รู้จักสัญญาจ้างนักจัดสวน บริษัทรับจัดสวน จะได้ไม่โดนเอาเปรียบ

ไลฟ์สไตล์
รู้จักสัญญาจ้างนักจัดสวน บริษัทรับจัดสวน จะได้ไม่โดนเอาเปรียบ

ก่อนที่จะคิดจ้างนักจัดสวนหรือบริษัท รับจัดสวน เจ้าของบ้านควรศึกษาหาข้อมูลว่า การจัดสวนมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร หรือ ต้องทราบความต้องการของตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรบ้าง

เพื่อใช้คุยในรายละเอียดกับนักจัดสวนหรือบริษัท รับจัดสวน และเป็นการทำความเข้าในร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้านและนักออกแบบ ซึ่งเจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียดทั้งหมด แค่เข้าใจว่าวิธีการจัดที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร มีวิธีทำแบบไหน ก็จะช่วยให้ทั้งเจ้าของบ้านและนักจัดสวนทำงานร่วมกันได้อย่างสบายใจ
 
สัญญาจ้างนักจัดสวน

โดยควรมีการ การร่างสัญญาอย่างชัดเจน ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงขั้นตอนการจัดจริง ภายในสัญญาจะระบุครอบคลุมถึงรายละเอียดในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งว่างานที่ทำจะดำเนินการแล้วเสร็จไปถึงระดับไหน ในการตกลงเซ็นสัญญากันอาจมีการแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่าย ให้แต่ละฝ่ายเก็บไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานฟ้องดำเนินคดีกันได้ หากพบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา

สัญญาที่ใช้แบ่งเป็น2 ส่วนคือ

1.สัญญางานบริการออกแบบ
 
รายละเอียดของการร่างสัญญางานบริการออกแบบ จะมีขั้นตอนการทำงานแยกเป็นการนำเสนอแนวคิดหลัก นำเสนอแบบร่าง นำเสนอแบบก่อสร้าง ซึ่งแยกค่าใช้จ่ายเป็นสี่งวดคือ 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อร่างสัญญาและนำเสนอแบบครั้งแรก 30 เปอร์เซนต์ เมื่อส่งแบบร่างครั้งสุดท้าย 40 เปอร์เซนต์ เมื่อส่งแบบก่อสร้างทั้งหมด และอีก 10 เปอร์เซนต์ เมื่อเริ่มลงมือก่อสร้าง

สัญญาจ้างนักจัดสวน
 
2 สัญญาจ้างงานบริการ
 
ส่วนการร่างสัญญาจ้างงานบริการจะแยกค่าใช้จ่ายเป็น 3 งวดคือ
 
งวดที่ 1 เมื่อเซ็นสัญญา จ่าย 60 เปอร์เซ็นต์
 
งวดที่ 2 เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ 70 เปอร์เซ็นต์ของเนื้องาน จ่ายอีก 30 เปอร์เซ็นต์
 
งวดที่ 3 เมื่องานแล้วเสร็จ จ่ายอีก 10 เปอร์เซ็นต์
 
ทั้งนี้เราอาจแยกเพิ่มในรายละเอียดลงไปว่า งวดที่ 1 เมื่อเข้ามาปรับพื้นที่ จ่าย 40 เปอร์เซ็นต์  งวดที่ 2 เมื่อดำเนินการก่อสร้างฮาร์ดสเคปแล้วเสร็จ จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์  งวดที่ 3 เตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ จ่าย 10 เปอร์เซ็นต์ หรือบางรายที่มีการรับประกันต้นไม้และเข้าดูแลรักษาต่อเนื่อง ก็อาจเบิกจ่ายกันงวดสุดท้ายตอนนั้นอีกทีก็ได้ ทั้งนี้การสำรองจ่ายล่วงหน้านั้น ส่วนใหญ่นักจัดสวนจะนำไปใช้เป็นค่ามัดจำต้นไม้ หรือซื้อหาวัสดุก่อสร้างต่างๆนั่นเอง
 
สัญญาจ้างนักจัดสวน
 
ในกรณีว่าจ้างผู้รับเหมามาจัดสวนที่บ้าน ทำไปสักพักก็เกิดปัญหาแล้วก็เบิกเงินเพิ่มเรื่อย ๆ จนเกินงบไปมาก สิ่งที่ต้องทำคือ ควรตรวจดูข้อตกลงต่างๆ ในข้างต้นให้รอบคอบและพูดคุยกันให้แน่ชัดเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดและเกิดปัญหาภายหลัง 
 
Tip
 
- ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบหรือแก้ไขงานสวน จะมีการเสนอราคาใหม่ ทั้งนี้จะขึ้นกับข้อตกลงระหว่างนักจัดสวนและเจ้าของสวนด้วย
 
- ราคาค่าวัสดุ ค่าต้นไม้และค่าแรงงานจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงขึ้น ลงอยู่ตลอด ควรตกลงและทำความเข้าใจกับนักจัดสวนเรื่องราคางานวัสดุ ณ ช่วงเวลานั้นๆ
 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก: บ้านและสวน
อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.baanlaesuan.com