EN
TH

โตเกียว 6 วัน 3 คืน

สายการบินไทย

แผนการเดินทาง

วันที่ 21 ก.พ. 61 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
19.00
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
22.30
ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
วันที่ 22 ก.พ. 61 : สนามบินนานาชาตินาริตะ - วัดคามาคุระ - ล่องทะเลสาบอาชิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - อาตามิ
06.15
เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคูระวัดโคโตกุอิน นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อมิตตา นิโอยูราอิ หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่อโต ทำจากสัมฤทธิ์องค์หลวงพ่อมีความสูงรวมฐาน 13.35 เมตร เฉพาะองค์พระสูง 11 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน ชาวญี่ปุ่นมีความศรัทธาและมาขอพรให้ประสบความสำเร็จต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ความรัก สุขภาพ หรือแม้กระทั่งของบุตรสำหรับคู่สามี-ภรรยาที่มีบุตรยาก แวะบันทึกภาพคู่กับต้นสน ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ทรงปลูกในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ครั้งเยือนวัดโคโตกุอินเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2474
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สัมผัสความงามราวภาพวาดในทะเลสาบอาชิ ล่องทะเลสาบอาชิ สมญาราชินี แห่งทะเลสาบ ในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นเงาสะท้อนสวยงามของ เม้าท์ ฟูจิ บนพื้นน้ำ ความงามของทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากการก่อตัวของลาวาภูเขาไฟฟูจิทำให้ปิดทางออกของน้ำในทะเลสาบ (40 นาที)
 
นำท่าน  นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมหุบเขาโอวาคุดานิ หรือ บ่อแร่กำมะถันเดือด ที่ควันพวยพุ่งออกมาแยกเป็นบ่อน้อยใหญ่เต็มหุบเขา และบ่อน้ำแร่เดือดที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ ไข่ที่ได้จะมี สีดำ ลิ้มลองรสชาติความอร่อย เชื่อกันว่าหากรับประทาน ไข่ดำ 1ฟอง จะทำให้อายุยืนเพิ่มอีก 7 ปี
 
สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก อาตามิATAMI NEW FUJIYA HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

***เชิญแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี***
วันที่ 23 ก.พ. 61 : อาตามิ - ชมดอกซากุระ ณ คาวาทสึ - สะพานานะดารุ - สวนผลไม้ - ชินจูกุ - โตเกียว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ คาวาทสึ เพื่อชมความงามของดอกซากุระ ซึ่งซากุระของที่นี่มีชื่อเสียงมาก เนื่องจากผลิดอกเร็วที่สุดในเกาะฮอนชู เริ่มผลิดอกตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่ได้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ เมืองคาวาทสึ จะมีการจัดเทศกาลชมดอกซากุระนานแค่ 1เดือนเท่านั้น และที่นี่ยังมีน้ำพุร้อนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงอยากแนะนำให้ไปเที่ยวน้ำพุร้อนควบคู่กันไปด้วย

ผ่านชม สะพานนานะดารุ สะพานวงกลมที่มีลักษณะเหมือนวงแหวนแต่เป็นถนนที่ใช้สัญจรไปมาและมีการใช้งานจริงๆ สาเหตุที่ต้องออกแบบเป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นการสร้างขึ้นเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ซึ่งมีระยะทางความยาว 1.1กิโลเมตร มีความสูง 45เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 80เมตร เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี 1981 จนปัจจุบันสะพานแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอีกแห่งประจำเมืองคาวาทสึ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ สวนผลไม้ เพลิดเพลินไปกับการ ชมและชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่ ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตอเบอร์รีนั้นมีขนาดใหญ่ สด รสชาติหวานอร่อย สามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้อีกด้วย
 
เดินทางสู่ กรุงโตเกียว ศูนย์กลางมหานครที่คราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมาย เดินทางสู่ย่าน ช้อปปิ้งชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูกตาถูกใจถูกเงินในกระเป๋า ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ร้าน 100 เยน (ไม่รวมภาษี 8%) มีทั้งเครื่องสำอางค์ กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อิเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมืองไทย

**อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โตเกียวMERCURE HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
วันที่ 24 ก.พ. 61 : โตเกียว - อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ, อะคิฮาบาร่า, ชิบูย่า, กินซ่า, ฮาราจูกุ
ไกด์แนะนำการเดินทาง (ไม่มีรถบัสให้บริการ)

หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว โตเกียวดสนีย์แลนด์ ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ)


โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานในดินแดนแห่งความหฤหรรษ์อันยิ่งใหญ่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยเนื้อที่ได้จากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว พบกับสัญลักษณ์ดิสนีย์แลนด์ มิกกี้เม้าส์ที่พูดได้คล่องทั้งภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษพร้อมเพื่อนการ์ตูนมากมาย สนุกสนานเพลิดเพลินกับความอลังการของจินตนาการตื่นตากับ WESTERNLAND ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน PIRATES OF THE–CARIBBEAN สนุกกับการนั่งเรือบุกป่า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ผ่อนคลายอิริยาบทกับการ นั่งรถไฟชมความหลากหลายในดิสนีย์แลนด์ กระชากใจใส่ความสนุกเพิ่มกับ BIG THUNDER  MOUNTAIN เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S  ASTRO BLASTER ที่จะนำเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื่อง TOY STORY และเครื่องเล่นนานาชนิดอันตื่นเต้นมากมายให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่ พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าที่ระลึกสไตล์ดิสนีย์ ณ MAIN STREET ประทับใจกับความงามของ ขบวนอิเล็กทริคพาเหรดอันตระการตา บันทึกภาพความประทับใจกับการ์ตูนดังของวอล์ทดิสนีย์ที่ท่านชื่นชอบ

หมายเหตุ: กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซี ต้องชำระค่ารถ MONORAIL DISNEY LINE ไปกลับ เพิ่มท่านละ 520 เยน

***อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โตเกียวMERCURE HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
วันที่ 25 ก.พ. 61 : โตเกียว - สะพานแว่นตา - วัดอาซะกุซ่า - ตึก TMG - ศาลเจ้าเมย์จิ - ฮาราจูกุ - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านถ่ายภาพคู่กับ สะพานนิจูบาชิ  หรือ สะพานแว่นตา สะพานที่ใช้ข้ามไปยังพระราชวังอิมพีเรียลเดิมเป็นสะพานไม้ 2 ชั้น ภายหลังมีการสร้างใหม่เป็นสะพานหิน รูปร่างครึ่งวงกลม เมื่อสะท้อนกับผิวน้ำ จึงมีลักษณะคล้ายแว่นตา ทำให้เรียกสะพานแห่งนี้ว่า เมงาเนะบาชิ ซึ่งมีความหมายว่า “สะพานแว่นตา” นั้นเอง เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
 
นำท่านสู่ วัดอาซะกุซ่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซ็นติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวญี่ปุ่น  รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น วัดอาซะกุซ่าเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมง  มีโคมไฟยักษ์สีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร น้ำหนัก 130 กิโลกรัม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก และเลือกซื้อของที่ระลึกบรริเวณถนนนากามิเสะ อาทิ แมวกวักแบบต่างๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจ และชิมขนมอร่อยๆ ขึ้นชื่อของย่านนี้ เช่น ขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อนๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติ เป็นต้น บริเวณใกล้กันมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึ่งเปิดโล่งสู่แม่น้ำด้วยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเล่น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
เดินทางสู่ ตึก TMG หรือ TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT ตึกอาคารรัฐบาลญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ใจกลางชินจูกุ อาคารแฝดที่มีมูลค่าการก่อสร้างถึง 15,700 ล้านเยน เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงโตเกียว ด้วยความสูง 243เมตร ปีค.ศ. 1991-2006 นำท่านขึ้นลิฟท์สู่ ชั้น OBSERVATORY ชั้น 41 ท่านจะได้ชมวิว หรือเลือกซื้อของฝากที่ร้านขายของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 
เดินทางสู่ ศาลเจ้าเมย์จิ สร้างปีค.ศ. 1920 เป็นศาลเจ้าชินโตที่สร้างจากไม้ เพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณของพระจักรพรรดิเมจิที่สวรรคต เมื่อปีค.ศ. 1912 และจักรพรรดินีโซเคนที่สวรรคต เมื่อปี ค.ศ. 1914 มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 700,000 ตร.ม. พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยป่าดิบเขามีต้นไม้ต่างสายพันธุ์เป็นร้อยๆ ชนิด และมีมากกว่าแสนต้น ทางเข้าศาลเจ้ามีประตูโทริอิขนาดยักษ์ตั้งอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การแบ่งเขตศักดิ์สิทธิ์ ตลอดสองข้างทางจะมีต้นไม้สูงใหญ่รอบล้อม สมัยก่อนเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับคู่บ่าวสาวที่ชอบจัดงานแต่งงานแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญคือเป็นหลักแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของชาวญี่ปุ่น มีผู้คนเข้ามาขอพรในแต่ละวันมากมาย โดยเฉพาะในช่วงวันขึ้นปีใหม่ แรงศรัทธาไม่น้อยกว่าล้านคนที่มาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มชีวิตใหม่ที่สดใส
 
นำท่านสู่ ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตรอกทาเคชิตะ ที่สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟู้ด ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆ มากมายหลายร้าน ขอแนะนำให้ท่านลิ้มลองความอร่อยของเครปญี่ปุ่นต้นตำรับ สุดยอดความดังแสนอร่อยแห่งฮาราจูกุ! และย่านนี้ในช่วงสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของเหล่า COSPLAY ที่มักมาแต่งหน้า และเปลี่ยนเสื้อผ้ากันตามตัวการ์ตูน หรือเลือกช้อปปิ้งแบบสบายๆ บน ถนนโอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศของตึกร้านค้าที่ออกแบบ และตกแต่งสไตล์ยุโรป สองข้างทางจะปลูกต้นเซลโกเวียเป็นทิวแถว
 
เดินทางสู่ โอไดบะ เมืองที่สร้างขึ้นจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว ชมความอลังการโดยรอบ และเลือกซื้อของตามอัธยาศัย ณ DIVER CITY ภายในมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และศูนย์รวมความบันเทิงอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของ หุ่นยนต์กันดั้มขนาดเท่าของจริง (GUNDAM FRONT) ธีมปาร์คเกี่ยวกับกันดั้มโดยเฉพาะ และยังมีร้านขายสินค้าต่างๆ เกี่ยวกับกันดั้มและกันดั้มคาเฟ่ ซึ่งมีกาแฟและขนมต่างๆ ที่ตกแต่งเป็นกันดั้ม หรือเลือกสนุกที่ โอไดบะ เมก้า เวป (MEGA WEB) สวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์ หรือเครื่องเล่นมากมาย ภายในอาคารหลัก 3 ชั้น พบกับ รถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศตลอดจนบรรดาตัวแรงจากสนามแข่งต่างๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็น มินิมอเตอร์โชว์ อิสระเดินชมความอลังการโดยรอบ หรือใช้บริการ E-CON รถไฟฟ้าที่วิ่งตามรางโดยอัตโนมัติเพื่อพาท่านชมรอบอาคารหลัก (ไม่รวมค่าตั๋วรถไฟท่านละ 200 เยน) และถนนที่ตกแต่งย้อนยุคอย่างลงตัว

***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
วันที่ 26 ก.พ. 61 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
00.20
ออกเดินทางสู่โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
05.25 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาตินาริตะ
TG 640
เวลา :
22.30 น. - 06.15 น.
กลับ
:
สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
TG 661
เวลา :
00.20 น. - 05.25 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินไทยชั้นประหยัด แบบหมู่คณะ ไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
โรมแรมที่พัก 3 คืน
-
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนีมเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท และกรณีรักษาพยาบาล วงเงิน 5 แสนบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
-
สินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 เยน/คน/ทริป

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท เพื่อสำรองที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 30 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2561

เงื่อนไขการยกเลิก
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ
-
การเดินทางแต่ละครั้งต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


 

ราคา

-
ปิดการขาย