1 เดือนแห่งความคิดถึง Avril Lavigne Live in Bangkok After Event Video!

บันเทิง
1 เดือนแห่งความคิดถึง Avril Lavigne Live in Bangkok After Event Video!

1 เดือนแห่งความคิดถึง กับภาพความประทับใจที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ Avril Lavigne Live in Bangkok After Event Video!

Avril Lavigne

ติดตามคลิปวีดีโอแห่งความประทับใจได้ที่
http://www.bectero.com/concerts-events/avril-lavigne/