SHOW DC พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชน 24-30 ต.ค. 60 มีที่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ฝากของ รถรับส่งฟรี

SHOW DC พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชน 24-30 ต.ค. 60 มีที่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ฝากของ รถรับส่งฟรี

เนื่องในช่วงสัปดาห์ของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 ตั้งแต่วันที่ 24-30 ตุลาคม 2560 ทางศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยจะมีรถรับ-ส่ง (Shuttle Bus) ฟรี

 พร้อมบริการพิเศษ อาทิ ห้องอาบน้ำ ดิจิทัล ล็อคเกอร์ บริการน้ำดื่ม ทิชชูเปียก และบริการที่จอดรถกว่า 3,000 คันฟรี ณ ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ถนนพระราม 9 พร้อมมอบดอกดารารัตน์ (จำนวนจำกัด) ให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 บริเวณท้องสนามหลวง
 
ประชาชนผู้มีความประสงค์จะเดินทาง สามารถขึ้นรถได้ตามสถานที่นัดหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดตารางการเดินทางรถรับ-ส่ง (Shuttle bus) ฟรี โทร. 064-180-8696 หรือ www.showdc.co.th หรือ www.facebook.com/showdc.co.th
 
เเท็กที่เกี่ยวข้อง : SHOW DC