EN
TH

Chic Drive Fun 2018

รายละเอียด

Chic Drive Fun 2018


 
ราคาบัตร : ราคาเริ่มต้นที่ 750 บาท
MCAR (เครื่องยนต์ 1.2 Yaris or Brio Amaze) = 750 บาท
ECAR (เครื่องยนต์ 1.5 Honda City or Toyota Vios) = 930 บาท
ICAR (เครื่องยนต์ 1.8 Honda Civic) = 1,210 บาท
FCAR (เครื่องยนต์ 2.0 Honda Accord) = 1,680 บาท
FFAR (เครื่องยนต์ 2.8 Toyota Fortuner) = 1,770 บาท
 
สาขาที่ให้บริการ
1. Chic Car Rent สำนักงานใหญ่ [Bangkok Downtown]
2. สนามบินนานาชาติดอนเมือง [Donmueang Airport]
3. สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ [Suvarnabhumi Airport] 
4. สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ [Chiang Mai Airport]
5. สนามบินนานาชาติเชียงราย [Chiang Rai Airport]
6. สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา [U-Tapao Airport]
7. สนามบินอุบลราชธานี [Ubon Ratchathani Airport]
8. สนามบินอุดรธานี [Udon Thani Airport]
9. สนามบินนานาชาติภูเก็ต [Phuket Airport]
10. สนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี [Surat Thani Airport]
 

เงื่อนไข

ระยะเวลาจำหน่ายบัตร

 
ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2561

เงื่อนไขของบัตร
-
คูปองมีอายุการใช้งาน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อคูปอง ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
-
สำรองรถล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และขึ้นอยู่กับสถานะรถว่างขณะนั้น
- ฟรี!! คืนรถช้า 4 ชั่วโมง หากเกินทางบริษัทจะคิดค่าเช่าเพิ่มในราคารายวัน (Promotion High Rate)
- แจ้งยกเลิกการเช่า, เปลี่ยนวันเช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
- ประกันภัยพื้นฐาน ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าความเสัยหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ 2,000-10,000 บาท
- บริษัทส่งมอบรถพร้อมน้ำมันเต็มถังจากสำนักงานสาขา ลูกค้าส่งคืนรถพร้อมน้ำมันเต็มถัง
-
การคืนรถต่างสาขาต้องเช่าตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปมีค่าชำระเพิ่มเติมตามตารางมาตรฐานของบริษัท หากเช่า 5 วันขึ้นไป คืนรถต่างสาขา ฟรี
-
บริการรับ-ส่งรถเฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น (ในเวลาทำการตั้งแต่ 09.00-17.00 น.) ฟรี เมื่อเช่ารถติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน และระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตรจากที่ตั้งสาขา ชิค ถนนนราธิวาส
-
คูปองมีมูลค่าการใช้ชำระค่าเช่าแทนเงินสด กรณีคูปองสูญหายหรือหมดอายุ ไม่สามารถออกใหม่หรือต่ออายุ หรือไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

คุณสมบัติผู้เช่ารถ
-
ผู้เช่าต้องมีอายุ ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป (หากมีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 21 ปี จะเสียค่าธรรมเนียม 300 บาท/วัน)
-
มีใบขับขี่ในประเทศหรือใบขับขี่สากลมีอายุอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- ผู้เช่าจะต้องมีบัตรเครดิตสำหรับบล็อควงเงินประกันการเช่ารถ 10,000 บาท สำหรับรถทุกรุ่น
 

ราคา

MCAR (เครื่องยนต์ 1.2 Yaris or Brio Amaze) 750 บาท
ECAR (เครื่องยนต์ 1.5 Honda City or Toyota Vios) 930 บาท
ICAR (เครื่องยนต์ 1.8 Honda Civic) 1,210 บาท
FCAR (เครื่องยนต์ 2.0 Honda Accord) 1,680 บาท
FFAR (เครื่องยนต์ 2.8 Toyota Fortuner) 1,770 บาท

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม