสเตอร์ (Manchester) (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 30 นาที)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชม สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford) ของสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก เป็นแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ 20 ครั้ง และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เข้าชมความยิ่งใหญ่ของสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด (Old Trafford) ถ่ายรูปที่ระลึก ณ จุดสำคัญต่างๆ เช่น รูปปั้นเซอร์ อเล็ก เฟอร์กูสัน, บริเวณซุ้มม้านั่งสำรอง หรือแม้กระทั่งห้องแต่งตัวนักเตะ อิสระช้อปปิ้งที่ร้านขายของที่ระลึก Mega Store ของสโมสร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster
 
                       
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Midland Hotel Manchester หรือเทียบเท่า
วันที่ 28 เม.ย. 61 : แมนเชสเตอร์ - ลิเวอร์พูล - ทัวร์สนามแอนฟิลด์ - แมนเชสเตอร์ - ชมฟุตบอล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่เมือง ลิเวอร์พูล (Liverpool) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) 

ชม สนามแอนฟิลด์ (Anfield) ของสโมสรลิเวอร์พูล หนึ่งในสโมสรที่ประสบความสำเร็จสูงสุดทีมหนึ่งในฟุตบอลอังกฤษ ลิเวอร์พูละครองแชมป์ดิวิชั่น 1 ถึง 18 ครั้ง ครองแชมป์ยูโรเปียนคัพ 5 ครั้ง นำท่านเข้าชมภายในสโมสรลิเวอร์พูล ส่วนสำคัญด้านในสนาม เช่น ห้องแต่งตัวนักเตะ อิสระช้อปปิ้งที่ร้านขายของที่ระลึกของสโมสร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford) ของสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

15.00
ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                           
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Midland Hotel Manchester หรือเทียบเท่า
วันที่ 29 เม.ย. 61 : แมนเชสเตอร์ - ช้อปปิ้ง Bicester Village - กรุงลอนดอน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
           
เดินทางสู่ Bicester Village (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารไทย Cabbages & Condom
บ่าย อิสระช้อปปิ้งที่ Bicester Village สถานที่สร้างเป็นบ้านไม้สไตล์วินเทจเรียงต่อกันเป็นทิวแถวเหมือนหมู่บ้าน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม เช่น Gucci, Prada, Burberry, Tod’s, Dior, Mulberry, Superdry, Bally, Paul Smith

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน Four Season (SEAFOOD MENU)
                               
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Amba Hotel Marble Arch หรือเทียบเท่า
วันที่ 30 เม.ย. 61 : กรุงลอนดอน - ทราฟัลการ์ - พิคคาดิลลี - โทรคาเดโรเซ็นเตอร์ - บิ๊กเบน - โบสถ์เวสต์มินสเตอร์ - มหาวิหารเซนต์ปอล - หอคอยลอนดอน - ลอนดอนอายส์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
               
นำท่านชม กรุงลอนดอน มหานครที่เก่าแก่ โดยเริ่มจากจัตุรัสทราฟัลการ์ บริเวณที่เต็มไปด้วยนกพิราบใจกลางกรุงลอนดอน ผ่าน พิคคาดิลลีเซอร์คัส เลี้ยวผ่านโทรคาเดโร เซ็นเตอร์, โบสถ์เซนต์ พอล ผ่านรัฐสภาอังกฤษ และข้ามแม่น้ำเทมส์ แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาบิ๊กเบน


ก่อนเลี้ยวผ่าน โบสถ์เวสต์มินสเตอร์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์ปอล มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ที่ใช้จัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเจ้าหญิงไดอาน่าสเปนเซอร์ ผ่านชมธนาคารแห่งอังกฤษศูนย์กลางทางการเงินการธนาคารที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ผ่านชม หอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก แดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคาร และหอคอยหลายหลัง ชม ลอนดอนอายส์ (London Eyes) สัญลักษณ์ของลอนดอนอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งชาวอังกฤษสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นสหัสวรรษใหม่ปี 2000

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เลือกสรรสินค้า Brand name ชั้นนำของกรุงลอนดอน อาทิ Mark & Spencers, Next, Bally จากห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ Selfridges, John Louis หรือห้างที่ใหญ่ที่สุดในกรุงลอนดอน Harrods
 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
           
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Amba Hotel Marble Arch หรือเทียบเท่า
วันที่ 1 พ.ค. 61 : กรุงลอนดอน - Warner Bro. Studio Tour - พระราชวังวินเซอร์ - สนามบินฮีทโธรว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ HARRY POTTER W.B. STUDIO ชมสตูดิโอที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนต์ แฮร์รี่พอตเตอร์ ของ เจเค โรลลิ่ง นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ ชมสตูดิโอของ วอร์เนอร์ บราเทอร์ พิคเจอร์ โดยจำลองบรรยากาศเสมือนเราได้เข้าไปอยุ่ในบรรยากาศ ของหนังเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ และซื้อของที่ระลึกจากทางสตูดิโอเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ พระราชวังวินเซอร์ (Windsor Castle) พระราชวังที่ตั้งอยู่เมืองวินด์เซอร์ ในมณฑลบาร์คเชอร์ สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี 1070 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เป็นพระราชฐานที่ยังมีผู้อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นพระราชฐานที่เก่าที่สุดที่มีผู้อยู่อาศัยต่อเนื่องกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มสร้าง มีเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 45,000 ตารางเมตร เป็นหนึ่งในสามพระราชฐานหลักแห่งราชวงศ์อังกฤษ อีกสองแห่งได้แก่ พระราชวังบักกิ้งแฮมและพระราชวังโฮลี่รู้ดที่เอดินเบอระ โดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบ็ธที่ 2 ทรงมักใช้เวลาวันสุดสัปดาห์หลายวันที่พระราชวังวินด์เซอร์แห่งนี้ พระมหากษัตริย์และกษัตริย์แห่งอังกฤษเกือบทุกพระองค์มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการก่อสร้าง และการวิวัฒนาการของพระราชวังวินด์เซอร์โดยตลอด เคยใช้เป็นป้อมปราการ ที่อยู่อาศัย ที่ประทับอย่างเป็นทางการ และบางครั้งเป็นเรือนจำ

16.30 เดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ (Heathrow Airport)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ (Heathrow Airport)
21.35 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917
วันที่ 2 พ.ค. 61 : สนามบินสุวรรณภูมิ 
16.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
กรุงเทพฯ - สนามบินฮีทโธรว์
TG 910
เวลา :
00.15 น. - 06.20 น.
กลับ
:
สนามบินฮีทโธรว์ - กรุงเทพฯ
TG 917
เวลา :
21.35 น. - 16.00 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสาร สายการบินไทย ชั้นประหยัด ไป-กลับ
-
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ (อัตราเรียกเก็บ วันที่ 26 มิถุนายน 2560)
-
น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
-
โรมแรมที่พัก 4 คืน
-
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนีมเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
รถรับส่ง พร้อมมัคคุเทศก์ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
-
ค่าตั๋วชมฟุตบอล
-
ค่าวีซ่าประเทศอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว
-
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% จากค่าบริการ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท เพื่อสำรองที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2561

เงื่อนไขการยกเลิก
-
ยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
-
ยกเลิก 15 - 29 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 40,000 บาท
-
ยกเลิก 1 - 14 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
-
หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ
-
การเดินทางต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 15 ท่าน
-
โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการยืนยันของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ
-
ปัจจุบันการยื่นวีซ่าอังกฤษ ผู้เดินทางต้องทำการยื่นเอกสารต่างๆ และสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวเองเท่านั้น พร้อมตรวจสอบประวัติการเดินทาง และสถานะทางการเงินในปัจจุบัน กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
-
อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน กรณีค่าน้ำมัน และประกันเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องปรับขึ้น และอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการยืนยันของทางโรงแรม
-
รายการดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอของบริษัทฯ เท่านั้น ยังมิใช่การยืนยันการเดินทางจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นจนไม่อาจแก้ไขได้ อาทิ ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน หรือการประท้วง ฯลฯ แต่บริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
-
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พักในต่างประเทศ การจราจร การเปลี่ยนวันแข่งขันฟุตบอล, และการเกิดภัยอื่นใดที่นอกเหนือความคาดหมาย
-
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือมีการบันทึกด้านการประพฤติที่สุ่มเสี่ยงไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
-
บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้เดินทางเอง
-
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 

ราคา

-
ปิดการขาย