EN
TH

แรลลี่ตามรอยมรดกแห่งสยาม นครปฐม-ราชบุรี-กาญจนบุรี

13-15 เมษายน 2562

แผนการเดินทาง

วันที่ 13 เมษายน 2562 : กรุงเทพฯ - พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม - ณ สัทธา อุทยานไทย ราชบุรี - ไมด้า แควใหญ่ กาญจนบุรี
06.00-07.00
ลงทะเบียน และติดสติกเกอร์รถยนต์ ณ ลานจอดรถ ณ สวนลุมไนท์บาซาร์รัชดา
06.30-07.30
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารอร่อย 24 ชม. สวนลุมไนท์บาซาร์
07.30 พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมและอธิบายเส้นทาง วิธีการเก็บคะแนน
08.00-08.30
ร่วมถ่ายภาพ และปล่อยรถ (ด้านหน้าซุ้มปล่อยรถ) เดินทางสู่จังหวัดนครปฐม
09.30 เดินทางถึง TC1พระราชวังสนามจันทร์”และร่วมสนุกสนานคาร์แรลลี่..ท่องเที่ยวภาคกลางที่ไหนก็สนุก” เก็บคะแนนเพื่อร่วมรับถ้วยรางวัลและของรางวัลมากมายกับกิจกรรมที่ไม่เหมือนใคร
11.00
แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
13.30
เดินทางถึง TC2 “ณ สัทธา อุทยานไทย” สถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

และ TC3 ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ ประเพณีวิถีไทย
16.00 เดินทางถึงยังโรงแรมที่พัก “ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี

พักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยากาศที่รื่นรมย์ริมแม่น้ำแควใหญ่
18.00 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พัก โรงแรม ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี
วันที่ 14 เมษายน 2562 : ปราสาทเมืองสิงห์ - สะพานแม่น้ำแคว - ล่องแพ นั่งเรือชมแม่น้ำแคว - ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ “ปาร์ตี้งานวัด”
07.00
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.30 เดินทางสู่ TC4 อุทยานประวัติศาสตร์ “ปราสาทเมืองสิงห์” เยือนเมืองขอมแห่งกาญจนบุรี
10.30 แวะเที่ยวชมและนมัสการ “ศาลเจ้าแมม่กวนอิม” แกะสลักไม้หอม แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกาญจนบุรี
11.30 นำท่านเที่ยวสะพานแม่น้ำแคว และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึก
12.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแพโฟลตติ้ง สะพานแม่น้ำแคว 
14.00 Finish “ไมด้า รีสอร์ท” นั่งเรือล่องแพ เติมความสุขกับธรรมชาติสองข้างทางริมน้ำแคว ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำของรีสอร์ท เรือคยัค หรือเล่นน้ำหน้ารีสอร์ท ตามอัธยาศัย
17.00 ร่วมกิจกรรม “ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” ก่อเจดีย์ทราย และร่วมประกวดแต่งกายชุดผ้าไทยภาคกลาง และประกวดการก่อกองทราย รับรางวัลพิเศษจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง  สนุกกับซุ้มเกมส์งาน และซุ้มรางวัลจาก “สอยดาว”
18.30 ร่วมรับประทานอาหารค่ำ กับซุ้มอาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์ออกร้านต่างๆ และประกาศรางวัลจากการแข่งขัน “คาร์แรลลี่..ขับรถเที่ยวภาคกลาง...ที่ไหนก็สนุก” พร้อมถ้วยรางวัลจาก ททท.ภูมิภาคภาคกลาง พร้อมลุ้นรางวัลลัคกี้ดอร์ ในงานเลี้ยงค่ำคืนนี้  สนุกสนานกับดนตรีและร่วมร้องรำวงประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย และวันครอบครัว
22.30 ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 15 เมษายน 2562 : Free Run ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
07.00
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
09.00 ให้ท่านอิสระพักผ่อน เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม
12.00 เช็คเอ้าท์อำลา “ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี”

เงื่อนไข

อัตรารวม

-
ที่พัก โรงแรมไมด้า กาญจนบุรี 2 คืน
-
อาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
-
กิจกรรมล่องแพ ล่องเรือแม่น้ำแคว
-
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ทุกแห่งตามรายการโปรแกรม
-
เข้าร่วมกิจกรรม เก็บคะแนนลุ้นรางวัล และถ้วยรางวัลจาก ททท.ภูมิภาคภาคกลาง
-
ร่วมสนุกธีมงานวัด และร่วมสอยดาว ร่วมลุ้นรางวัลพิเศษต่างๆ มากมายในค่ำคืนงานเลี้ยง “วันแห่งครอบครัว”
-
ประกันภัยเดินทาง (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
- เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริการท่านตลอด 3 วัน

อัตราไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
-
อาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
-
กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำทีมละ 1,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง
- ส่วนที่เหลือชำระภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562

เงื่อนไขการยกเลิก
-
กรณียกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
-
สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้ร่วมแข่งขันได้

หมายเหตุ
-
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ราคา

ทีม 2 ผู้ใหญ่ (1 ห้อง) 5,999 บาท
ทีม 3 ผู้ใหญ่ (1 ห้อง เสริมเตียง) 7,999 บาท
ทีม 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุ 4-11 ปี (1 ห้อง ไม่เสริมเตียง) 6,999 บาท
มัดจำทีมละ 1,000 บาท

-
ปิดการขาย