EN
TH

บินตรง เที่ยวโตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

 1. บินตรง เที่ยวโตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

 2. บินตรง เที่ยวโตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

 3. บินตรง เที่ยวโตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

 4. บินตรง เที่ยวโตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

 5. บินตรง เที่ยวโตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

 6. บินตรง เที่ยวโตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

 7. บินตรง เที่ยวโตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

 8. บินตรง เที่ยวโตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

 1. บินตรง เที่ยวโตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

 2. บินตรง เที่ยวโตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

 3. บินตรง เที่ยวโตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

 4. บินตรง เที่ยวโตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

 5. บินตรง เที่ยวโตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

 6. บินตรง เที่ยวโตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

 7. บินตรง เที่ยวโตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

 8. บินตรง เที่ยวโตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

แผนการเดินทาง

28 มิ.ย. 60 : กรุงเทพฯ
20.30
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวก

** น้ำหนักกระเป๋าเดินทางทั้งขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริการเสิร์ฟอาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มทั้งขาไปและขากลับ **
23.45
ออกเดินทางโดย สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600
29 มิ.ย. 60 : สนามบินนาริตะ - หลวงพ่อโตคามาคูระ - ล่องทะเลสาบอาชิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ออนเซ็น
08.00
ถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) ผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมือง  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคูระวัดโคโตกุอิน นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อมิตตา นิโอยูราอิ หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่อโต ทำจากสัมฤทธิ์องค์หลวงพ่อมีความสูงรวมฐาน 13.35 เมตร เฉพาะองค์พระสูง 11 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน ชาวญี่ปุ่นมีความศรัทธาและมาขอพรให้ประสบความสำเร็จต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ความรัก สุขภาพ หรือแม้กระทั่งของบุตรสำหรับคู่สามี-ภรรยาที่มีบุตรยาก แวะบันทึกภาพคู่กับต้นสน ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ทรงปลูกในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ครั้งเยือนวัดโคโตกุอินเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2474
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ล่องทะเลสาบอาชิ สมญา ราชินีแห่งทะเลสาบ จาก สถานีฮาโกเน่มาจิ สู่ สถานีโมโตฮาโกเน่ วันที่อากาศแจ่มใสบนผืนน้ำท่านสามารถมองเห็นเงาสะท้อนสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ความงามของทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการก่อตัวของลาวาภูเขาไฟฟูจิทำให้ปิดทางออกของน้ำในทะเลสาบ

ชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น หรือเลือกทดสอบบ้านจำลองสถานะการณ์แผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก ณ ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของรีสอร์ท บริการเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบไม่อั้น

พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
30 มิ.ย. 60 : ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิ - ทะเลสาบฮามานะ - ย่านซาคาเอะ - นาโงย่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน และเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอำนวย)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ แหล่งเพาะพันธ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นเชื่อว่าการได้ทานปลาไหลในช่วงฤดูร้อนจะทำให้เพิ่มพลังได้ สำหรับที่นี่นอกจากท่านจะได้ชมแหล่งเพาะพันธ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ท่านยังสามารถเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้อีกด้วย เช่น พายปลาไหล

เดินทางเข้าสู่ เมืองนาโงย่า ที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจิ บรรยากาศเหมือนเมืองเล็กที่มีขนาดใหญ่ด้วยกลิ่นไอแห่งความเป็นเมืองสงบอบอุ่นอันแสนโรแมนติคอบอวลด้วยมนต์เสน่ห์ที่แฝงตัวไว้ในทุกอณูของเมือง

นำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลก เรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวที่จะทำให้เห็นถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือ ตึกทีวีของนาโกยา ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุที่เก่าแก่มากกว่า

***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

นำท่านเข้าที่พัก นาโงย่า NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
1 ก.ค. 60 : นาโงย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - สวนไผ่ - เมืองใหม่ชินเซไค - โอซาก้า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ เกียวโต ชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญดื่ม น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดจากธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดที่ถูกจัดให้เป็นสมบัติแห่งชาติ ซึ่งมีระเบียงไม้ที่สร้างยื่นออกนอกตัว อาคารของวิหารโดยมีเสาค้ำถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองได้อย่างกว้างไกลสุดตา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชม สะพานโทเก็ตสึเคียว สะพานที่สวยงาม และเป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเป็นสถานที่ชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ชมความสวยงามร่มรื่นของ สวนไผ่(BAMBOO GROVES) อันเขียวขจี นับหมื่นต้นตลอดข้างทางเสมือนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันหรือกว่าพันปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการประดับสวน และชื่นชมความสวยงาม และใช้ในการบำบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ ซึ่งสวนไผ่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเกอิชา ที่งดงามตระการตาไปทั่วโลก
 
