เตือนผู้ปกครอง ระวังเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 จากโรคมือเท้าปาก

ไลฟ์สไตล์
เตือนผู้ปกครอง ระวังเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 จากโรคมือเท้าปาก

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนผู้ปกครองให้ระวังเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ที่มากับโรคมือเท้าปาก ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

โรคมือเท้าปาก มักเกิดขึ้นกับเด็กเล็กไปจนถึงเด็กโต โดยอาการทั่วไปไม่รุนแรง สามารถรักษาให้หายได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากโชคร้ายได้รับเชื้อ เอนเทอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 (EV 71) ซึ่งทำให้เด็กมีอการ ไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชัก เกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก มีภาวะขาดน้ำ ความดันโลหิตต่ำ อัตราการเต้นหัวใจผิดปกติอาจ ช็อกหมดสติ และเด็กอาจมีโอกาสหัวใจวายทำให้เสียชีวิตได้
 
โดยวิธีป้องกันที่ได้ผลที่สุด คือ การฝึกให้เด็กรักษาความสะอาด หมั่นล้างมือและเท้า ไม่พาไปในสถานที่แออัด เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงหนัง รวมถึงโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก ควรหมั่นรักษาความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามอาคาร ของเล่น เครื่องเล่น อุปกรณ์การเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ ฯลฯ 
 
เอนเทอโรไวรัส 71
 
จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 6 พ.ค. 61 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากจำนวน 11,326 ราย จาก 76 จังหวัด กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ อายุ 1 – 3 ปี  ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ภาคเหนือ 28.31 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 22.995 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 10.62 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8.37 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ โดยจังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยคือจังหวัดอุดรธานี
 
ดังนั้น หากพบว่าบุตรหลานมีอาการใกล้เคียงกับการรับเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71  แนะนำให้พาไปพบแพทย์โดยทันที และควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบ และหยุดอยู่บ้านจนอาการและแผลทุกแห่งหายเป็นปกติ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข