EN
TH

แรลลี่รถยนต์ สิงหาพาแม่เที่ยวหัวหิน

โรงแรมอมารี หัวหิน

แผนการเดินทาง

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 : กรุงเทพฯ - เพชรบุรี - วัดลาดศรัทธาราม - สวนตาลลุงถนอม - สวนน้ำวานานาวา - โรงแรม อมารี หัวหิน
06.00
ลงทะเบียน ณ จุดสตาร์ท สยามนิรมิต ถนนเทียมร่วมมิตร-รัชดาภิเษก

บริการอาหารเช้า, ชา กาแฟ และเครื่องดื่ม

รับเอกสาร รับของที่ระลึก ติดสติ๊กเกอร์หมายเลขรถ และสติ๊กเกอร์ผู้สนับสนุนกิจกรรม
07.30
ฟังสรุปกฎกติกาก่อนการแข่งขัน, เทคนิค,เส้นทาง โดยทีมงาน

เปิดงาน “สิงหา  พาแม่เที่ยว” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลาง
08.00 ปล่อยสตาร์ทรถคันแรก เริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้เส้นทางตามในเอกสาร ระหว่างการเดินทางสนุกกับกิจกรรมจากทีมคาร์แรลลี่ และพักรถ ณ ปั้มน้ำมัน ปตท. JIFFY
10.00
TC.1 วัดลาดศรัทธาราม พระอารามหลวงชั้นโท ชมอุโบสถไม้ และร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ ตามอัธยาศัย
10.45
TC.2 สวนตาลลุงถนอม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี สนุก และได้ความรู้ กับ 4 ฐานกิจกรรม พร้อมชิมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากลูกตาลเมืองเพชร และเลือกซื้อเป็นของฝาก
12.00
TC.3 โรงแรมรอยัลไดมอนด์ เพชรบุรี รับประทานอาหารมื้อกลางวัน
14.00
TC.4 สวนน้ำวานานาวา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนุกกับกิจกรรม มินิวอร์คแรลลี่ ภายในสวนน้ำ
15.00
Finish โรงแรม อมารี หัวหิน รับกุญแจเช็คอินเข้าสู่ที่พัก
18.00 ลุ้นคะแนนเพิ่มเติมกับกิจกรรมเกมส์วัดดวง
18.30
ต้อนรับท่านเข้าสู่พิธีประกาศผลการแข่งขัน และงานเลี้ยงสังสรรค์ "สิงหาวันแม่ พารื่นเริง" 

ชมการแสดงสุดยอด "ลีลาศ จากแชมป์ประเทศไทย และเอเชีย" ร่วมร้อง เล่น เต้นรำลีลาศ สนุกสนานรื่นเริง ร่วมกัน

ลุ้นรางวัล Lucky Draw ในค่ำคืนนี้ จาก ททท. และผู้สนับสนุน
22.30 สิ้นสุดกิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 : ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 
06.30-10.00
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหาร ให้ท่านเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม
10.00-12.00 เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม Free Run แวะเที่ยวเส้นทางแนะนำ อาทิ สวนน้ำวานานาวา (อภินันทนาการค่าเข้าอัตราพิเศษ เฉพาะคณะคาร์แรลลี่ ผู้ใหญ่ 600 บาท เด็ก 400 บาท และคุณแม่เข้าฟรี) เวเนเซีย หัวหิน, ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม, วัดห้วยมงคล และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงมากมาย
 
สิ้นสุดกิจกรรมการเดินทาง

เงื่อนไข

อัตรารวม

-
โรงแรมที่พัก 1 คืน
-
อาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
-
ค่ากิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ พร้อมทีมงานบริการ

อัตราไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
-
อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หมายเหตุ
-
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ง
- กรณีบุคคลที่สามอายุมากกว่า 11 ปี จะต้องเสริมเตียง 

ราคา

ทีมละ 2 ท่าน (1 ห้องพัก) 5,999 บาท
ทีมละ 3 ท่าน (1 ห้องพัก เสริมเตียง) 8,499 บาท
ทีมละ 3 ท่าน (1 ห้องพัก ไม่เสริมเตียง) 7,999 บาท

-
ปิดการขาย