นำท่านสู่ ย่านชินเซไค ภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่า โลกใหม่ ย่านแห่งสีสันที่แสนทันสมัยในอดีตของโอซาก้า ย่านที่ท่านสามารถเลือกทานอาหารในร้านเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวเมืองโอซาก้าได้แบบง่ายดาย โดยเฉพาะเวลากลางคืนย่านนี้จะคึกคักมากเป็นพิเศษ ผังเมืองทางตอนเหนือของย่านชินเซไคนี้ ได้รับอิทธิพลมาจากเมืองปารีส ส่วนในตอนใต้นั้นถูกสร้างตามเกาะโคนี่ย์ในนิวยอร์ค อาหารขึ้นชื่อของย่านนี้ที่ห้ามพลาดก็คือ คุชิคาสึ (KUSHIKATSU) ของทอดเสียบไม้ ทั้งไก่, เนื้อวัว, ฟักทอง และหน่อไม้ รวมถึงของหวาน หลายคนที่ไปที่นี่จะพบเห็นหุ่นคล้ายลิงนั่งยิ้มตามมุมต่างๆ นั่นก็คือ บิลลิเคน (BILLIKEN) หรือเทพแห่งโชคลาภที่เป็นอีกหนึ่ง สัญญลักษณ์ของย่านนี้

***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

นำท่านเข้าที่พัก โอซาก้า OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 ก.ค. 60 : อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม  
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ำ ในย่านช้อปปิ้งชื่อดังมากมาย
ย่านอุเมดะ
ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางความทันสมัยที่ชาวโอซาก้ารู้จักกันเป็นอย่างดี ศูนย์รวมแฟชั่นที่กำลังอินเทรนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอันหลากหลาย ห้างสรรพสินค้านับไม่ถ้วน นอกจากนั้นมีทั้งตึกสูงของโรงแรม 5 ดาว ภัตตาคาร ร้านเกมปาจิงโกะ ผับ บาร์ นับได้ว่ามาที่เดียวก็เต็มอิ่มเลยทีเดียว
ย่านนัมบะ
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งบันเทิง โรงละครเมืองใหม่ ทำให้มีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ทุ่มทุนสร้างมหาศาลและใหญ่ที่สุดในโลกพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ที่มีขนาดใหญ่กว่าในสหรัฐอเมริกา สนุกสนานตื่นเต้นอย่างเต็มที่ในโรงถ่ายแห่งนี้ ห้ามพลาดกับเครื่องเล่นชนิดใหม่สำหรับบรรดาสาวกให้ได้เข้าไปสัมผัสกลิ่นอายและบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆกับ สวนสนุกแฮร์รี่พอตเตอร์ หรือ WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ที่เปิดให้บริการแล้ว ทุนสร้างกว่า 45,000 ล้านเยน หรือราว 16,000 ล้านบาท เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2014 โดยจะมาพร้อมกับเครื่องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จำลองมาจากสถานที่จริงในภาพยนตร์ อาทิ หมู่บ้านฮอกส์มี้ด (HOGSMEADE VILLAGE) ร้านขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเครื่องเล่นอื่น ๆ อีกมากมาย ร้านเด็ดร้านไม้กวาดสามอัน, ปราสาทฮอกวอตส์ (HOGWARTS CASTLE) โรงเรียนแห่งพ่อมดและแม่มด ทั้งห้องเรียนสารพัดวิชา รวมถึงห้องเรียนป้องกันศาสตร์มืด โถงระเบียงสุดลึกลับ ห้องทำงานของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ ภาพพอร์เทรตเคลื่อนไหวได้, พร้อมทักทายหมวกคัดสรร (SORTING HAT) หมวกใบเก่าคร่ำครึกับหน้าที่สำคัญในการคัดเลือกบ้านให้เหล่านักเรียนพ่อมดแม่มด, รถไฟเหาะ (THE FORBIDDEN JOURNEY RIDE), เที่ยวบินฮิปโปกริฟฟ์ รถไฟเหาะความเร็วต่ำที่อาสาพาเหาะเหินแวะเวียนผ่านกระท่อมหลังโรงเรียนของแฮกริด, ไปรษณีย์นกฮูก, ร้านซองโกโจ๊กช็อป ร้านขายของเล่นตลกสุดหรรษาพี่แฝดวีสลีย์ เป็นต้น อิสระให้ทุกท่านสนุกันตามอัธยาศัย
 
ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.-  เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.-

***อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

นำท่านเข้าที่พัก โอซาก้า OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ก.ค. 60 : โอซาก้า - โกเบ - สะพานอาคาชิไคเคียว - ฮาร์เบอร์แลนด์ - เท็มโปซาน - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ สะพานอาคาชิไคเคียวหรือสะพานไข่มุก ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก สะพานแห่งนี้มีระยะทางเกือบ 4 กิโลเมตร ใช้งบประมาณถึง 4.5 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้รับการยอมรับและชื่นชมในระดับสากลว่าเป็นประดิษฐกรรมชั้นเยี่ยมของมนุษย์ที่เป็นรองเพียงการสร้างยานอวกาศขึ้นไปสำรวจนอกโลก ด้วยความยาวทั้งหมด 3,911 เมตร สูงประมาณ 300 เมตร ใช้สายเคเบิลที่ขึงสะพาน 2 เส้น ภายในสายเคเบิลมีเส้นลวดเล็ก ๆ ช่วยขึงอีกหลายร้อยเส้นรวมความยาวของสายเคเบิลที่ใช้ขึงสะพานทั้งหมดประมาณ 3 แสนกิโลเมตร

เที่ยวชม ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นพื้นที่ริมอ่าวทางใต้ของแผ่นดินโกเบเป็นทำเลที่มีทัศนียภาพงดงาม ตลอดเวิ้งอ่าวรูปตัว U จึงเพียบพร้อมไปด้วยสารพัดสิ่งที่ดึงดูดให้เข้าไปมากมาย อาทิเช่น อาณาจักรแห่งความบันเทิงทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สวนสนุกและท่าเรือล่องแม่น้ำ Concerto อันหรูหรา ให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันแสน สบายตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ และอาหารทะเล รวมทั้งของหวานอีกมากมายและเครื่องดื่มซอฟดริ๊งค์

นำท่านสู่ เท็มโปซาน ท่าเรือการค้าระหว่างประเทศมาตั้งแต่สมัยเมจิ แต่มาบัดนี้ได้กลายเป็นรีสอร์ตท่องเที่ยวสำคัญของเมืองไปแล้ว นอกจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ KAIYUKAN ชิงช้าสวรรค์ DAIKANRANSHA พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เรือสำราญท่องอ่าวโอซาก้าแล้ว ยังมีร้านอาหารอร่อยๆเรียงรายอยู่มากมาย ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ได้มีโอกาสมาเห็นเจ้าฉลามวาฬว่ายวนไปมา ต้องอดที่จะรู้สึกไม่ได้ว่าทะเลนั้นชั่งงดงามอะไรเท่านี้ แวะมาเที่ยวแถว BAY AREA นี้กัน

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอันดับต้นๆ ของโลก มีปริมาณน้ำรวมทั้งหมด 11,000 ตัน จัดแสดงสัตว์น้ำมากกว่า 580 ชนิด จำนวนกว่า 30,000 ตัว (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ)

นำท่านสู่ เมืองโอซาก้า เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า พบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
 
***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคันไซ
4 ก.ค. 60 : สนามบินนานาชาติคันไซ - กรุงเทพฯ
00.10
ออกเดินทางโดย สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 611
04.00
ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

ไป
:
กรุงเทพฯ - นาริตะ
XJ 600
เวลา :
23.45 น. - 08.00 น.
กลับ
:
โอซาก้า - กรุงเทพฯ
XJ 611
เวลา :
00.10 น. - 04.00 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน รวมค่าภาษีสนามบินที่ระบุในรายการ
-
อาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
-
ค่าน้ำหนักสัมภาระเที่ยวเดินทางไปและกลับ เที่ยวละ 20 กิโลกรัม
-
ห้องพัก/ ค่าพาหนะ/ อาหาร/ ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (ไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
-
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
-
สินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์ คนขับรถ 3,000 เยน/ คน/ ทริป

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก
-
กรุณาสำรองที่นั่งโดยมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากสำรองที่นั่ง
-
ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
-
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
-
กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใด
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ราคา

-
ปิดการขาย