แถลงข่าวการแสดงโขน-ชุดศึกมัยราพณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิศิลปาชีพฯ และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ...

 

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิศิลปาชีพฯ และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ร่วมกับ ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี รองประธาน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดแถลงข่าว “การแสดงโขน ชุด ศึกมัยราพณ์” โดยมี ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มาร่วมงานด้วย ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ที่มา :