thaiticketmajor-logo
Follow us     บริการใหม่จาก ThaiTicketMajor ซื้อตั๋วรถทัวร์ ผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้ สะดวก รวดเร็ว จองตั๋วรถทัวร์
เพิ่มขนาดตัวอักษร | ลดขนาดตัวอักษร Language: thai-languages english-languages
LIVE SHOW CALENDAR
Untitled Document
September 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
VOTE YOUR FAVOURITE
กรุณาโหวตการแสดงที่คุณชื่นชอบ

   หน้าแรกเดินทาง&ท่องเที่ยว > ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
SocialTwist Tell-a-Friend


ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี  กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
 
- - - ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา - - - / ออกเดินทาง วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 + + +

ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี
กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา

ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา

ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี
กับเรือด่วนเจ้าพระยา

 ออกเดินทาง วันเข้าพรรษา
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 -16.00 น.
8.30 น.
ออกเดินทางจากท่าเรือมหาราช
(ระหว่างท่าช้างและท่าพระจันทร์)
9.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร
(BTSสถานีสะพานตากสิน)
วัดยานนาวา ไหว้พระ พร้อมชมพระอุโบสถเรือสำเภา
วัดกัลยาณมิตร นมัสการสมเด็จพระพุทธรัตนไตรนายก (หลวงพ่อซำปอกง)
วัดเทวราชกุญชร พร้อมนมัสการพระพุทธเทวราชปฏิมากร
วัดอาวุธวิกสิตาราม พร้อมนมัสการหลวงพ่อสัมฤทธิ์ เมื่อมากราบไหว้บูชาขอพรแล้ว
พร้อมแวะรับประทานกลางวันตามอัธยาศัย ณ ท่าน้ำนนทบุรี
วัดเขมาภิรตาราม นมัสการพระพุทธรูปหล่อเก่าแก่จากวังจันทรเกษมที่ อยุธยามาประดิษฐาน เป็นพระ ประธานในพระอุโบสถ
วัดสร้อยทอง เป็นวัดที่เก่าแก่มีมานาน สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2349 ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ
พระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะทองเหลือง นามว่า หลวงพ่อเหลือ
วัดบางโพโอมาวาส เดิมชื่อ "วัดโพคาราม" สิ่งสำคัญภายในวัด ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อสุโขทัย"
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี วัดแก้วฟ้าจุฬามณี มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ในอุโบสถหลังเก่าปัจจุบัน พร้อมกราบไหว้พระพุทธสิริไอย์ศวรรย์ (หลวงพ่อสิริไอย์ศวรรย์)
วัดวิมุตยาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้กันว่า วัดละมุดสีดา
16.00 น. ถึงท่าเรือมหาราช โดยสวัสดิภาพ
16.30 น. ถึงท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ
 
TICKET INFORMATION
รายการนำเที่ยว
ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี
>> วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 (วันเข้าพรรษา)
ออกเดินทางเวลา 8.30 น.
**กรุณา ไปถึงที่ท่าเรือก่อนเดินทาง 30 นาที **
จำหน่ายบัตร

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป
ทุกช่องทางการจำหน่าย
(เริ่มจำหน่ายบัตรวันแรกเวลา 10.00 น.)
 
บัตรราคา 450 บาท สำหรับผู้ใหญ่
350 บาท สำหรับเด็ก
(ส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม.)
ผังที่นั่ง ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดเสริมบุญบารมี กับเรือด่วนเจ้าพระยา วันเข้าพรรษา
หมายเหตุ :

* สำหรับการซื้อบัตรทุกช่องทาง
กรุณารับบัตรก่อนการเดินทาง
ได้ที่ จุด จำหน่าย ThaiTicketMajor ทุกสาขา

อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าเรือตลอดการเดินทาง, อาหารว่างเช้า , มัคคุเทศก์, น้ำดื่ม, ประกันอุบัติเหตุ

:: เส้นทางสู่ท่าเรือ ::
รถประจำทาง - ท่านนทบุรี (พิบูลสงคราม 3) : 32, 33, 63, 64, 65, 90, 97, 114, 175, 203, 506, 521, 545, 1053
- ท่าเรือสาทร (ตากสิน) : 1, 15, 17, 35, 75, 77, 115, 116, ปอ. 504, รถไฟฟ้า(สถานีสะพานตากสิน)
- รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (http://www.bmta.co.th)
รถไฟฟ้า - ท่าเรือสาทร (ตากสิน) : ท่านสามารถ เดินทางต่อโดยรถไฟฟ้า ได้ที่ สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน
- รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : รถไฟฟ้าบีทีเอส (http://www.bts.co.th)