การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ-ประจำปี-พ.ศ.-๒๕๕๗-ชุด-๗ พ.ย. – ๕ ธ.ค. ๕๗

บันเทิง
การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ-ประจำปี-พ.ศ.-๒๕๕๗-ชุด-๗ พ.ย. – ๕ ธ.ค. ๕๗

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงรับสั่งให้มีการจัดแสดงโขน ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ “โขน” วิจิตรนาฏศิลป์ไทย ให้คงอยู่สืบไป โดยที่ผ่านมาได้เปิดการแสดงไปแล้วทั้งหมด ๕ ตอนด้วยกัน


ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงรับสั่งให้มีการจัดแสดงโขน ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ “โขน” วิจิตรนาฏศิลป์ไทย ให้คงอยู่สืบไป โดยที่ผ่านมาได้เปิดการแสดงไปแล้วทั้งหมด ๕ ตอนด้วยกัน ได้แก่ ชุด ศึกพรหมาศ, ชุด นางลอย, ชุด ศึกมัยราพณ์, ชุด จองถนน และ ชุดศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีตลอดมา ในปีนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึงได้เลือกบท รามเกียรติ์ ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ” เพื่อทำ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพฯ ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๗ มาจัดแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยคณะกรรมการได้กำหนดจัด การแสดงโขนชุด “ศึก อินทรชิต ตอน นาคบาศ” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชม ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา ๔๒๐, ๖๒o, ๘๒o, ๑,๐๒๐ และ ๑,๕๒๐ บาท รอบนักเรียน นักศึกษา บัตรราคา ๑๒o บาท (หยุดการแสดงทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒-๒๖๒-๓๔๕๖ หรือ www.khonperformance.com

ที่มา :