รฟท.ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2549

ข่าวประชาสัมพันธ์

รฟท.ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2549

                                             รฟท.ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2549
      นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า การรถไฟฯ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างออกแบบปก แผนภูมิราฟ แสดงผลการดำเนินงาน, อาร์ตเวิร์ค, พิสูจน์อักษร และพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2549 โดยวิธีสอบราคาจ้าง รับซองเอกสารตั้งแต่วันที่ 4-12 เมษายน 2554 กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 18 เมษายน 2554 เวลา 10.00-11.00 น.และจะทำการเปิดซองในเวลาเดียวกันเวลา 11.45 น. ณ ห้องกองโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพฯ
      ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์/โทรสาร 02-220-4269, 02-220-4247 ในวันและเวลาทำการ
      กองประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว การรถไฟแห่งประเทศไทย รองเมือง แขวงประทุมวัน กทม. 10330
โทร 02-220-4261 Fax : 02-222-0175 www.railway.co.th , facebook.com/pr.railway.srt , twitter.com/prrailwaysrt

ที่มา : www.railway.co.th