เผยสถิติ! 4 โรคร้ายแรง ในช่วงหน้าร้อน อันตรายถึงชีวิต

ไลฟ์สไตล์
เผยสถิติ! 4 โรคร้ายแรง ในช่วงหน้าร้อน อันตรายถึงชีวิต

สำนักระบาดวิทยา เผยสถิติ 4 โรคร้ายแรง โรคลมแดด ลมแดด ท้องร่วง ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยง อันตรายถึงแก่ชีวิต!

เกิดเป็นประเด็นโต้เถียงและไม่พอใจในสังคมโซเชียลกันยกใหญ่ จากผู้รักสุนัขและแมว เมื่อมีการประกาศใช้กฏ Set Zero หรือการกำจัด ทำลาย สัตว์เลี้ยงที่เข้าข่ายติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแบบยกครัว ซึ่งต่อมา กรมปศุศัตว์ก็ออกแจ้งความจำเป็น เนื่องจากโรคนี้อันตราย ไม่มียารักษา มีเฉพาะวิธีเดียวที่สามารถห่างไกลจากโรคนี้ได้ คือการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน หมั่นเฝ้าระวังตัวเองและคนในครอบครัวเท่านั้น
 
วันนี้เราจึงนำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถิติโรคอันตรายถึงแก่ชีวิต ทั้ง 4 ชนิด นี้ ไม่ว่าจะเป็น ลมแดด ท้องร่วง ไข้เลือดออก และ พิษสุนัขบ้า ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงในช่วงหน้าร้อนมาฝากแฟนๆ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ กันค่ะ...
 
1.โรคลมแดด หรือฮีทสโตรก
 
เป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปจนทำให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส  ส่วนมากเกิดขึ้นกับทหารที่เข้ารับการฝึกโดยไม่ได้เตรียมสภาพร่างการ รวมถึงผู้สูงอายุ เด็ก คนอดนอน คนดื่มเหล้าจัด และผู้ที่มีความดันโลหิตสูง (อ่านเพิ่มเติม : สำนักระบาด กระทรวงสาธารณสุข)
 
ในปี 2560 พบผู้เสียชีวิต 21 ราย ส่วนปี 2561 แม้ยังไม่พบมีผู้เสียชีวิต แต่มีการคาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยสูงถึง 400 คนต่อเดือน
 
2.โรคอาหารเป็นพิษ หรือท้องร่วง
 
อาการป่วยที่เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือน้ำที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือโลหะหนัก การระบาดของโรคพบได้จากการที่คนจำนวนมากรับประทานอาหารร่วมกัน และมีอาการอย่างรวดเร็วหลังจากรับประทานอาหาร (อ่านเพิ่มเติม : สำนักระบาด กระทรวงสาธารณสุข)
 
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-5 มี.ค. พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 25,550 ราย แต่ ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ขณะที่เมื่อปี 2560 พบผู้ป่วย 108,153 ราย เสียชีวิต 3 ราย
 
3.โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ
 
เกิดจาก ถูกสุนัข แมว กัด ข่วน หรือน้ำลายกระเด็นเข้าบาดแผล ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมด อ่านเพิ่มเติม : (สำนักระบาด กระทรวงสาธารณสุข )
 
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-16 มี.ค. พบผู้เสียชีวิต 5 ราย ใน 5 จังหวัด คือ จ.สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา และประจวบคีรีขันธ์ ส่วนในปี 2560 พบผู้เสียชีวิต 11 ราย
 
4. โรคไข้เลือดออก
 
เป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นแมลงนำโรค แพร่กระจายอย่างกว้างขวางและจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากใน 30 ปีที่ผ่านมา มากกว่า 100 ประเทศ ไม่ติดต่อจากคนสู่คน ติดต่อกันได้โดยมียุงลายเป็นแมลงนำโรค (อ่านเพิ่มเติม : สำนักระบาด กระทรวงสาธารณสุข )
 
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-5 มี.ค. พบผู้ป่วย 3,651 ราย เสียชีวิต 9 ราย และมีการคาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 75,000 ราย เพิ่มจากปี 2560 ร้อยละ 29 
 

จากตัวเลขจะเห็นว่า สถิติการสูญเสียนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี และมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เราทุกคนจึงควรช่วยกัน "ป้องกัน" และ "หลีกเลี่ยง" ปัจจัยที่อาจทำให้เปิดโรคดังกล่าวอย่างเคร่งครัดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจาก สำนักระบาด กระทรวงสาธารณสุข