EN
TH

Muse Pass Season 6 มันส์ยกแก๊งค์

บัตรเดียวเที่ยว 63 พิพิธภัณฑ์

Itinerary

Muse Pass Season 6 มันส์ยกแก๊งค์ บัตรเดียวเที่ยว 63 พิพิธภัณฑ์
 
โครงการสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ Museum Culture เป็นหนึ่งในภารกิจของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง แรกเริ่มมิวเซียมสยามมีแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมการเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ หรือ Museum Culture ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเริ่มจากการดึงกลุ่มพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์เข้าร่วม เพื่อสร้างกระแสการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ ให้เป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของประชาชน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ครอบครัว และผู้สูงอายุ  ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นบัตรท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ บัตร “มิวพาส” (Muse Pass) ขึ้น ในแต่ละปี จะมีคอนเซ็ปต์เพื่อสร้างการจดจำ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการที่แตกต่างกันออกไป โดยมิวเซียมสยาม ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานโครงการเป็นหลัก ร่วมกับองค์กรและพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน 


 
ซึ่งครั้งนี้นับเป็นซีซันที่ 6 โดยโครงการดำเนินอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือระหว่าง มิวเซียมสยาม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พันธมิตรภาคีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งสิ้น 63 แห่ง และพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขยายฐานมิวเซียมที่ร่วมโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศให้มากยิ่งกว่าเคย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “มิวพาส” ซีซัน 6 “มันส์ยกแก๊งส์” เน้นส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งหมู่คณะ ทั้งเพื่อนฝูง ครอบครัว คนสำคัญ ในทุกๆ โอกาสที่ได้เดินทางท่องเที่ยว
 

 

Conditions

ระยะเวลาจำหน่ายบัตร

 
ตั้งแต่ วันนี้ - 30 กันยายน 2561

สิทธิพิเศษ
-
เข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในโครงการจำนวน 63 แห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
-
รับสิทธิพิเศษส่วนลดจากร้านค้าต่างๆที่ร่วมโครงการกว่า  20 แห่ง

เงื่อนไขของบัตร
-
แสดงบัตร ณ จุดให้บริการทุกแห่ง
-
บัตร 1 ใบ / 1 ท่าน / ที่ละ 1 ครั้ง
- โปรดศึกษารายละเอียดก่อนเข้าชมแต่ละสถานที่
- กรณีใช้สิทธิ์ไม่ครบภายในกำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
- บัตรมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (สูงสุดไม่เกิน 30 กันยายน 2562)
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการจัดจำหน่าย
-
ซื้อผ่านช่องทาง เว็ปไซต์ และ Call Center เลือกรับบัตรแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ เท่านั้น
(จัดส่งทางไปรษณีย์ แบบ EMS ลงทะเบียน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 60 บาท)
-
ซื้อและรับบัตรจริงทันทีได้ที่ จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 5 สาขา
1.  อาคารมาลีนนท์ ชั้น 27  ถนนพระรามสี่
2.  เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
3.  เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า
4.  เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา
5.  พารากอนซีนีเพล็กซ์
 

Prices

บัตรสำหรับผู้ใหญ่ และเด็ก 299 Baht

Close sale.